Bojová umění - pro každý věk

Bojová umění jsou mnohem víc než sport. Žádný jiný nebude mít tolik příznivých účinků na vaši psychiku a celou osobnost jako právě bojová umění. Jen málokterou pohybovou aktivitu můžete provozovat do tak vysokého věku a přitom se neustále zdokonalovat.

Nedílnou součástí většiny bojových sportů je určitá filosofie, která je zcela nenásilná a člověka vede k tomu, aby pracoval sám na sobě a převzal odpovědnost za své činy. Většina bojových umění nespoléhá na sílu, ale hlavně na techniku, načasování a intuici. V historii se jim věnovali pouze muži. Určitě však stojí za to, odhodit předsudky a stud a jít to alespoň zkusit.

Bojová umění

Wing Chung je čínské bojové umění vyvinuté ženou před 300 lety. Zřeknutí se přebytečných pohybů činí výhodu před tradičními bojovými uměními. Díky tomu je Wing Tsung efektivní sebeobrana v té nejčistší formě

Wing Chun Kung Fu

[Wing Chun][1], jeden z nejúčinnějších stylů kung fu. Je založen na principech o efektivním využití struktury lidského těla (nekopíruje pohyby zvířat, jak je tomu u jiných stylů). Není při něm důležitá fyzická síla a dá se naučit za relativně krátkou dobu. Wing Chun praktikoval legendární Bruce Lee, který byl žákem světoznámého Velmistra Yip Mana.

Naginata

Jedná se o cvičení s japonskou halapartnou jménem naginata, původní zbraní jezdců na koních, která vznikla pravděpodobně již ve 3. století před Kristem. S vynálezem střelných zbraní však ztratila na významu. Její zkrácená verze se pak stala nezbytnou výbavou žen z rodin samurajů, kterým bylo zakázáno nosit meč. Na přelomu 19. a 20. století byla dokonce využívána jako nástroj tělesného i duševního rozvoje ve školní výuce dívek.

Přínos cvičení pro lidský organismus - cvičení naginaty je extrémně náročné na koncentraci, která je nutná pro schopnost rychle zareagovat v souboji. Zlepšuje ovšem nejen soustředění, rozhodnost, držení těla a vytrvalost, ale také respekt k ostatním a sebekontrolu.** **

Tai-či

Tai-či můžete provádět dvěma způsoby: cvičit sestavy pomalých pohybů pro zdraví, anebo se věnovat velice účinnému čínskému bojovému umění. Na počátku bylo bojové umění Tai či Čuan.

Tai či Čuan ("Čuan" znamená v čínštině pěst) je původní bojové umění, které vzniklo v Číně kolem 15. století. Je velmi efektivní a díky principu, který vyznává "vzdej se sám sebe a následuj protivníka", není tolik náročné na fyzickou sílu a je proto vhodné i pro ženy. V podstatě v něm jde o vyprovokování soupeře k útoku, čím jej vychýlíte z rovnováhy mnohem snáze, než kdyby byl ve stabilním postoji. Vychází z přirozených pohybů a začátečník si ho ve srovnání s jinými bojovými uměními osvojí poměrně rychle.** **

Tai-či jako zdravotní cvičení a jakási meditace v pohybu pak vzniklo až v roce 1956. Základní pohyby jsou obdobné, jen velmi zpomalené. Díky tomu postrádá bojový aspekt a nemůže sloužit k sebeobraně. V tai-či existuje řada sestav, ale světově nejrozšířenější a pro začátečníky nejvhodnější je pětiminutová sestava 24 forem. Začít s tai-či můžete nezávisle na věku a zdravotním stavu a přestat s ním nemusíte ani v těhotenství.

Přínos cvičení pro lidský organismus - má velice pozitivní účinky na tělo i mysl. Pomáhá nejen "dobít " energii, ale také obnovit její správné proudění v těle. Má blahodárný vliv na pohybový systém, zejména páteř a klouby. Pomáhá také zlepšit imunitu (pomocí nárůstu tzv. T-lymfocytů). Jednoznačné jsou i příznivé účinky na dýchání, krevní oběh, trávení, nervový systém, rychlost stárnutí a celkovou vitalitu. Důležitý je i pozitivní vliv na psychiku.** **

Bujinkan

Bujinkan patří k nejstarším bojovým uměním vůbec. Vznikl sloučením devíti škol tradičních japonských umění, z nichž některé jsou staré téměř tisíc let. Bujinkan maximálně respektuje vaši individualitu a umožní vám přizpůsobit si jednotlivé techniky vaší konstituci i potřebám a je vhodný pro všechny bez rozdílu pohlaví, věku a fyzické kondice. Pro ženy je příjemné hlavně to, že se během tréninku nespoléhá na fyzickou sílu, ale na správný pohyb, dobré načasování technik a rozvoj přirozené intuice. Očekáváte-li od bojového umění, že vás naučí sebeobraně v případě napadení, může vám být bujinkan velmi prospěšný. Vždy však záleží na konkrétních okolnostech a důležitější než se ubránit ale je to, pokud možno se do podobné situace nedostat.

