Bezpečnost práce BOZP Zlín

V dřívějších dobách nebyla zranění při práci žádnou výjimkou. Aby se tomu předešlo, byl v moderní době vytvořen institut bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Znáte své legislativní povinnosti z hlediska BOZP?

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, zkráceně BOZP, patří mezi povinné součásti podnikání. Každý, kdo někoho zaměstnává, se musí aktivně podílet na bezpečnosti na pracovišti, provádět školení svých zaměstnanců, poskytovat jim ochranné pracovní pomůcky, provádět revize strojů a přístrojů používaných na pracovišti, vést příslušnou dokumentaci apod. Znáte i Vy své povinnosti v oblasti BOZP?

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci – Zlínský kraj

Máte firmu ve Zlínském kraji, ať už jde o města jako jsou Zlín, Otrokovice, Kroměříž, Vsetín, Valašské Meziříčí, Uherské Hradiště, Rožnov pod Radhoštěm, Uherský Brod, Holešov, Bystřice pod Hostýnem anebo kterékoliv jiné? Potřebujete provést školení BOZP zaměstnanců? Chcete, aby školení BOZP bylo provedeno profesionálně a bylo tak pro zaměstnance opravdovým přínosem? Nejste si jisti, jak vést dokumentaci BOZP? Co vše musí dokumentace obsahovat, aby obstála v případě kontroly z Oblastního inspektorátu práce? Chcete si být jisti, že kontrola z OIP nenajde ve Vaší firmě žádné závady a nedostatky? Chcete mít všechny náležitosti ohledně BOZP v naprostém pořádku? Pak kontaktujte profesionály z oboru Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a Požární ochrany, kteří zajistí vše co je třeba, provedou** vnitropodnikové revize** a v případě nedostatků doporučí nebo rovnou zajistí nápravu věcí do předepsaného stavu.

Více o Bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a Požární ochraně ve Zlínském kraji se dozvíte na internetových stránkách www.energom.cz, kde najdete také důležité kontakty.

Jaké povinnosti přináší BOZP?

Institut BOZP přináší zaměstnavatelům řadu povinností. Ty však mají svůj význam a slouží především pro snížení úrazovosti během výkonu práce a snížení rizika nemocí z povolání. Mezi nejdůležitější součásti BOZP patří například poskytování ochranných pracovních pomůcek zaměstnancům (zkráceně OOPP), rozdělení prací do kategorií a informování zaměstnanců, do které kategorie jejich práce náleží, vypracování vnitropodnikových pracovních směrnic a postupů práce, vytvoření havarijních a evakuačních plánů, označení únikových cest, instalace hasicích přístrojů a míst pro ohlášení požáru a označení jejich umístění, vytvoření požárních hlídek, vstupní a periodické školení zaměstnanců atp.

Dokumentace BOZP Zlín

Všechny náležitosti ohledně BOZP se zaznamenávají do příslušných formulářů, které se archivují v dokumentaci BOZP. Dokumentace slouží jak pro vnitřní potřeby podniku pro případnou revizi, tak pro účely kontroly z Oblastního inspektorátu práce.

Školení BOZP Zlín

Veškerá opatření ohledně BOZP by mohla pozbýt smyslu, kdyby s nimi nebyli zaměstnanci řádně seznámeni nebo jim nerozuměli či je brali na lehkou váhu. Proto je potřeba, aby každý zaměstnanec absolvoval vstupní a později** periodická školení BOZP**. Na školení se zaměstnanci dozví vše potřebné a jejich znalosti jsou následně ověřeny písemným, ústním nebo praktickým testem.

ENERGOM Projekty BOZP Zlín

Kontaktujte Centrum BOZP a PO Zlín pro podnikatele společnost ENERGOM Projekty a.s. Jejich odborníci Vám provedou audit BOZP, školení BOZP a jsou schopni Vás zastupovat při nahlášené kontrole Oblastního inspektorátu práce (OIP).

INFOLINKA: +420 777 929 770

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id15832 (rodina-finance.cz#23432)


Diskuze a zkušenosti

Adam Pistovčík | 13.09.2016 23:51
Na stavbě se nám zranil jeden brigádník, vůbec jsem nevěděl, že se to má někde hlásit, ani nic podobného. Když mi kolega řekl jaké pokuty jsou za nedodržení těch předpisů, začal jsem hledat firmu, která tohle řeší. Technik z této firmy mi první poradil jak postupovat a potom se o všechno postaral. Teď už využívám všechny jejich služby a už nemusím vůbec nic řešit, všechno zařídí. Energom doporučuju, jsou profíci ve svém oboru.

Zdeněk Baran | 02.06.2017 05:24
Společnost Energom Projekty doporučuji všem. Poskytuji služby jak pro malé firmy, tak i pro velké. Líbí se mi jejich široká nabídka služeb, a především kvalita. Technici jsou opravdu znalý a vždy mi dokážou dobře poradit v rámci celého roku. Nic si za to neúčtují, což oceňuji. Je to jedna z mála společností, které jde opravdu o spokojenost klienta. Já spokojený jsem a můžu jen doporučit.


Přidat komentář