Zabezpečovací systémy - Praha

Zabezpečovací systémy jsou instalovány stále více. Ve firemních objektech se staly jejich neodmyslitelnou součástí. Zabezpečovací systémy se ale rozšiřují i v domácnostech, kde ochrání dokonale Váš majetek a celou rodinu.

Zabezpečení objektů

Mnozí z nás si často myslí, že k zabezpečení bytu či domu stačí pouze mechanické zabezpečení. A tak si lidé pořizují různé bezpečnostní zámky, závory nebo bezpečnostní dveře. Tento druh mechanického zabezpečení objektů je jistě velmi dobrý a má své opodstatnění, ale rozhodně není dokonalý. Dokáže sice ztížit vstup zloději do objektu, ale pokud má nezvaný návštěvník ke své práci klid, má i čas mechanické zabezpečení překonat. Pokud žijete v panelovém domě ve vyšším patře, pak jsou jediným vstupem dveře, ale jak je to se zabezpečením u rodinných domů?

Zabezpečení rodinných domů

Rodinné domy a větší objekty mají mnoho oken či dalších dveří a právě na ně se zloději zaměřují. Proto již mnoho bytů, domů, objektů nebo firem používá elektronické zabezpečovací systémy, které hlídají veškeré vstupy do objektu. Elektronické zabezpečovací systémy dokáží hlídat pohyb v prostoru, spustit alarm nebo přivolat policii. Důležitý je ovšem také správný výběr elektronického zabezpečovacího systému, a výběr odborné firmy, která jej umí správně instalovat. Kde hledat kvalifikovanou firmu, která kvalitně zabezpečí Váš domov nebo firmu?

Jak pracuje elektronický zabezpečovací systém?

Hlavní a nejdůležitější součástí zabezpečovacího systému je ústředna, která tvoří jakýsi mozek celého systému. Ústředna řídí celý systém a přijímá informace od připojených čidel a  detektorů pohybu. V případě poplachu elektronický zabezpečovací systém zajišťuje, aby byly informace o vloupání nebo požáru předány Vám nebo na přímo pult operátora centrální ochrany prostřednictvím komunikátoru. Zároveň jsou aktivovány periferie systému, které tvoří čidla a siréna. Ta má za úkol svým pronikavým tónem zloděje vyhnat, způsobit hlasitý poplach. Siréna má ale ještě druhou funkci - slouží pro identifikaci narušeného objektu pro zásahovou službu. Nejvhodnější konstrukční řešení je takové, kdy je ústředna oddělena od ovládací klávesnice. Odborná firma, která montáž elektronických zabezpečovacích systémů nabízí, umístí ústřednu tak, aby byla skryta před očima návštěvníků a navíc byla pokryta jedním z detektorů pohybu.

Detektory elektronických zabezpečovacích systémů

Detektory jsou vlastně oči systému. Mají za úkol hlídat prostory v objektu. Detektor pohybu reaguje na změny tepelného pozadí v zabezpečeném prostoru. Čidlo reaguje na pohyb osob nebo zvířat (teplokrevní živočichové), které se nacházejí v jeho zorném poli. Detektory pohybu je nutné instalovat tak, aby nedocházelo k falešným poplachům. Pro raději realizaci zabezpečení domu přenechte na odborné firmě. Dalším připojitelným zařízením jsou požární detektory, které detekují výskyt kouře. Detektory se dělí na optické a ionizační. Každý má z nich má své výhody a nevýhody, a jejich typ určí specializovaná firma na instalaci elektronických zabezpečovacích systémů.

Elektronické zabezpečovací systémy

Abychom Vám představu o elektronických zabezpečovacích systémech zjednodušili, a přiblížili Vám jejich funkce a možnosti, připravili jsme pro Vás jednoduchý přehled elektronických zabezpečovacích systémů s jejich popisem.

Jak vybrat elektronický zabezpečovací systém

Správný výběr zabezpečovacího systému podmiňuje znát jeho základní charakteristiky, funkce a použití. Na trhu existuje mnoho typů elektronických zabezpečovacích systémů a zkušená firma pro Vás dokáže vybrat ten správný typ zabezpečení. Podívejme se ve stručnosti na výhody jednotlivých typů.