Aikidó

Aikidó patří mezi nejmladší japonská bojová umění. Vytvořil ho velmistr Morihei Uešiba na základě principů bojových umění více než 700 let starých. Na pohled je velmi elegantní. Celé tělo v něm pracuje v souladu s dechem, hodně se využívají různé pády, boj na kolenou a páky, přičemž základem je využití síly protivníka. Jde o kontrolu pohybu útočníka a snahu vyvést jej z rovnováhy. Tím, že aikidó není náročné na fyzickou sílu, v něm ženy nejsou nijak výrazně znevýhodněny. Překážku v aikidu nepředstavuje věk ani zdravotní stav. Při sebeobraně může být aikidó velmi užitečné, protože součástí většiny tréninků je výuka schopnosti rychle a v podstatě automaticky zareagovat na útok a svou odpověď správně načasovat a nasměrovat.

Thajský box

Thajský box je doma především v Thajsku, kde je velmi oblíben. Jeho kořeny však sahají do Číny. Jde o jeden z nejtvrdších sportů, kterému se v poslední době začíná věnovat stále více žen. Důvodem může být fakt, že jde v první řadě o úžasný relax, možnost, jak se vybít a odreagovat a přitom získat kondičku a třeba i zhubnout. Tréninky jsou fyzicky velmi náročné. Téměř polovina času se při nich věnuje posilování, zejména tréninku rychlosti, síly, ale i vytrvalosti. A neodpočinete si ani při nácviku samotné techniky. Thajský box je velmi vhodnou možností sebeobrany. Je to pro ženy ta nejničivější zbraň. Je velice všestranný, kromě pěstí se v něm používají kopy, údery lokty či koleny a navíc jde o formu nejvíc podobnou pouličnímu boji. Oproti jiným bojovým uměním se základy thaiboxu dají naučit poměrně rychle a i přes značnou fyzickou náročnost neplatí, že je sportem jen pro mladé a fyzicky zdatné jedince. Podmínkou je dobrý zdravotní stav. Nevhodný je pro osoby s onemocněním srdce, vysokým krevním tlakem a některými nemocemi pohybového aparátu.

Tae bo

Duchovním otcem tae ba je mistr světa v karate a herec akčních filmů, Američan Billy Blanks. Tento aerobní cvičební systém využívá prvky bojových umění údery a kopy z kick boxu, boxu, taekwonda či karate. Cvičení je velice rychlé a velmi se dbá na správnou techniku, což je dobré nejen na kondici či hubnutí, ale je to i bezpečné - v takové rychlosti totiž sotva "přestřelíte" rozsah jednotlivých pohybů a někoho zraníte.

Kendó

Kendó je cvičení s bambusovým mečem. Počátky kendó sahají až do 12. století. Tehdy v Japonsku vznikla kasta bojovníků, samurajů, kteří se cvičili v umění meče zvaném kendžucu. Přibližně v 18. století pak začala být při výcviku používána ochranná výstroj a bambusové meče. Moderní kendó vzniklo spojením prvků několika starých škol (původně jich v Japonsku byly celé stovky). Cvičí se jednak tzv. katy, tedy jakési sestavy předem daných pohybů se skutečným mečem či jeho dřevěnou napodobeninou, anebo přímo souboje s bambusovým mečem šinaj.  Kendó je bojové umění kladoucí důraz na zdokonalení celé osobnosti. V zápase kendó totiž není rozhodující jen fyzická síla, rychlost či správně naučená technika. Neméně důležité jsou i harmonie mysli a těla, postřeh, schopnost vycítit správný okamžik k obraně i akci a umění rychle se rozhodnout a vytvořit správnou strategii. Dříve bylo kendó výsadou mužských bojovníků. Dnes jej cvičí i ženy a neplatí ani žádné věkové omezení (děti mohou začít cvičit od 9 let).

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id15543 (rodina-finance.cz#21319)


Přidat komentář