Antiradary - jak legálně ušetřit

Antiradar je pasivní zařízení, které je naladěno na stejnou frekvenci jakou vysílají silniční radary. Jedná se vlastně o velmi citlivý přijímač, který Vás s předstihem upozorní na blížící se radar.

## Co je to antiradar?

Radarové detektory - ANTIRADARY jsou pasivní měřící přístroje, které mají dostatečně včas odhalit skrytou policejní kontrolu rychlosti. Jejich použití je v České republice** ze zákona legální**. Nyní po zavedení bodového systému v naší republice je pro část z nás "rychlejších" řidičů nákup radarového detektoru ještě šancí, jak jezdit a nestresovat se na našich přetížených a často rozbitých silnicích ještě tím, že např. na začátku nebo na konci vesnice překročím někde povolenou rychlost o 5km/hod .

Nákup není jednoduchý a většina z nás nechce ani si sama nemůže testovat a nakupovat různé antiradary dostupné již dnes na světových trzích. Pro individuální dovoz vhodného detektoru pro Českou republiku musíme znát problematiku měření rychlosti v naší zemi případně v okolních státech, kam chceme jezdit.

Dále podstupujeme značné** riziko v souvislosti s technickým servisem, odbornou pomocí a nemožností výměny nebo reklamace**. Nevěřte klamavé reklamě o téměř nulové poruchovosti antiradarů, letní sluníčko umí dobře rozladit tyto mikrovlné detektory. Po technické stránce se jedná o velice složité zařízení, které** musí být schopno pracovat v širokém teplotním rozsahu**.

Druhy pasivních antiradarů

  • přenosný antiradar
  • antiradar na pevno
  • antiradar pro automobily
  • antiradar pro motocykly

Pro koho je antiradar určen?

Pro každého řidiče který se po zavedení nových pravidel a bodového systému bojí vysokých pokut a ztráty bodů. Antiradar Vás včas varuje před blížícím se radarem a Vy budete moci upravit rychlost svojí jízdy.

Antiradar Vám umožní více sledovat dění na vozovce. Nebudete se muset stále soustředit na to, zda nepřekračujete povolenou rychlost třeba jen o 2 km/h.

Antiradary a Dopplerův efekt

Dopplerův efekt, který se jmenuje podle vědci Christianu Andreasi Dopplerovi, je fyzikální označení pro viditelnou změnu ve frekvenci a délce vlnových délek podle toho, jak se zkoumaný objekt přibližuje a oddaluje. Představte si například dvě osoby, z nichž jedna hází směrem k druhé každou vteřinu jeden míček.

Za předpokladu, že všechny hozené míčky vždy letí naprosto stejnou rychlostí a ani jedna z osob se nepohybuje, příjemce obdrží míček každou sekundu. Pokud se ovšem příjemce či vrhač budou přibližovat k sobě, příjemce obdrží každý míček v rychlejší a rychlejší frekvenci, protože časové intervaly mezi nimi se snižují.

Antiradary-značky

Nejpopulárnější značky pasivních antiradarů v České republice jsou:

  • Beltronics
  • Cobra
  • Valentine One
  • Whistler

Nejcitlivější detektor - Antiradar Valentine One - Radarový a Laserový detektor
Tento pasivní antiradar nabízí** absolutně nejcitlivější detekci ve všech pásmech používaných radary** a** informuje Vás o radaru až o 60% dříve, než jakýkoliv jiný detektor od ostatních firem**, nevyjímaje detektorů od firmy Beltronics. Antiradar Valentine One dosahuje v ČR výborných výsledků, kdy** detekuje radar na vzdálenost až 1.3 kilometru!**

Vysoká citlivost tohoto antiradaru se hodí zejména při jízdě na dálnici v místech, kde je malý výskyt terénních nerovností, zástavby či jiných elementů od nichž se může odrazit radarový paprsek. V těchto situacích jiné radarové detektory reagují později a informují řidiče až na poslední chvíli. Navíc jako jediný obsahuje antiradar Valentine One dvě citlivá radarová čidla (jedno vpředu a jedno vzadu) a to mu umožňuje velmi přesně lokalizovat směr odkud probíhá měření. Valentine One navíc** dokáže jako jediný antiradar odhalit na 100% lasery používané obecní (městskou) policií a to s detekcí opožděnou pouze o 0,006 sekund.**

Správné umístění antiradaru** **

Pokud máte vyhřívané přední sklo nebo determální fólii na předním skle, bude mít přenosný antiradar sníženou citlivost. V takovém případě přenosný antiradar důrazně nedoporučujeme. Jediná možnost je pořídit si** antiradar pro pevné zabudování do přední masky auta**.

