Autoškola - Jihočeský kraj

Pokud si chce člověk pořídit auto či jiný dopravní prostředek, musí nejdříve získat řidičské oprávnění. Také musí dokázat, že má dostatek zkušeností vozidlo zvládnout. Tyto zkušenosti nabude pouze v autoškole.

Pokud jste se rozhodli získat řidičský průkaz a začít konečně jezdit, potom se připravte na namáhavé řidičské zkoušky. A to jak teoretické, tak praktické. Ovšem vždy záleží pouze na Vás, jak dobře se dokážete na tyto zkoušky připravit, pod dozorem zkušeného profesionála.  Pokud se budete vždy řídit pokyny profesionálního řidiče, potom pro vás bude získání řidičského průkazu rozpoznatelně snadnější.

Autoškola a instruktoři

V autoškole jsou každému zákazníkovi stanovené stejné podmínky, se kterými musí během výcviku počítat. Všichni instruktoři v autoškole jsou zkušenými profesionálními řidiči, kteří pomáhají rozšiřovat své zkušenosti dlouhá léta. Vyučování teorie je podobné jako docházka do školy, kde instruktor vysvětluje danou látku, kterou budete potřebovat v praxi. Teorie je potom zakončena testem, který musí obsahovat minimální počet chyb.

Co je nutné při nástupu do autoškoly?

Při nástupu do kurzu je nutné splnit několik základních pravidel, které se řídí podle zákona o silničním provozu. Hlavním předpokladem je dovršení věku, který je určen k získání řidičského oprávnění. Pokud budete chtít získat** řidičské oprávnění**, můžete si ho podle zákona dělat už od 16,5 roku, ale řídit auto až dovršíte 18 let. Při nástupu na kurz jsou potřebné mít tyto dokumenty, které získáte v každé autoškole.

 • žádost o řidičské oprávnění
 • posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel
 • čestné prohlášení o tom, že vám nebyl uložen zákaz k řízení motorových vozidel

Průběh výcviku a teorie v autoškole

Výcvik na osobní automobil trvá 6 týdnů. Teorie je velmi nezbytná pro zvládnutí zkoušek a následně ji dobře využívat v silničním provozu. Praktických jízd je 28 a instruktor se Vám vždy věnuje individuálně. Je to s ohledem na zvládnutí řidičských dovedností a návyků. Veškeré automobily, které jsou stanoveny pro jízdy v autoškolách, jsou moderní a snadno ovladatelné. Výuka bývá většinou 2 krát týdně ve skupině lidí, která je potřebná k složení závěrečných zkoušek, při které se seznamujete:

 • s pravidly silničního provozu
 • zásadami bezpečné jízdy
 • zdravotním kurzem
 • konstrukcí vozidla

Individuální výcvik v autoškole

Tento výcvik trvá pouze 14 dní a je mnohem výhodnější v tom, že výuka neprobíhá ve skupinách. Ovšem jízdy jsou stejné jako u klasického výcviku. Výcvik i jízdy si stanovujete vždy sami, podle svých časových možností. Výhodou individuálního výcviku je rychlé získání řidičského průkazu.

Praktický výcvik v autoškole

Začíná vždy na výcvikové ploše, kde si vyzkoušíte, zdali dokážete zvládnout řízení. Po tomto výcviku se setkáváte s jízdou s minimálním provozem. A teprve po této základní lekci můžete podstoupit jízdu v plném silničním provozu. Zde se nejrychleji naučíte všímat si značek, rychlého reagování na chování jiných řidičů, předvídat a podobně.

Možnosti kondičních jízd v autoškole

Pokud jste držiteli řidičského oprávnění, dlouho jste nejezdili, nebo si nevěříte v silničním provozu, potom Vám autoškoly nabízí tak zvané kondiční jízdy. Ceny se pohybují od teoretické výuky kolem 200,- Kč za hodinu po 500,- Kč za výuku jízd. Tyto jízdy jsou vhodné zejména:

 • Pokud jste dlouhou dobu nejezdili a přestali si věřit v silničním provozu.
 • Jestliže nemáte 100 % jistotu v řízení vozidla.
 • Pokud máte problémy s couváním a parkováním.
 • Nezvládáte výměnu kola, žárovky nebo neumíte natankovat.
 • Pro zdokonalení se v zákoně silničního provozu, nebo potřebujete-li si najezdit nějakou trasu.

