Svatební oznámení musí mít styl

Svatební oznámení patří k nejdůležitějším tiskovinám informačního charakteru, které předchází svatebnímu dni. Svatební oznámení si můžeme nechat vyrobit vgrafickém studiu nebo si udělat svoje vlastní.

Milovat neznamená jen mít rád,
milovat je věřit a pravdu znát,
milovat je odpustit a znovu podat ruce,
milovat je rozdělit svou duši a své srdce.

Od nepaměti patří svatební oznámení k tradicím, které vznikly proto, aby nejen příbuzní, ale i sousedé a známí byli informováni o tom, že mladí snoubenci budou oddáni. V dřívějších dobách se svatební oznámení psalo ručně, tohoto úkolu se s velkou úctou zhostili rodiče snoubenců. Svatební oznámení vypisovali jak rodiče nevěsty, tak i rodiče ženicha, podoba měla jednotnou formu, avšak každý z manželských párů rozdával svatební oznámení svým známým a příbuzným. Součástí svatebního oznámení byly tzv. zvací koláčky, jenž se však dávali jen těm, kteří byli přizváni k svatebnímu stolu.

Je svatební oznámení nutností?

Svatební oznámení není nutností ani povinností, avšak se jedná o slušné chování a zaběhlou tradici, která má kořeny hluboko v minulosti. Svatebním oznámením informujeme nejen příbuzné, ale celou řadu dalších osob vyskytujících se v našem okolí o tom, že hodláme uzavřít manželství.

Svatební oznámení se rozesílá příbuzným a známým, kolegům z práce ba dokonce i vzdáleným pratetičkám, které jsme zatím neměli tu čest poznat. Svatební oznámení se jednoduše posílá všem, o kterých si myslíme, že by se měli o našem významném životním rozhodnutí dozvědět. Samotné svatební oznámení neznamená, že se informovaný našeho svatebního obřadu zúčastní. Pokud se svatební oznámení posílá nebo předává bez pozvánky ke svatebnímu stolu, znamená to, že nás milenecký pár pouze informoval a pozval na svatební obřad, nikoli však na svatební hostinu.

Pozvánka na svatební hostinu

Speciální typ svatebního oznámení máme pro hosty, s jejichž účastí počítáme u svatební tabule. Ke svatebnímu oznámení přidáváme i pozvánku, která vybrané hosty opravňuje zúčastnit se svatební hostiny. Pozvánka by měla být nejen stejného designu, ale také materiálu a stylu, jako svatební oznámení. Při výběru svatebního oznámení, tedy mějme n mysli, že budeme potřebovat určitý počet pozvánek na svatební hostinu.

Nejčastějším textem, který se na pozvánkách objevuje je následujícího znění: „Srdečně Vás zveme ke svatebnímu stolu“. Automaticky se počítá s tím, že se zve manželský nebo milenecký pár (nikoli pouze jeden z nich). Pokud se jedná o rodinu s dětmi, musíme počítat s tím, že se svatební hostiny zpravidla zúčastní i děti.

Výběr svatebního oznámení

Většina nastávajících novomanželů nemá ani ponětí o tom, jak by mělo jejich svatební oznámení vypadat. Dnes je však situace daleko jednodušší, neboť náš trh je doslova zahlcen firmami, které se zaměřují na výrobu svatebních oznámeních a dalších svatebních tiskovin. Stačí pohodlně zasednout k počítači a vybírat z pestré nabídky vzorů, motivů, grafiky, stylu písma i obrázků.** Doporučujeme Vám internetový obchod AMIN.CZ kde naleznete spoustu krásných svatebních oznámení.**

Svatební oznámení musí korespondovat se stylem svatby

Na výběr svatebního oznámení si však vyčleňme dostatečnou dobu, neboť rychlé a ukvapené jednání a výběr vede k pozdějšímu nesouladu. Při samotném výběru svatebního oznámení nedobré vědět, nebo alespoň částečně, v jakém stylu se svatební den ponese. Záleží především na obsahové části, zda se bude jednat o svatbu formální či neformální, klasickou či extravagantní, humornou či standardní nebo romantickou či květinovou. Dle stylu svatby je zapotřebí přizpůsobit i výběr svatebního oznámení, které by se mělo nést ve stejném duchu.

Velkou roli při výběru svatebního oznámení hrají i barvy, které budou svatebnímu dni dominovat. Pokud bude svatební tabule laděn do růžové barvy, bylo by vhodné i svatební oznámení přizpůsobit barvě růžové.

Originálně působí svatební oznámení vlastnoručně vyrobené

Velmi vkusně, originálně a nápaditě působí svatební oznámení, které jsme si vlastnoručně vyrobili nebo nechali vyrobit na zakázku technikou hand made.

Pokud disponujete alespoň částečnou fantazií a zručností, zkuste si vyrobit vlastnoruční svatební oznámení, které dokáže oslovit a zaujmout. Můžete se nechat inspirovat různými pracemi, rozmanité nápady naleznete na portálech kreativní činnosti, jako je například rozsáhlý tvůrčí shop Fler.

Pokud nemáte vlastní představivost, nabízíme vám několik jednoduchých typů, kterýmis e můžete nechat inspirovat.