Velikost antiradarů

Velikost antiradaru je jen** o málo větší než krabička cigaret! V kabině auta je proto nenápadný**. Navíc systém upevnění antiradaru** přísavkama** je vymyšlen tak, že ho jednou rukou bleskově odlepíte a můžete hned schovat během 2 vteřin. (v balení jsou 4 náhradní přísavky a možnost upevnění na stínítko).

Jak vypadá jízda s antiradarem?

Při jízdě je antiradar v klidu. Jeho chod je signalizován pouze diodou na displeji. Pokud antiradar zachytí signál policejního radaru začne buďto blikat, nebo začne vydávat zvuk. Záleží na konkrétním typu pasivního antiradaru.

Je to legální?

V České republice není jízda se zapnutým radarovým detektorem zakázána žádným zákonem, vyhláškou nebo předpisem. Zákon o provozu na pozemních komunikacích číslo 361/2000 Sb.** zakazuje jen použití aktivních prostředků, které mohou rušit nebo jinak omezovat činnost radarů. Použití pasivních radarových detektorů** (antiradarů, které pouze přijímají radarový signál) tento zákon nijak neomezuje ani nezakazuje.

Pasivní antiradary, ať už napevno zabudované, či přenosné, nijak neovlivňují policejní zařízení, ale pouze oznamují jeho přítomnost, je jejich použití naprosto legální.

### Ceny antiradarů

Antiradary nejsou nejlevnější záležitostí, ale stačí-li Vám přenosný antiradar, můžete jej pořídit již od 3.500,-Kč, což vzhledem k tomu, že Vám ušetří peníze za případné pokuty není zase tak moc. Pevné antiradary však můžete pořídit okolo 10.000,-Kč.

Závěrem - antiradary

Pasivní antiradar Vás neochrání před všemi problémy, které Vás na silnici mohou potkat.** Nákup pasivního antiradaru Vás nezbavuje povinnosti jezdit podle předpisů a značek**. Pokud jste jednou zdárně ukončili autoškolu, musíte dodržovat vše, k čemu jste se zavázali. Hlavní věcí na silnici je,** dodržovat stanovenou rychlost.**

Definice pasivního antiradaru

Pasivní antiradar je zařízení schopné** pouze detekovat**, že** bude v blízké době změřena rychlost vozidla**, v kterém je používán. Tento vlnový přijímač v žádném případě neovlivňuje ani neznemožňuje funkci technických prostředků používaných policií nebo Vojenskou policií při dohledu na bezpečnost provozu na pozemních komunikacích.

Legální definice pojmu antiradar se nalézá v § 3 odst. 4 zákona o silničním provozu (361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Za antiradar ve smyslu zákona lze označit jedině** „technické prostředky a zařízení, které znemožňují nebo ovlivňují funkci technických prostředků používaných policií nebo Vojenskou policií při dohledu na bezpečnost provozu na pozemních komunikacích“.**

Co je však zcela zakázáno!** **

V České republice** je zakázáno používat aktivní rušičky radarů. Mimo zákon se tak ocitají i různé “protiblesky” (anti-flash) a krycí fólie na SPZ, které znemožňují nebo znesnadňují dokumentaci překročení rychlosti pomocí fotografického přístroje nebo videokamery.**

Použijete-li něco z výše uvedeného, budete mít problémy se zákonem a můžete být také trestně stíháni.

Antiradar kupujte zásadně legální

Věnujte se tedy na plno svým autíčkům a pečlivě o ně pečujte. Dávejte pozor na dodržování předpisů a hlavně dejte nohu z plynu a dodržujte stanovenou rychlost. Musíte-li si pořídit pasivní antiradar, tak si prosím pořiďte pouze legální typ, který Vás nepřivede do maléru.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id15621 (rodina-finance.cz#22150)


Přidat komentář