Drátové a bezdrátové alarmy

Použití drátových a bezdrátových alarmů je vhodné pro jednotlivé místnosti nebo menší objekty. Nabízí levné a rychlé řešení zabezpečení. Tyto alarmy mají ale pouze základní vlastnosti zabezpečovacích systémů a jejich překonání nemusí být pro nezvané hosty příliš složité. Hlavní funkcí drátových a bezdrátových alarmů je spustit poplach, upozornit okolí a zloděje hlukem zahnat.

Drátové zabezpečovací systémy

Drátové zabezpečovací systémy jsou mnohem důmyslnější a propracovanější. Obsahují všechny důležité parametry zabezpečovacích systémů. Protože ale vyžadují nutnost budování instalace rozvodů pro propojení jednotlivých komponentů, jsou vhodné např. do firem, kde viditelnost rozvodů nevadí, nebo v případě, že Váš byt či dům prochází rekonstrukcí nebo zrovna stavíte. Drátové zabezpečovací systémy nevyžadují v podstatě žádnou údržbu.

Bezdrátové zabezpečovací systémy

Bezdrátové elektronické zabezpečovací systémy jsou nejmodernější zabezpečovací systémy a výbornými parametry bezpečnostních systémů. Výhoda bezdrátových zabezpečovacích systémů spočívá v tom, že je lze kdykoliv jednoduše rozšířit. Bezdrátové zabezpečovací systémy nemají žádné omezení v použití a jejich údržba spočívá pouze ve výměně baterií jednou za rok.

Elektronické zabezpečovací systémy GSM

Elektronické zabezpečovací systémy** GSM** jsou bezdrátové profesionální zabezpečovací systémy, které mají vestavěný GSM komunikátor. Bezdrátové elektronické zabezpečovací systémy GSM jsou vhodné pro jakékoliv domy, kanceláře nebo firemní či komerční prostory a provozy. Jejich funkci, instalaci, montáž a zprovoznění Vám zajistí odborná firma, která se na montáž zabezpečovacích zařízení specializuje. Jedná se o elektronické zabezpečovací systémy, které dovolují získat velmi kvalitní zabezpečení od renomovaných firem. Díky kompletnímu bezdrátovému propojení komponent systému je instalace velmi rychlá a jednoduchá bez nutnosti použití kabelů. Integrovaný GSM modul Vám bude zasílat informace o stavu systému a Vy jej budete ovládat pomocí svého mobilního telefonu.

Kamerové bezpečnostní systémy

Kamerové bezpečnostní systémy dovolují zaznamenávat dění v hlídaném prostoru. Kamerové bezpečnostní systémy dokáží pořizovat dokonalé důkazy o vstupu zloděje, jeho pohybu, o jeho páchané trestné činnosti. Moderní kamerové systémy dokáží před sebou rozeznat pohyb a proto nenahrávají obraz zbytečně.** Kamerové systémy s detekcí pohybu** pak pořídí ucelený záznam o pohybu osob ve sledovaném prostoru, záznam je navíc opatřen údaji o datu a čase. Pak je možné velmi jednoduše vyhledávat v seznamu videosekvencí podle data a času. Zaznamenaný obraz se ukládá v digitální podobě na pevný disk, a tento záznam lze kdykoliv přenést do počítače a dál s ním pracovat.

Montáž zabezpečovacích zařízení a domovních telefonů

Mezi prvky zabezpečení objektů patří také moderní domovní telefony. Ty nabízí řadu užitečných funkcí, například přenos obrazu. Právě použitím videotelefonů spolu se elektronickým zabezpečovacím zařízením dokážete výrazně** zvýšit bezpečnost** Vašeho domova či firemních prostor. Firma, která montáž elektronických zabezpečovacích systémů a domovních telefonů nabízí, Vám podle místních podmínek pomůže vybrat ten nejvhodnější systém. Kombinace systémů domovních telefonů, videotelefonů, kamerových systémů a elektronických zabezpečovacích systémů zvyšují bezpečnost objektů na maximální možnou úroveň, kontrolu vstupu do rodinných a bytových domů nebo kanceláří. Příchozí, který chce do objektu vstoupit, nalezne u dveří tlačítkový panel. Vybranou volbou pomocí tlačítek se Vámi spojí a vy se rozhodnete, zda je návštěvník vítán nebo nikoliv. Pokud nejste v této chvíli přítomni, objekt bezpečně ochrání elektronické zabezpečovací zařízení.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id15361 (rodina-finance.cz#23109)


Přidat komentář