Výškové práce - Karlovy Vary a okolí

Potřebujete namontovat plachtové reklamy, vánoční výzdobu, uklidit střechu a okapy od nečistot, listí nebo sněhu, nebo provést jiné práce ve výškách? Oslovte profesionální firmu.

Jistě se Vám taky už stalo, že jste potřebovali provést nějakou práci, kterou je nutné udělat ve výšce a potřebovali jste s tím pomoct. Pokud si na takovou práci netroufáte sami, zpravidla proto, že obyčejný žebřík na ni nestačí, je tou nejlepší variantou oslovit odborníky, kteří Vámi požadované služby provedou a to bezpečně a kvalitně.

Výškové práce - Karlovy Vary a okolí

Výškové práce Karlovy Vary

Pokud bydlíte v Karlových Varech nebo jejich okolí a potřebujete pomoct s výškovými pracemi, velmi rádi Vám doporučíme** firmu**, kterou najdete na adrese:** Karlovy Vary.** Firma se zabývá veškerými výškovými pracemi včetně úklidu střech a okapů od listí, ledu nebo sněhu, prořezávání stromů, montáží a demontáží reklam ve výškách, čištění skleněných ploch atd. Se svými žádostmi a objednávkami můžete firmu kontaktovat buďto osobně na výše uvedené adrese, nebo telefonicky na čísle:** ** či prostřednictvím emailu:. Firma je, co se týká výškových prací, odborník na slovo vzatý a s jeho prací budete** maximálně spokojeni**. Hledáte-li firmu, která je profesionální, rychlá a přesná, má skvělé reference a dokáže udělat vše, co požadujete, pak firma** je ta nejlepší volba**.

Úklid střech a okapů od listí, ledu Karlovy Vary

Konstrukce střechy může být v zimě hodně zatížená nadměrným množstvím sněhu, výjimečně může taky dojít k prolomení střechy. Proto takovou situaci nepodceňujte a oslovte odborníky na výškové práce, kteří Vám zavčasu sníh a led ze střechy za pomocí horolezecké techniky odstraní. Vámi zvolená firma Vám zajistí odklizení přebytečného množství sněhu a ledu z Vaší střechy, nebo ze střechy průmyslového objektu nebo haly. Velké množství napadeného sněhu na střeše může znamenat, a také že se tak často stává, nebezpečí sesuvu takového sněhu na chodník, jehož následkem bývají újmy na majetku, ale taky na zdraví a životě. Proto takovému nebezpečí předejděte včasným odstraněním sněhu ze střechy.

Dalším častou poptávkou bývá odstranění nebezpečného ledu, který samozřejmě namáhá střešní okapový systém. A opět případný pád okapu může ohrozit bezpečnost chodců.

Co se týká okapů na domech, ty samozřejmě slouží mimo jiné i pro zachycení padajícího listí. Pokud však okapy nebudete kontrolovat a čistit, zanesou se a přestanu plnit svoji funkci. Navíc do okapů nepadá pouze listí, ale všechno možné, což samozřejmě ze země nevidíte. Proto je dobré jednu za čas oslovit firmu, která Vám** okapy vyčistí a to rychle, bez hluku a levně.**

**Práce ve výškách
**

Mytí oken a čištění skleněných ploch Karlovy Vary

Mytí oken ve výškách není až tak jednoduché, jak by se na první pohled mohlo zdát. A to z důvodu, že v klasických firmách zabývajících se úklidem jen výjimečně narazíte na pracovníky, kteří mají zkušenosti s horolezectvím a vůbec s výškovými pracemi. Oslovte tedy firmu, která se zabývá výškovými pracemi a která své práci rozumí a ví přesně, jak při mytí oken nebo čištění jakýchkoliv skleněných ploch postupovat. K mytí oken se nejčastěji využívá horolezecké techniky nebo závěsné lávky, na kterou si pracovník zavěsí své pracovní pomůcky nebo se na ni vlezou další pracovníci. Pokud jste majitelem vyšší budovy a chcete, aby Vám taková budova reprezentovala se vším všudy, nešetřete na profesionálech a oslovte odborníky, kteří Vám kvalitně, rychle a profesionálně umyjí okna co nejlépe, ale hlavně bezpečně, neboť mytí oken a skleněných ploch ve výškách není práce bezpečná.