Závěrečné zkoušky v autoškole

Při závěrečných zkouškách je nutné mít sebou občanský průkaz a také pokud vlastníte jiný řidičský průkaz. Ten se při zkouškách odebírá, pokud zkoušku úspěšně zvládnete, potom se Vám tento řidičský průkaz vrací.

 • Před samotnou zkouškou se skládá vždy poplatek ve výši cca 700,- Kč.
 • Při jízdě jste pod dohledem zkušebního komisaře.
 • Nejdříve skládáte písemný test z pravidel o provozu na pozemních komunikacích a zdravotní přípravy, který podle zákona trvá pouze 30 minut.
 • Ústní zkouška je ze znalostí ovládání a údržby vozidla, která probíhá u vozidla.
 • Praktická jízda -  při této jízdě se držíte pokynů zkušebního komisaře. Tato zkoužka trvá 30 minut.

Pokud jakoukoliv část zkoušek nezvládnete, musíte zkoušku opakovat.

Cena jednotlivých kurzů v autoškole

Ceny jsou vždy individuální. Závisí vždy na cenících jednotlivých autoškol. Některé autoškoly Vám také nabízí využití možnosti splátek. Pokud se zaměříme na přibližné cenové rozhraní, potom je následovné:

 • Motocykl do konstrukční rychlosti 45 km/h a motocykl do obsahu 125 cm³ se pohybují od 4000,- Kč.
 • Motocykl o výkonu nad 25 kw = 5000,- Kč, zde Vám musí být 21 let.
 • Osobní a nákladní automobil do 3 500 kg s možností přepravy 8 osob = 6500,- Kč.
 • Individuální výuka na řidičské oprávnění skupiny B = 9 000,- Kč
 • Motorové vozidlo přes 3 500 kg = kolem 16.000,- Kč, ovšem musíte být držitelem řidičského oprávnění skupiny B.
 • Motorové vozidlo pro přepravu více jak 8 lidí osob = 14.000,- Kč, je nutné mít řidičské oprávnění skupiny C.
 • Traktory a samojízdné pracovní stroje = 8.000,- Kč.
 • Přípojné vozidlo přes 750 kg hmotnosti = 4.500,- Kč, pokud jste držiteli řidičského oprávnění skupiny B.

Každá autoškola Vám nabídne možnost, jednotlivé skupiny řidičského oprávnění sdružovat.

Další nadstandardní služby autoškol** **

S autoškolami jakoby se roztrhl pytel, proto mezi sebou neustále konkurují v poskytování různých dalších přidružených služeb. Zde je malá ukázka toho, co si ještě u autoškoly můžete objednat.**
**

Taxi služby v autoškole

Jako další velice využívanou službou, kterou Vám mohou autoškoly nabídnout jsou možnosti taxi služeb. Zde je dbáno na nejvyšší pohodlí zákazníka a jeho pokud možno nejrychlejší přepravu.  Ke všemu jsou zde nabízeny jedny z nejlevnějších cen. Hlavní prioritou je zákazníkův komfort.

Odtahová služba autoškol

Další službu, kterou Vám některé autoškoly nabízí, jsou odtahové služby. Tyto služby jsou určeny pro všechny, kteří mají problémy s vozidly v silničním provozu. Odtah je možný z celé České Republiky a to 24 denně. Některé autoškoly nabízí i možnost odtahu po celé Evropě.

Jak se objednat do autoškoly?

Jestliže se rozhodnete pro získání řidičského oprávnění, máte možnost objednávek pomocí osobní schůzky, telefonického nebo emailového kontaktu, které jsou vždy na webových stránkách** každé autoškoly.**

Autoškoly mají velmi rozmanité nabídky svých služeb.  Vše se orientuje podle přání zákazníků, kde je hlavním kritériem vždy pohodlí. To platí nejen u získání řidičských průkazů, ale také u dalších nabídek, kterými jsou například taxi nebo odtahové služby. Ale také různých individuálních kurzů, které mnoho z nás rádo uvítá. Všichni instruktoři jsou zkušenými řidiči s profesionálními zkušenostmi.Proto neváhejte kontaktovat jakoukoliv autoškolu, která Vám vždy vyjde maximálně vstříc.

Každá autoškola nám dává šanci získat řidičské oprávnění a tak možnost pořízení si vlastního automobilu, který je nezbytnou součástí v našem životě.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id15789 (rodina-finance.cz#22702)


Přidat komentář