BOZP Praha

BOZP nabízí širokou škálu služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, i požární ochraně, nabízí také povinné revize, audity i školení. Je možno se obrátit v případě potřeby těchto služeb.

V dnešní době se kontroly, ale i zákonodárci zaměřují na směrodatnější fungování obecné bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ale hodně se klade důraz i na požární ochranu, předcházení různým rizikům, která mohou vést nejen ke škodám na majetku, ale především i lidském zdraví. Ve hře je navíc i životní prostředí, na které se také v posledních letech dost apeluje, v souvislosti s jeho ochranou a další drobné vlivy, které zajistí bohužel jistý problém s možností fatálních následků.

Podnikatelé na celém území ČR si marně lámou hlavu nad tím, co tedy udělat správně, jak zajistit to, že vše bude v pořádku a rozhodně jim, jako právnické, tak i fyzické osobě nebude hrozit nějaká tučná pokuta, která by řádně zamíchala s rozpočtem firmy. A nejde samozřejmě jen o pokutu, v sázce je samozřejmě jak majetek, tak i zdraví lidských jedinců, neméně pak lidské životy.

Legislativa je neúprosná

Proto je v zásadě nutné, aby legislativním změnám byla věnována dostatečná pozornost. To však mnoho podnikatelů a majitelů firem nejenže zabezpečit nemůže, ale obvykle nemá čas se probíráním zákona věnovat a tak mnohé nechává jen tak samo o sobě napospas. Jenže! To se bohužel již mnohokrát nevyplatilo a hodně tak znamenalo velice krutý trest, a pokud jde o horentní částku pokuty, pak jde pouze o malý trest.

Zaměstnanec nebo rovnou celá firma?

Je zkrátka zapotřebí, aby se této oblasti u vás ve firmě někdo věnoval. A pokud na to člověka nemáte, a nechcete přímo zaměstnat (což je i pochopitelné), pak je potřeba najmout si externí firmu, jež vše potřebné za vás vyřeší. Zkrátka vše, co se této oblasti týká, má k tomu velice blízko a sleduje změny zákona tak bedlivě, že se nemůže stát, aby byla nepřipravena.

BOZP Praha

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je dost, v poslední době, skloňovaná oblast, na kterou se zaměřují zejména kontroly, které se provádí čím dál častěji. Mnoho fakt, které platilo dříve a často ještě nedávno, je dnes již passé a tak je zapotřebí se této širokosáhlé oblasti věnovat podrobně. Neexistuje snad žádné pevné pravidlo, jak má být co na pracovišti zavedeno, a výklady jsou tak složité pro běžného občana, který do takových textů nakoukne občas, že se mu z toho motá hlava.

Kdo to všechno zvládne zpracovat?

Proto je dobré si právě na tuto oblast zvláště objednat profesionála, který vše potřebné na pracovišti zařídí a povede i kompletní dokumentaci tak, aby vše bylo nejen v souladu se zákonem, ale také bylo bezpečné a nebylo tak příčinou, nebo překážkou při akutních stavech nebezpečí.

Požární ochrana Praha

Neméně důležitá je i požární ochrana. Zvláště v dnešní době, kdy elektronika hýří světem a všude nás obklopují výstřelky moderní doby, se pak může stát doslova nebezpečnou klecí, pokud vypukne požár, a lidé si v ne dost zabezpečeném prostředí hledají únikové východy. Často jsou bohužel i tyto únikové východy utěsněny tak, že se jimi nikdo v případně nutné potřeby nemůže dostat. To je další kámen úrazu a za takové prohřešky nemilosrdní kontroloři trestají dost masitou pokutou. Chcete si ušetřit nějaké peníze a hlavně mít vše v pořádku především z hlediska ochrany lidských životů i jejich zdraví? Pak je nutností se obrátit na firmu, která vypracuje požární poplachový plán, ale i další dokumentaci, včetně prohlídky areálu, aby tak nedošlo k nějakým nešťastným událostem a všechno bylo dle zákona v pořádku.

Revize Praha

Nemalou pozornost si také zasluhují samotné revize, které jsou prováděny, dnes už snad na čemkoli. Hodně se nezapomíná na komíny a jiné kouřovody, kde je potřeba provádět revizi už jen proto, aby se odvrátilo riziko vzniku požáru, ale i kvůli lepší průchodnosti, lepšímu fungování. Co se týče pravidelnosti revize komínů, je potřeba zajistit v určitých předepsaných případech, ale nejčastěji před topnou sezonou. Mnoho lidí tuto skutečnost již několikrát podcenilo a tak se dostalo do velice vážných problémů, kdy přišli o část, nebo dokonce celou střechu nad hlavou. Revize komínů je potřeba provádět jak ve firmách, tak i rodinných domech.

Revize strojů a zařízení

Nejen komíny je zapotřebí pravidelně kontrolovat. Co se týče firmy, pak je zapotřebí provádět pravidelné revize strojů a jiného zařízení, na kterém se pracuje. Stroj, který neprojde revizí, také nemůže dále v činnost pokračovat. Jedná se o ochranu nejen zdraví, ale i majetku a v neposlední řadě také ochranu samotného stroje.

Školení BOZP Praha

Nedílnou součástí fungování každé firmy je pravidelné a cyklické školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. To absolvuje každý zaměstnanec ihned při nástupu a pak v pravidelných intervalech, v závislosti na výkonu práce a zařazení. Každopádně pro každého zaměstnavatele je často velkým oříškem, otázka, jak provádět pravidelná školení, když ne vždy všichni zaměstnanci jsou přítomni, ale i když budou, pak je tu riziko spojené s tím, že firma nějak fungovat musí a tak dále.

Online školení – řeší dokonalé

Jenže na tuto potíže je již dávno známé řešení v podobě online školení. Jde o to, že každý zaměstnanec dostane přístup a v pravidelných intervalech, jak hovoří zákon, mu dochází upozornění pro vykonání příslušného školení včetně závěrečného testu. Pro zaměstnance je to příjemnější, než často nudný výklad a majitelé firem se tak také nemusí starat o termíny konaného školení.

Audit BOZP Praha

Jak provést kompletní audit a najít tak případné nedostatky?

Kontrola požární ochrany Praha

Když si jako majitel firmy, nebo správce objektu nejste jistí, zda to, co spravujete je zcela v pořádku, je dobré se obrátit na odborníka v oboru kovaného, jako je právě s., která se kontrolou požární ochrany a všem jejím složkám zabývá tak důkladně, že nemůžete mít lepšího kontrolora na tuto oblast. Pak můžete mnohem klidněji spát, protože o váš majetek bude postaráno a riziko požáru bude do nejmenších detailů zažehnáno.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id29905