Výškové práce - Praha 2 a okolí

Pokud by byly práce ve výškách prováděny amatérsky, mohly by s sebou nést značné ohrožení. Tyto práce bychom vždy měli přenechat profesionálům a spolehnout se na jejich odbornost, vybavení a zkušenosti.

Práce ve výškách jsou velmi specifickou a náročnou činností. K jejímu úspěšnému zvládnutí je třeba nejen znalostí, ale především zkušeností a zručnosti. Jedná se o práce ve ztížených podmínkách, výškách a na místech, která jsou těžce přístupná. K provádění těchto prací je potřeba speciální vybavení nebo technika. Práce ve výškách, prováděné za pomoci horolezecké či stromolezecké techniky jsou časově i finančně úspornější, než například použití vysokozdvižné plošiny.

Jaké jsou výhody použití horolezecké techniky?

Hlavní výhodou použití horolezecké techniky je, že práce prováděné pomocí horolezecké techniky jsou** nejlepším řešením z hlediska ceny**. Při použití lešení nebo vysokozdvižných plošin je nutné počítat s investicí za pronájem, musíme řešit dopravní omezení v okolí stavby, vyžadují zvýšené nároky na plánování, organizaci a koordinaci rekonstrukčních prací a časová náročnost prací se tak často oproti plánu prodlužuje. V mnoha případech je také použití horolezecké techniky jedinou možností, jak se do špatně přístupných míst dostat.

Kácení rizikových stromů

Rizikové kácení stromů je činnost, která nejen pro dřevorubce představuje určité nebezpečí. Při pochybení nebo chybně zvládnutém technologickém postupu může rizikové kácení stromů ohrozit jak materiální statky, tak i zdraví a životy lidí. Rizikové kácení stromů je tím obtížnější, čím hustěji je oblast obydlena. Nejrizikovější při kácení stromů bývá kombinace obydlené lokality, špatných povětrnostních podmínek a skrytých vad stromu jakými mohou být např. hniloby ve středu kmene nebo různé deformace kmene i koruny.

Jedná se zejména o kácení stromů v těsných blízkostech budov, prořezy větví nad zástavbou či v blízkosti elektrického vedení. Při rizikovém kácení se pracuje metodou postupného odřezávání koruny a spouštění větví pomocí lan. Stejnou metodou se potom postupně kácí i kmen. Pokácené dřevo se většinou složí na hromadu v délkách požadovaných zákazníkem nebo firma provádějící kácení zajistí i nakládku a odvoz dřeva.

Nátěry, čištění, opravy a zateplování fasád

Drobné zednické opravy a nátěry fasád prováděné pomocí** horolezecké techniky** jsou úspornější a rychlejší alternativou k používání lešení. Před vlastním nátěrem fasády by mělo být provedeno její čištění pomocí WAP a v případě potřeby provedeny i drobné zednické opravy. Samozřejmostí by měl být penetrační nátěr, který zajistí kvalitní přilnutí vlastní barvy k podkladu. Při použití horolezecké techniky není nutné zajišťovat kompletní zábor chodníku, ani stavět ochranné lešení. Pokud to situace vyžaduje, je vhodné instalovat k ochranně chodců záchytné plachty, které se většinou uchycují na ocelové tyče kotvené přímo do zdi domů. Tyto tyče se po skončení prací dají beze stop odstranit.

Mytí oken a prosklených ploch výškových budov

Mytí oken a jiných skleněných ploch** výškových budov** pomocí horolezecké techniky je často jedinou možností jak požadovanou práci provést. Použití jiné metody bývá často nemožné nebo neúměrně drahé. Tyto práce lze provést buď ručním mytím nebo použitím vysokotlaké mycí techniky. Mezi další práce v této oblasti  patří například mytí oken zimních zahrad, výtahových šachet a skleněných střech na místech přístupných pouze pomocí lanové techniky.

Opravy, rekonstrukce a zhotovení střech

Opravy střech zahrnují především výměnu poničených šablon nebo tašek v počtu několika kusů až po kompletní výměnu střešní krytiny. Samozřejmostí jsou i nátěry, opravy a výměny klempířských prvků, instalace svodů a okapů, instalace a výměny hromosvodů.

Ochrana proti ptactvu

Ochrana proti ptactvu se stává čím dál více potřebnou nejen při ochraně památek, soch a podobně, ale také při ochraně budov. Ptačí trus dokáže nenávratně poškodit především omítku budov. K ochraně před ptactvem se používají 2 základní systémy.

Hrotový systém

Hrotový systém je vhodný jako ochrana proti ptactvu, a to pro represivní i preventivní ošetření. Hroty proti holubům se skládají  z plastového pásku, do kterého jsou upnuty tenké nerezové hroty, zabraňující dosednutí ptáků na dané místo. Systém je velmi diskrétní díky průhlednému základnímu pásku a tenkým nerezovým hrotům, které jednou pro vždy vyřeší náš problém s dotěrným ptactvem. Hrotový systém je nejvhodnější ochranou proti holubům a jinému ptactvu.

Sytém ochranných sítí proti ptactvu

Při zabezpečování některých ploch a útvarů jako jsou fresky, sochy, balkony, ochozy, světlíky apod. je vhodné kombinovat zábrany proti ptactvu použitím hrotových systémů současně s aplikací ochranných sítí. Tyto sítě, včetně systému jejich uchycení jsou vyrobeny z vysoce odolných materiálů, které zaručují dlouhou životnost a materiál i jeho barva je vždy volena s ohledem na maximální nenápadnost sítí.

Nátěry okapů a klempířských prvků

Jestliže chceme, aby okapy fungovaly tak, jak mají, je nutné jim věnovat náležitou údržbu. To znamená nejen pravidelné čistění, ale také nátěr okapů v několikaletých intervalech. Tato častost nátěrů okapů závisí na lokalitě našeho domu, vegetaci v okolí, množství ptactva v dané lokalitě, druhu a stavu střešní krytiny a tak dále.  Jedině pravidelným  nátěrem okapů  můžeme zabránit korozi, poškození a následné devastaci našich okapů, jejichž odstranění by nás stálo značné finanční výdaje. Samotný nátěr okapů je nutné provádět pouze kvalitními barvami a to v několika vrstvách, což prodlužuje životnost okapů.

Montáže a polepy reklamních ploch

Ve většině případů služby v této oblasti zahrnují realizaci reklamních ploch, billboardů, světelných tabulí a polepů reklamních desek, umisťování a údržba reklamních ploch, montáž osvětlení reklamních ploch, historických objektů, pódií, sportovních stadiónů a mnoho dalších.

Práce ve výškách přenechme odborníkům

Práce ve výškách bychom měli vždy přenechat profesionálním firmám. Jistě, u mnohých prací se nám může zdát, že bychom je zvládli sami. To je však omyl. Hazardovat se zdravím a životem by se nemuselo vyplatit. Tyto práce jsou specifické svou náročností a také právě rizikem, které s sebou přinášejí. Při provádění prací ve výškách je nutné dodržovat všechny bezpečnostní předpisy, používat vhodnou techniku a správné postupy. Pouze tak může být výsledek práce bezchybný. A proto se rozhodně nevyplatí, abychom se snažili tyto práce provést sami. Pokud pořídíme potřebnou techniku a vybavení, náklady budou přibližně ve srovnatelné výši, jako když využijeme profesionálních služeb.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id15387 (rodina-finance.cz#23156)


Přidat komentář