Výškové práce - Mělník, Středočeský kraj

Výškové práce jsou řazeny mezi nebezpečné práce, které je potřeba nechat na odborných firmách s patřičným vybavením a praxí. Potřebujete provést zateplení domu, opravit střechu či máte jiný problém ve výšce a nevíte si rady? Oslovte odbornou firmu.

Řada lidí si nedokáže představit, co vše může spadat pod pojem** výškové práce**. Jde především o takové práce, které se provádí ve výškách za pomocí různých pomůcek, nejčastěji a nejlépe za pomocí horolezecké techniky. Výškovými pracemi se tedy rozumí označení pro stavební, řemeslnické a údržbářské práce, které provádí odborníci hlavně v nepřístupných místech, často ve velkých výškách. Často tyto práce provádějí pracovníci znalí základů horolezecké techniky. Často tyto práce vyjdou levněji a jsou mnohem efektivnější, než práce za pomocí techniky** výškových plošin. Výškové práce** za použití horolezecké techniky navíc umožní dostat se tam, kam ani těžká technika nepronikne.

Klempířské práce

Potřebujeme-li opravit střechu nebo postavit novou, pak se nevyhneme zásahu klempíře. K výkonu klempířského řemesla je potřebné znát všechny technologické postupy a také materiály, se kterými klempíři pracují.** Klempíř** je tedy řemeslník, který má na starosti, aby nám do budovy nezatékalo nebo ho voláme vždy, když potřebujeme nové okapy, okenní parapety, úžlabí či oplechovat komín. Dále klempíře voláme v případě, že je nutné provést montáž či revize hromosvodu apod.

Oplechování střechy

Plech je jako materiál velmi odolný, tudíž při profesionálním položení nepropustí vodu a také eliminuje účinky teplot. Využívá se jednak k oplechování střech, ale i komínů, kde eliminuje vznik požárů.

Okapy

Jde o** odvodňovací** systémy, které jsou nejpodstatnějším komponentem Vašeho domova. Okap je sestrojen tak, že se do něj navádí voda, která odtéká ze střechy a tím pádem nerozrušuje domu. Okapy jsou vedeny také od zdí, aby nestékala voda po omítce, a tím způsobovala vlhkost.

Opravy a nátěry všech typů střech

Žádný dům se neobejde bez** střechy**, a proto bychom k ní tak měli přistupovat. Jakoukoliv** údržbu či opravu střechy** bychom měli nechat na profesionálech schopných zajistit potřebnou techniku, bez které se práce ve výškách neobejde. Jelikož je střecha nejnamáhavější prostor celého domu (teplota na povrchu střechy může kolísat klidně v rozmezí až 100 stupňů Celsia), tak bychom v žádném případě neměli podceňovat nutnost výškových prací na své střeše.

Výškové práce Mělník

Opravy a nátěry fasád

Každý z nás čas od času řeší problémy s fasádou, s jejím čištěním, opadáváním, apod. Jistě mi dáte za pravdu, že fasáda je jakousi vizitkou celého našeho domu, a proto každému záleží na tom, aby byla dokonalá. K tomu si můžeme dopomoci několika způsoby. Tím prvním je použít na její nátěr omyvatelné barvy s vysokou životností, která nám zajistí, že po umytí tlakovou vodou bude opět jako nová. Před samotným nátěrem je nutné, aby byla fasáda kompletně opravena. Firma, která výškové práce provádí, musí být tedy schopná provádět zednické práce, otloukání narušených** omítek** atd.

Čištění a nátěry okapů

Také u okapů je zapotřebí využít výškových prací, nejlépe horolezecké techniky a okapy pořádně vyčistit od napadaného listí, sněhu a čehokoli jiného. Nátěry okapů a veškerých jiných plechů patří u výškových prací k nejčastěji požadovaným.

Další výškové práce

Mezi další výškové práce patří například** opravy dilatačních spár**, které vypadají odpudivě, může do nich pronikat voda, která po zamrznutí tuto spáru může zvětšit. K výškovým pracím dále patří například montáže reklam, mytí oken, ale i různá výzdoba či dekorace, například ve městech, obchodních domech apod., dále sem patří odstraňování sněhu i rampouchů, které představují nebezpečí nejen pro člověka, který pod střechou plnou sněhu prochází, ale zejména pro dům, neboť led i sníh mají určitou váhu, pod níž okapy střechy hodně trpí. Zespodu se může zdát, že jsou rampouchy malé a tenké, ale jakmile se k nim odborník dostane, může vidět, že je rampouch vrostlý do střechy, hodně váží a že okap poškozuje. Jeho spadnutí můžete předejít oslovením odborníků na výškové práce, kteří vás této tíhy na střeše zbaví.

Mezi výškové práce mohou dále patřit i montáže a demontáže vzduchotechniky, nátěry výtahových šachet nebo i opravy v kostelech či nátěry ocelových konstrukcí.

Výhody výškových prací s použitím horolezecké techniky

Předností horolezecké techniky je rychlost nasazení a flexibilita a s tím spojené nižší finanční náklady, než u používání specializovaných plošin. U horolezeckých výškových prací zcela jistě ušetříte za pronájem vysokozdvižné plošiny nebo lešení, jejichž ceny jsou stále vysoké a pak nemusíte řešit dopravní komplikace spojené s omezením v okolí Vaší stavby apod. Musíte se ovšem obrátit na odborníky, kteří jsou schopni jakékoliv** výškové práce** nabídnout a zrealizovat a kteří disponují odbornými řemeslnými znalostmi z různých oblastí stavební činnosti.

Kdo výškové práce provádí?

Výškové práce by měly být vykonávány vždy jen vyškolenými lidmi, kteří jsou většinou zaměstnanci specializované firmy. Z velké části jsou lidé pracující ve výškách horolezci či nadšenci, pro něž je horolezectví koníčkem. Disciplína, hbitost, přesnost a především trpělivost jsou základním předpokladem práce ve výškách. Ten, kdo pracuje ve výškách, musí být vyrovnaný a klidný, protože se mohou přihodit nepředvídatelné situace, které je potřeba řešit vždy s chladnou hlavou. Na čem však ve výškách záleží nejvíce, je dokonalá a spolehlivá výbava. Profesionálové pracující ve výškách by měli pracovat v každém ročním období bez omezení, protože práce řemeslníka se Vám může hodit kdykoli, nejen v době, kdy je krásně a slunečno. Jednoho takového řemeslníka jsme Vám již v úvodu představili, jedná se o pana** Davida Brože**. Samotné rozhodnutí je ale jen a jen na Vašem zvážení.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id15383 (rodina-finance.cz#23150)


Přidat komentář