Autoškola - Praha 7

I když je možné cestovat autobusem, vlakem, letadlem, případně kolem, patří cestování autem k flexibilnějšímu způsobu dopravy. Využijte služeb autoškol, nabízející nejen získání řidičského oprávnění, ale také kupříkladu školu smyku, školení řidičů aj.

Služby nabízející autoškoly v Praze 7

 • Výuka a výcvik řidičů pro získání řidičského oprávnění
 • Kondiční jízdy
 • Zdokonalování odborné způsobilosti řidičů
 • Školení řidičů referentů
 • Školení řidičů z povolání (pro jednotlivce i skupiny)

Výuka a výcvik řidičů pro získání řidičského oprávnění

Možnosti získání řidičského oprávnění

 • Moped a malý motocykl s maximální konstrukční rychlostí 45 km/hod. – Řidičské oprávnění AM

 • Malý motocykl a motocykl s postranním vozíkem – Řidičské oprávnění A1, A

 • Osobní automobil – Řidičské oprávnění B, BE
 • Nákladní automobil, kamion – Řidičské oprávnění C, CE
 • Autobus – Řidičské oprávnění D, DE
 • Traktor – Řidičské oprávnění T
 • Motorová tříkolová a čtyřkolová vozidla s maximální konstrukční rychlostí převyšující 45 km/hod. – Řidičské oprávnění B1
 • Motorová vozidla převyšující hmotnost 3 500 kg, nepřekračující hmotnost 7 500 kg – Řidičské oprávnění C1
 • Motorová vozidla pro přepravu osob s více než osmi místy k sezení, ne více než šestnácti místy k sezení -  Řidičské oprávnění D1

Výcvik a výuka řízení motorového vozidla

Obsah výcviku obsahuje především výcvik v řízení motorového vozidla, výcvik praktické údržby motorového vozidla, praktický výcvik zdravotnické přípravy. Před zahájením samotného výcviku budete seznámeni se zásadami ovládání vozidla a teorií řízení i zásadami bezpečné jízdy výcvikového vozidla. Před ukončením praktického výcviku v řízení motorového vozidla, absolvujete minimálně jednu vyučovací hodina, a to pro nácvik správného jednání v rozličných rizikových situacích, jako je smyk, překážka na cestě, jízda na ledovce, sněhu, vodě apod.

Obsah výuky, která předchází praktickému výcviku, obsahuje především výuku předpisů o provozu vozidel, výuku ovládání a údržbu motorového vozidla, výuku zdravotnické přípravy, výuku teorie řízení a zásady bezpečné jízdy na pozemních komunikacích. Obsah a rozsah výcviku a výuky se odlišuje dle druhu výuky i výcviku, dle jednotlivých skupin, podskupin řidičských oprávnění.

Teoretický výuku i praktický výcvik u Vás ukončí konkrétní provozovatel autoškoly, a to za předpokladu, respektive splnění Vašeho absolvování minimálního počtu hodinu hodin výuky a výcviku, jenž stanovuje učební osnova pro příslušnou skupinu.

Abyste mohli získat řidičské oprávnění, musíte absolvovat závěrečnou zkoušku, která se skládá z testových příkladů a praktické jízdy, kdy testové příklady Vás prověří z pravidel silničního provozu, praktické jízdy Vás prověří ve zvládnutí řízení motorového vozidla, a to v běžném silničním provozu.

Možnosti kondičních jízd v Praze 7

Jste vlastníkem řidičského oprávnění, ale delší dobu jste neřídili? Máte obavy vyjet hned na ostro na silnici? Pak můžete využít možnosti kondičních jízd, a to v takovém počtu, jaký budete potřebovat, abyste opětovně získali ztracenou jistotu. Nemusíte se rozhodně obávat, že když se přihlásíte na kondiční jízdy, a Vaše první jízda s instruktorem nebude zrovna ideální, že by Vám snad odebrali řidičský průkaz. Rozhodně ne.

Jaké jsou možnosti kondičních jízd? Je i na Vás, zda si vyberete trasu, kterou chcete jet, tj. trasu, kde máte problémy, nebo si myslíte, že byste je měli. Při kondičních jízdách budete mít možnost si nacvičit speciální dovednosti při jízdě, vybrat si z výcvikových vozidel autoškoly.

Zdokonalování odborné způsobilosti řidičů v Praze 7

Živíte se jako řidič kamiónu, taxi služby, osobní řidič apod.? Nechcete usnout na vavřínech a rádi byste byli ve své profesi ještě lepší a nechtěli se ukolébat, že řídíte již několik let? Pak právě pro Vás je vhodné školení zdokonalování odborné způsobilosti.

Školení řidičů referentů v Praze 7

Nemusíte být zrovna řidičem z povolání, ale sem tam jezdíte soukromým nebo firemním vozidlem pro firmu, ať už na služební cestu, na poštu, za dodavateli aj.? Pohlídejte si, i když zákon upravuje tuto povinnost zaměstnavateli, abyste se pravidelně, v současnosti jednou za rok účastnili školení řidičů referentů.

Toto školení nabízí některé autoškoly nejen formou Vaší fyzické účasti, ale také online. Ovšem fyzická účast má své nesporné výhody, kdy Vám instruktor může osobně sdělit nejrůznější novinky, upozornit na častý nešvar řidičů, promítnout ilustrační videa se situacemi na silnicích aj.

Co vše se probere na školení řidičů? Kupříkladu pravidla provozu; řešení křižovatek; první pomoc; dopravní značky; vybavení vozidel; dopravní přestupky; jednání při dopravní nehodě a také závěrečný test.

Z jakých zákonů vyplývá povinnost školení řidičů? Zákona č. 247/2000 Sb. o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů - Školení řidičů na získání "Osvědčení profesní způsobilosti řidiče", dále zákona č. 262/2006 Sb. zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů – Školení řidičů – referentů a zákona č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů – Školení řidičů z povolání.

Školení řidičů z povolání v Praze 7

Kdo je řidičem z povolání? Řidič, jenž řízení auta mu ukládá pracovní smlouva, případně dopravce, jenž provozuje dopravu pro cizí potřebu a současně sám řídí auto, kterým zmíněnou službu provozuje.

Pro koho je povinné toto školení řidičů? Pro řidiče, jenž řídí motorové vozidlo a k jeho řízení je opravňuje řidičský průkaz skupiny C, C+E, D a D+E nebo podskupiny C1, C1+E, D1 a D1+E nebo řidičské oprávnění uznávané jako rovnocenné. Jakmile absolvujete první školení řidičů z povolání, poté se již u pravidelného školení budete zabývat „jen“ teoretickou výukou, a to každých pět let.

Co se dozvíte a co bude probíráno na školení řidičů z povolání? Kupříkladu pravidla silničního provozu, teorie zásad bezpečné jízdy, základní znalosti s manipulací nebezpečného zboží, vliv stavu pneumatik na bezpečnost, ekonomika provozu aj.

Z jakého zákona vyplývá povinnost školení řidičů z povolání? Jedná se o zákon č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů – Školení řidičů z povolání.

Vyšší škola řidičů

Výuka, která je nejen vyžadována, ale také oblíbena u zahraničních firem pro jejich řidiče profesionály a také řidiče referenty, manažery, obecně všechny, kteří najezdí ročně větší počet km, než jiní. U této školy je probírána nejen teoretická výuka, ale také praktický výcvik, kupříkladu zachování se při náhlém smyku, jízda na kluzkém povrchu, jízda v přirozeném terénu, jízda na ledovce, sněhu aj.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id15665 (rodina-finance.cz#22326)


Přidat komentář