Výškové práce - Praha 6 a okolí

Pokud Váš dům potřebuje opravit ve výškách a vy máte strach provést potřebnou opravu sami, povolejte odborníky, kteří jsou na výškové práce vyškoleni. Práce ve výškách jsou totiž pro laiky velmi riskantní a fyzicky náročné.

Pro běžnou údržbu domu či budovy si někdy vystačíme sami, někdy se obrátíme na šikovné řemeslníky. Dům lze ale tímto způsobem opravit pouze do výšky žebříku nebo tam, kam dosáhne lešení či pracovní plošina. Existují ale situace, kde jsou technika a pracovní pomůcky v koncích. V takové případě přichází na řadu lidská síla a zručnost. Ano, řeč je o výškových pracích, realizovaných pomocí horolezecké techniky.

Specialista na výškové práce

Každá práce ve výškách je nebezpečná, zvláště pro toho, kdo se neumí bezpečně chovat. Z tohoto důvodu je vhodnější obrátit se na specializovanou firmu, která vlastní potřebné vybavení a horolezeckou techniku. Firma, nabízející výškové práce také svoje zaměstnance patřičně školí a má pro práce ve výškách bohaté zkušenosti. Firma si za svoji činnost a pracovníky ručí a i kdyby došlo nešťastnou náhodou k poškození majetku, je pro takové případy pojištěna. Pokud se obrátíte na specialisty přes výškové práce, nemusíte se o nic starat a jen ukážete směrem vzhůru, jaký problém potřebujete vyřešit.

Výškové horolezecké práce – výhodné řešení

Výškové práce lze v některých případech zrealizovat z lešení, ale pouze v případě, že se jedná dlouhodobou stavební činnost. Další možností je použití vysokozdvižné montážní plošiny, ale i toto řešení má své omezení. Plošina (stejně jako lešení) vyžaduje pevný podklad a dostatek prostoru. Navíc se plošina nedostane všude a je třeba platit za její pronájem. Proto se zde přímo nabízí jednoduché řešení – výškové práce pomocí horolezeckého vybavení. Profesionální horolezec se dostane všude, kam je potřeba, svoji práci vykoná mnohem rychleji a tedy i levněji. Podívejme se, kdy je výhodné obrátit se na specializovanou firmu, která provádí výškové práce pomocí horolezecké techniky.

Výškové práce za pomoci horolezeckého vybavení

Výškové práce pomocí horolezecké techniky zahrnují veškeré stavební, montážní, zednické a lakýrnické činnosti. Za pomoci horolezeckého vybavení lze opravit fasády, opravit odloupnutou omítku, poškozený hromosvod, ale práce ve výškách představují také prořez stromů, rizikové kácení stromů nebo i zajištění padající skály pomocí sítě.

Nátěry, čištění, zateplení a opravy fasád

Pokud chcete mít svůj dům krásně** upravený,** zářící čistotou a nejlépe** zateplený,** je třeba začít od fasády. Odborná stavební firma provede potřebné opravy na fasádě a pokud je již na dílčí zednické práce pozdě, provede kompletní opravu fasády včetně zateplení. Následovat bude nátěr fasády v barvě podle Vašeho přání. Pokud je to nutné, před vlastním nátěrem fasády je provedeno její tlakové čištění pomocí WAP. Samozřejmostí je penetrační nátěr, který zajistí kvalitní přilnutí vlastní barvy k podkladu stěny. Nátěry fasád jsou prováděny kvalitními nátěrovými hmotami, a firma Vám s jejich výběrem pomůže. Při provádění nátěrů fasád pomocí horolezecké techniky není nutné zajišťovat kompletní zábor chodníku, ani stavět ochranné lešení. Pokud to situace vyžaduje, firma instaluje k ochranně chodců záchytné plachty, které jsou uchyceny přímo do zdi domů.

