Výškové práce - Kladno a okolí

Existuje několik typů výškových prací. Může se jednat o výškové práce na klasickém rodinném domě, ale i na několika patrovém bytovém domě nebo i panelovém domě. Ve velkých městech se pak výškové práce provádějí také na mrakodrapech.

Další typy výškových prací se provádějí na jiných vysokých stavbách, jako jsou například různé věže, vysílače, mostní konstrukce, kovové stožáry elektrického vedení vysokého napětí atp. Jiné typy výškových prací se týkají ořezávání nebo postupného kácení vysokých stromů, které rostou na místech, kde ohrožují budovy nebo jiné objekty. U některých prací se používá vysokozdvižná plošina, a jiných horolezecká metoda, kdy pracovník visí při práci na laně a pro některé práce je potřeba postavit lešení. Vždy platí, že využití horolezecké techniky je nejlevnější a ve srovnání se stavbou lešení má horolezecká technika také další obrovské plus – významnou úsporu času.

Opravy fasád

Jestli máte na svém domě fasádu, která už něco pamatuje, pak se na ní nejspíš místy objevují praskliny. Tento stav omítky nám říká, že fasáda potřebuje opravu, protože praskliny na omítce velmi rychle přecházejí ve výrazná poškození, kdy už odpadávají celé kusy omítky. Padající kusy omítky mohou ohrožovat kolemjdoucí osoby. Když na člověka spadne velký kus omítky, může ho i vážně poranit. Úhradu léčby by pak zdravotní pojišťovna s největší pravděpodobností požadovala po majiteli objektu. Není proto radno podceňovat popraskanou omítku a odkládat její opravu. Jestli se vám nechce lézt po žebříku, protože se bojíte výšek nebo tak dlouhý žebřík nemáte, anebo nevíte, jak se vlastně omítka opravuje, není nic jednoduššího, než si na opravu fasády najmout odborníka na výškové práce. Odborník zhodnotí stav fasády a určí, zda je možné omítku opravovat nebo je vhodnější udělat fasádu zcela novou. Samozřejmě konečné slovo v tom, zda se bude jednat jen o opravu nebo o úplně novou fasádu máte vy ale na druhou stranu je lepší věřit zkušenému odborníkovi. Odborník v případě, že přistoupíte k variantě celé nové fasády, starou fasádu oklepe, zbaví povrch zdi nečistot tlakovou vodou a udělá fasádu zcela novou. Je sice možné požadovat jen opravy nejpoškozenějších částí fasády, ale když už je fasáda v takovém stavu, že omítka opadává, pak je lepší mít fasádu novou. Ta stará je totiž pravděpodobně poškozená i na místech, kde to ještě není vidět. Ale zanedlouho by se dosud skrytá místa začala také projevovat prasklinami a opadáváním omítky. A investice do opravy fasády by se tak opakovala stále dokola. Znovu by bylo potřeba najmout odborníka a takové nekonečné opravy by vás jistě vyšly dráž než jedna nová fasáda.

Čištění a natíraní okapů a okapových svodů

Okapy jsou částí domu, která potřebuje pravidelnou údržbu. Jenže právě jejich umístění vysoko nad zemí činí tuto údržbu velice problematickou. Jestliže máte vedle domu stromy, jejichž koruny jsou výše než okapy na vašem domě, pak bývají vaše okapy zanášeny listím nebo jehličím ze stromů. Okapy je z tohoto důvodu nutné častěji čistit. Jestli se k okapům sami nedostanete, pak vám i s tímto problémem samozřejmě pomůže odborník na výškové práce. Co se nátěrů okapů týče, tomuto problému se snadno vyhnete pořízením plastových okapů. Pokud však nemáte plastové okapy, budete muset své okapy pravidelně chránit proti korozi. Jestli nechcete natírat okapy vysoko nad zemí sami, pak není žádnou ostudou najmout si i na tento typ prací odborníka na výškové práce.

Práce na střeše

Na střeše se dá odborník na výškové práce využít hned několika způsoby. Na starých střechách je občas je nutné vrátit na své místo několik střešních tašek nebo přibít větrem uvolněný plech na plechové střeše. Dále je na střeše možné nově vyspárovat spáry na starém komíně, natřít nebo opravit nebo zcela vyměnit za novou kovovou stříšku nad komínem atp.

Rampouchy a sněhové převisy

Jestliže okolo vašeho domu vede chodník, pak se rampouchy nebo sněhové převisy mohou stát opravdovým nebezpečím pro kolemjdoucí. Rampouchy je možné shodit nějakou dlouhou tyčí, třeba koštětem nebo mopem. Jenže někdy bývají rampouchy opravdu hodně mohutné. Pak se můžou ulomit jen v půlce a kus ledu, který na místě zůstal, je stále natolik těžký, aby mohl kolemjdoucímu člověku způsobit vážné zranění nebo v nejhorším případě i smrt. Problém s každoročním vytvářením rampouchů se dá snadno vyřešit jednoduchou instalací topných kabelů v okapech nebo těsně nad okapy. I tuto instalaci topných kabelů provádějí odborníci na výškové práce. Dalším problémem, který může v zimě na domě nastat, bývá v letech bohatých na sněhové srážky, příliš velké množství těžkého sněhu na střeše. Máte-li rovnou střechu, můžete si sníh ze střechy odházet sami. Jenže když máte střechu šikmou, tak už je to mnohem těžší. I s tímto problémem vám pomůže odborník na výškové práce.

Natěračské práce

Odborníci na výškové práce vám na domě mohou natřít třeba okapy nebo hromosvod. Na jiných typech budov, staveb a konstrukcí než jsou rodinné domky nebo bytovky, bývají odborníci na výškové práce využíváni na nátěry mostů, věží, vysílačů, rozhleden, elektrických stožárů atp.

Mytí skleněných plášťů budov

Ve velkých městech, kde poslední dobou rostou mrakodrapy jako houby po dešti, bývají odborníci na výškové práce zaměstnáváni jako umývači skleněných plášťů těchto vysokých mnohapatrových budov.

Montáže sítí proti hmyzu

I na takovou zdánlivě jednoduchou práci, jako je montáž ochranné sítě proti hmyzu do okenního rámu, je vhodné najmout si odborníka na výškové práce. Montáž sítě proti hmyzu se totiž provádí z vnější strany okenního rámu. Máte-li okno výše než v přízemí, může se i tato na pohled jednoduchá práce při troše nepozornosti proměnit v životu nebezpečný hazard.

Ořezávání nebo kácení stromů

Pokud v blízkosti vašeho domu roste vysoký strom, možná se vám stává, že z něj při silném větru odpadávají celé větve nebo se strom nepříjemně naklání nad váš dům. Pak je bezpečnější takový strom z preventivních důvodů pokácet. Jenže v obytné zástavbě bývá právě pokácení stromu dost často velký problém. Všude jsou domy, garáže, elektrické vedení, ploty atp. A strom nesmí na nic z toho při pokácení spadnout. Co si s tímto problémem počít? Existuje řešení v podobě kácení stromů „stromolezeckou“ technikou. Při tomto způsobu kácení se nejdříve ořežou větve, které je podle toho, co se nachází v okolí stromu, možné dolů buď shodit nebo spustit na laně na předem určené místo. Pak se postupně seřízne kmen stromu. Kusy kmene se již vždy spouštějí dolů na laně, protože jsou hodně těžké a při pádu z velké výšky by se mohly svou setrvačností odkutálet hodně daleko, kde by mohly opět způsobit škody na majetku nebo zdraví osob či zvířat.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id15403 (rodina-finance.cz#23202)


Přidat komentář