Montáž a demontáž plachtové reklamy Karlovy Vary

Pokud chcete svůj** produkt dostat ještě výš**, než v současné době je, využijte nabídku odborníků přes výškové práce a nechejte svou reklamu nainstalovat ještě výš. Pouze si najděte místo, které bude pro Vaši reklamu to nejvhodnější, aby ji vidělo co nejvíce lidí, a pak už jen přizvěte odborníka, který Vám reklamu namontuje. Není přece nic snadnějšího. Sami dobře víte, že aby si reklamy všimlo co nejvíce lidí, musí být reklama hodně vysoko, kam se vy sami jen tak nedostanete. Nebo Vám nevadí stavět někde u dálnice lešení a pracně tam svou reklamu montovat? Oslovení firmy bude jistě jednodušším  řešením.

Prořez stromů horolezeckou technikou Karlovy Vary

Jestliže potřebujete provést prořez nebo rizikové kácení stromů, nejlépe Vám k tomu poslouží horolezecká technika. Díky horolezecké technice se odborníci dostanou do těžko přístupných míst a všude tam, kde by pád stromů a těžkých, starých větví mohl způsobit nemalé škody na majetku, zdraví a životech. Prořez stromů se provádí především tam, kde jsou stromy ve velmi těsné blízkosti budov, domů, nebo se nacházející se nad zástavbou nebo taky v těsné blízkosti elektrického vedení. Vámi zvolená firma by Vám měla pokácené dřevo či větve složit na hromadu v takové délce, kterou si určíte nebo Vám je odveze na Vámi zvolené místo.

Oprava střech

Rizikové kácení stromů Karlovy Vary

Rizikovým kácením stromů rozumíme kácení za stížených podmínek, případně postupné kácení velkého stromu tak, aby jeho pádem na zem nevznikla nějaká škoda. Jsou to stromy, které rostou v blízkosti budov, stromy na stráni, po polomech, nebo také stromy, které například zasahují do vozovky, případně rostou v blízkosti elektrického vedení. K takovémuto kácení se používají lanové techniky, jeřáby a vysokozdvižné plošiny. Rizikové kácení stromů patří k jedné z nejnáročnějších technik v arboristice (kácení a ošetřování stromů). Rizikové kácení stromů vždy vyžaduje odborníka a profesionální přístup se stoprocentním zajištěním tak, aby nevznikla žádná újma na zdraví ani škoda na majetku. Profesionál, který se tomuto věnuje, musí absolvovat nespočet kurzů, školení, apod., mezi které patří i kurz práce ve výškách za použití lanových technik. Proto se nikdy do kácení rizikových stromů nepouštějte sami, jelikož by to mohlo mít závažné důsledky nejen pro Vás, ale i pro Vaše okolí. Při kácení stromů je třeba mít na paměti, že v drtivé většině kácení musíme mít potřebná povolení.

Podmínky pro kácení stromů jsou popsány v** zákoně č. 114/1992 Sb.** o ochraně přírody a krajiny ,kterého se musíme při kácení držet. Povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les dle tohoto zákona udělují příslušné úřady městských částí. Žádost o povolení kácení rizikových stromů a jiných dřevin  podává vlastník pozemku nebo nájemce se souhlasem vlastníka pozemku. Takovéto kácení musí být oznámeno a příslušný úřad městské části minimálně** 15 dnů předem**. Městský úřad může následně  kácení buďto pozastavit, omezit nebo zakázat. Povolení ke kácení stromu nepotřebujeme  v případě, že strom má obvod kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí nebo jedná-li se o souvislé keřové porosty do** celkové plochy 40 m2**. V těchto případech zákon nerozeznává, jestli se jedná o dřeviny ovocné, okrasné či jiné. Povolení také nemusíte žádat v případech, pokud je jejich stavem ohrožen buď život, nebo zdraví anebo jestliže hrozí škoda značného rozsahu. V takovém případě však musí být takové kácení oznámeno do 15 dnů od provedení kácení příslušnému úřadu. Kácení dřevin se většinou povoluje v období jejich vegetačního klidu, a to od 1. října do 31. března. Nepovolené kácení stromů nebo jiných dřevin je dle zákona kvalifikováno jako přestupkové jednání. Za toto přestupkové jednání pak může být uložena pokuta až do 10 tisíc Kč v případě jednoho stromu nebo až do výše 50 tisíc Kč v případě pokácení více stromů. Stejnou výší pokuty může být postižen i ten, kdo provede na dřevinách takový zásah, kterým způsobí podstatné a trvalé snížení jejich ekologických a estetických funkcí nebo bezprostředně či následně způsobí jejich odumření.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id15370 (rodina-finance.cz#23124)


Přidat komentář