Mytí oken výškových budov

Mytí oken nebo fasád výškových budov pomocí horolezecké techniky je mnohdy jedinou možností jak, jak situaci vyřešit. Zároveň se jedná o nejlevnější řešení, protože použití jiných metod by bylo zbytečně drahé. Zkušená firma, nabízející mytí oken či fasád horolezeckou technikou, dokáže zrealizovat Vaši jakoukoliv zakázku. Může se jednat o ruční mytí oken výškových budov nebo o použití vysokotlaké mycí techniky. Mezi služby mytí oken patří také například mytí oken zimních zahrad nebo skleněných střech, kde je obvykle přístup pouze pomocí lanové techniky. Konkrétní cena mytí záleží na dostupnosti mytých oken či ploch a na jejich velikosti. Při opakovaném mytí většinou firmy nabízejí množstevní slevy.

Odstraňování sněhu a ledu ze střech

Pokud v zimním období napadne bohatá nadílka sněhu, může být konstrukce střechy nadměrně zatížena a v extrémním případě může dojít k prolomení střechy. Řešením je včasné odstraňování sněhu a ledu ze střech pomocí horolezecké techniky. Firma zajistí odklizení přebytečného sněhu ze střech všech domů, ať už se jedná o obytné domy nebo průmyslové objekty a haly. Další poptávanou službou je také odstranění nebezpečného ledu, který namáhá střešní okapový systém. Při případném pádu okapu by mohlo dojít k ohrožení bezpečnosti chodců.

Instalace topných kabelů do okapů

Zamrzlé okapy a rampouchy způsobují, že tekoucí voda z tajícího sněhu a ledu zatéká i do fasády, čímž ji poškozuje. V některých případech dokonce praskají okapové svody. Následovat bude nutná oprava fasády, ale tomuto stavu je možné předejít. Řešením je instalace topných kabelů pro okapy. Je pravdou, že topné kabely pro okapy nejsou zadarmo, ale opravy zdiva mohou být nakonec dražší než investice do systému topných kabelů. Celý systém ochrany proti zamrznutí okapů pracuje tak, že okapů a svodů jsou instalovány odporové kabely, které okapy zahřívají. Regulace pak topným systém automaticky aktivuje, pokud se teploty pohybují v rozmezí mezi mírným mrazem a teplotami těsně nad nulou. V tomto rozsahu teplot totiž nejvíce odtává sníh, a nedochází tedy ke zbytečnému plýtvání energií.

Spárování a opravy mezipanelových spár

Panelové domy procházejí v současné době na mnoha místech opravami. Jednou z činností, která se při opravách provádí je spárování a opravy mezipanelových spár pomocí horolezecké techniky. Spárování se provádí v rámci renovace a oprav panelových domů, a současně se obvykle provádí také zateplení fasád pomocí horolezecké techniky, a to všude tam, kde není možné postavit lešení, nebo by se jej nevyplatilo stavět.

Opravy, rekonstrukce a zhotovení nových střech

Pomocí horolezecké techniky lze zrealizovat opravy střech v jakémkoliv rozsahu. Může se jednat o výměnu poničených tašek v počtu několika kusů nebo lze provést kompletní výměnu střešní krytiny pomocí lan. Dále jsou horolezecky prováděny nátěry, opravy a výměny klempířských prvků, ale také instalace a opravy okapů, nebo montáže a výměny hromosvodů. Pomocí horolezeckého vybavení lze provést např. rekonstrukce střech, pokládky plastových šindelů, opravy eternitových střech, kompletní rekonstrukce střešních krytin na rodinných domech, ale také čištění žlabů a montáž prvků okapového systému.

Prořez stromů horolezeckou technikou

Horolezeckou technikou je možné zajistit také prořez nebo pokácení stromů. Tato technika se používá zejména v těžko dostupných terénech nebo všude tam, kde by pád větví či celého stromu mohl způsobit hmotné škody. Prořez stromů horolezeckou technikou je vhodný zejména v těsných blízkostech budov, prořezy větví nad zástavbou nebo v blízkosti elektrického vedení. Pokácené dřevo nebo větve jsou složeny na hromadě v délkách, které si určíte a po dohodě je možné zajistit i jejich odvoz.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id15368 (rodina-finance.cz#23119)


Přidat komentář