Velmi vkusně působí svatební oznámení, které je doplněno o fotografie z vašeho rodinného foto alba. Úvodní stránku můžete ozdobit vašimi fotografiemi z dětství (nevěsta a ženich před x lety), vnitřek svatebního oznámení můžete doplnit vlastními malířskými motivy nebo netradičními texty.

Kdy chybí nápady i kreativita

K častějším postupům výroby svatebních oznámení patří oslovení tiskařské firmy, která dle našich požadavků svatební oznámení vypracuje.

Vhodnou tiskařskou firmu si lze vyhledat na internetu, v dnešním, natolik technicky vyspělém světě, není ani zadání výroby svatebního oznámení žádný problém. Z nabídky si můžeme vybrat nejen vhodný text, ale také obrázek, styl a barvu písma.

Pokud máme připravený svůj vlastní text, není ani zde žádný problém. Tiskařské firmy mají zpravidla svoje korektory, kteří vám pomohou nejen text správně zformulovat, ale také sestavit.

Co nesmí ve svatebním oznámení chybět aneb jeho náležitosti

Jsou určité informace, které musí být ve svatebním oznámení uvedeny, neboť přinášejí informativní zprávy.

K nezbytně nutným náležitostem svatebního oznámení patří:

 • datum svatby
 • místo a hodina konání svatebního obřadu
 • celá jména snoubenců, zpravidla doplněných o adresy trvalého bydliště
 • krátký text, citát nebo motto

Co by naopak ve svatebním oznámení mělo být opomenuto?

 • akademické tituly
 • slova dvojího významu
 • cizí výrazy
 • různé zkratky

Důležité informace k náležitostem svatebního oznámení

 • ženichovo jméno se uvádí vpravo
 • jméno nevěsty se uvádí vlevo
 • pokud jsou jména po sebou, první se píše jméno nevěsty
 • měsíc v datu konání svatby se vypisuje slovy

Kdy a jak se svatební oznámení rozesílá?

 • svatební oznámení je vhodné rozeslat 8 – 10 týdnů před svatebním obřadem
 • adresy hostů se na obálky nadepisují vlastnoručně
 • obálku se svatebním oznámením adresujeme celé rodině

Kalkulace a rozpočet svatebních oznámeních

Cena za jeden kus svatebního oznámení se pohybuje v rámcově několika desítek korun. Ty nejobyčejnější a nejjednodušší variant začínají na deseti koruně za kus, naopak luxusní a exkluzivní svatební oznámení může stát až 150 korun za kus.

Cena svatebního oznámení je kompletní, včetně obálky, avšak o této skutečnosti se raději přesvědčte. Někdy se může stát, že si vyberete nadstandardní typ obálky, ke které  je účtován doplatek.

Při kalkulaci také počítejte s tím, že cena svatebního oznámení zpravidla nezahrnuje pozvánky ke svatebnímu stolu.

Text, verš nebo motto

Textů, které lze otisknout do svatebního oznámení existuje celá řada. Inspirovat se můžete následujícími.

… by rádi dali ve známost, že spojí své ruce i srdce na . . . v . . . dne . . . v . . . hodin …

… dáváme na vědomí všem svým přátelům a známým, že nám . . . budou znít svatební zvony v . . .

… dovolují si oznámit, že budou oddáni dne . . . v . . . hodin na . . . v . . .

… dovolujeme si Vám oznámit, že nám dne . . . budou znít svatební zvony na . . . v . . .

… i přes domluvy a rady starších se rozhodli dne . . . vyměnit výhody stavu svobodného za radosti života manželského…

… máme se rádi, tak se prostě bereme dne . . . v . . . hodin na . . . v . . .

… oznamují, že jim končí vznešené „Já“ a začíná prosté, ale o to krásnější „My“ dne . . . v . . . hodin na . . . v . . .

Zvolit můžete i vkusné motto

. . . a kroužek na Tvém prstě
je zlatá stužka,
jíž se váže jmelí křehkých ratolestí,
abychom nepoztráceli své štěstí.
Jaroslav Seifert

 

. . . a všechno začalo tím, že jsi jednoho dne
vzal moje ruce do svých . . .

Abys byl milován, miluj!
Martialis

 

Abys plně vychutnal štěstí,
musíš mít někoho,
s kým se o ně rozdělíš.

 

Až budu zvedat Tvůj bílý závoj
a polibkem zpečetíme to přísahané ANO,
neplač, drahá, jen tiše řekni:
to, co jsme chtěli, se vytouženě stalo.

 

Až zazní "ANO" obou nás
a varhan tichá melodie,
sliby nám splynou v jeden hlas,
jsem Tvůj a Ty jsi navždy moje
na celý život, ne na čas.

 

Beru si Tě takového, jaký jsi
a takovou, jaká jsi.
Beru si Tě s Tvými požadavky,
s Tvými chybami
a s celým Tvým životním zákonem.
Jsi to, co jsi.
A tak Tě i miluji.
R. Rolland

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id15447 (rodina-finance.cz#20774)


Diskuze a zkušenosti

Lída - Chrudim | 05.09.2014 19:19
Svatební oznámení musí mít styl Já měla úžasné ručně vyrobené svatební oznámení od saxyna.cz. prostě paráda. Texty nám složila paní dle přání a květinky jsme měli v barvách svatby. Prostě luxus. Ještě jednou bych chtěla tímto prostřednictvím poděkovat a všem doporučit. Lída


Přidat komentář