Autoškola - Brno

Řidičské oprávnění nám dává svobodu, abychom nemuseli být závislí na pomoci druhých. Je to věc, díky které si můžeme pořídit vlastní auto. V dnešní době je řidičské oprávnění nepostradatelným pomocníkem, každého z nás.

V dnešním článku Vám jednu dobrou autoškolu z Brna přiblížíme.

Jestliže se rozhodnete pro získání řidičského oprávnění, je vždy potřebné se obeznámit se základními pravidly a potřebnými dokumenty. Všechny tyto dokumenty jsou nedílnou součástí před prvním podstoupením řidičského výcviku. Řidičské oprávnění si můžete udělat již podle zákona od 16 a půl roku. Ovšem podmínkou je, že nesmíte řídit motorové vozidlo do dovršení 18 let.

Jakmile se rozhodnete splnit stanovené podmínky, máte možnost podstoupit řidičský výcvik.

Potřebné dokumenty k získání řidičského oprávnění

K tomu, abyste mohli podstoupit tento kurz, je potřebné si zajít do patřičné autoškoly nebo si stáhnout potřebné dokumenty na webových stránkách. Jsou to zejména tyto dokumenty:

 • žádost o řidičské oprávnění
 • posudek o zdravotní způsobilosti
 • čestné prohlášení, které potvrzuje, že vám nebyl uložen zákaz k řízení motorových vozidel
 • záznam o přezkoušení z odborné způsobilosti

Skupiny řidičského oprávnění

Skupiny řidičského oprávnění:

 • AM -  musí Vám být 15 let: opravňuje k řízení mopedů a malých motocyklů s rychlostí do 45 km/hodinu
 • A1 – věk od 16 let: opravňuje k řízení lehkých motocyklů o výkonu nejvíce 11 kW
 • A s omezením – věk 18 let: opravňuje k řízení motocyklů bez postranního vozíku o výkonu nepřevyšujícím 25 kW
 • B – věk 18 let: jedná se o osobní motorová vozidla s maximální přípustnou hmotností 3500 kg s 8 místy k sezení. Dále traktorů i pracovních strojů samojízdných a jízdních souprav složených z motorového vozidla.

Cena autoškoly v Brně

Cena se, jako všude, liší podle toho,** jakou skupinu řidičského oprávnění chcete získat**. Ceník je velmi přehledný a ukazuje ceny pro všechny typy řidičského průkazu. Pokud jste si vybrali skupinu, kterou hodláte absolvovat, potom Vám nabízíme jejich ceny:

 • školení prof. vstupní 140 hod. = 20.000,-Kč
 • rozšiřovací školení 45 hod. = 8.500,-Kč + DPH
 • školení = 200,-Kč + DPH
 • školení 7 hod prof. = 1.000,-Kč + DPH
 • A1, A18, A = 5.000,- Kč
 • B =**8.500,-Kč studenti mají slevu za pouhých  8.100 Kč
  **
 • B+E = 4.500,- Kč
 • C = 12.000,- Kč
 • C+E = 7.000,- Kč
 • D- rozšíření z B = 22.000,- Kč
 • D- rozšíření z C = 12.000,- Kč

Kondiční jízdy

Je to výcvik, který je určen pro držitele řidičského oprávnění, který se potřebuje zdokonalit v řízení, couvání a podobně. Ale také pro všechny, kteří si potřebují například najezdit určitou trasu vzhledem k svému zaměstnání. Jestliže je volná kapacita uživatelů v dané autoškole, je možné se s uchazečem domluvit na příjezd, který si sám určí. U kondičních jízd si můžete vybrat:

 • ze značek výcvikových vozidel
 • stanovení trasy
 • počet hodin výcviku
 • nácvik speciálních dovedností

Průběh při získávání řidičského oprávnění

Pokud se rozhodnete pro řidičské oprávnění skupiny B, potom tento výcvik trvá přibližně 6 týdnů. Výcvik je vždy spojený s teorií. Ta je nezbytná pro celkové ukončení závěrečných zkoušek. Automobily v autoškolách jsou vybaveny tak, aby byly snadno ovladatelné a pohodlné. Pokud se rozhodnete pro individuální výcvik, který trvá přibližně 14 dní, potom i toto je možné po dohodě s instruktory. Nejdříve se seznamujete:

 • s pravidly silničního provozu, značkami a mnoha dalšími velmi užitečnými věcmi s tím spojenými
 • zásadami bezpečné jízdy, jako jsou zvládání smyků nebo plynulá jízda
 • se zdravotním kurzem, kde je hlavní nutností znát přesný postup při záchraně zraněné osoby
 • s konstrukcí vozidla, která je spojena s obeznámením se s motorem, kde se doplňuje olej a podobně

Jestliže se rozhodnete pro získání řidičského oprávnění, je vždy potřebné se obeznámit se základními pravidly a potřebnými dokumenty. Všechny tyto dokumenty jsou nedílnou součástí před prvním podstoupením řidičského výcviku. Řidičské oprávnění si můžete udělat již podle zákona od 16 a půl roku. Ovšem podmínkou je, že nesmíte řídit motorové vozidlo do dovršení 18 let.

Jakmile se rozhodnete splnit stanovené podmínky, máte možnost podstoupit řidičský výcvik.

Vozidla používaná při výuce autoškol

Vozidla využívaná pro výuku jsou velmi kvalitní a technicky plně vybavená včetně klimatizace a ABS. A to pro každou skupinu, která je zde vyučována. Vozidla autoškola neustále udržuje v perfektním stavu, aby zajistila, že nebudete mít žádné problémy při řízení. Výbava vozu je v dobrém stavu, abyste pociťovali naprosté pohodlí a tak se mohli soustředit plně silničnímu provozu a řízení.

Učebna

Je zařízena tak, aby zde byla co nejpohodovější atmosféra. Moderní vybavení spolu se sociálním zařízením jsou automatickéní. Díky těmto prvkům zde při výuce nic nechybí a instruktoři se mohou plně věnovat všem účastníkům kurzu. Navíc jako bonus nabízí Pohodová autoškola P&P šanci pronajmout učebnu i jiným firmám, které by o ní měli zájem a chtěli by zde také vyučovat. Je vybavena tak, aby vyhovovala širokospektrému využití.

Autoškoly Vás naučí mnohé** **

** Některé autoškoly se můžou pyšnit, jak už název někdy napovídá, svou pohodovou atmosférou a velmi zkušenými instruktory. Dále dobrou výbavou a kvalitními vedlejšími službami, které nabízejí i ostatním lidem, ne pouze uchazečům řidičské oprávnění. Testovací materiál si navíc můžete stáhnout na jejich webových stránkách, což vám velmi pomůže při závěrečných zkouškách nebo učení. Výhodou webových stránek je i přehled aktualit a možnost přímo kontaktovat. **

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id15791 (rodina-finance.cz#22711)


Přidat komentář