Výškové práce - Hradec Králové a okolí

Potřebujete zrekonstruovat střechu, natřít fasádu, vyčistit okapy nebo opravit komín či zrekonstruovat balkón nebo terasu? Je tedy nejvhodnější doba obrátit se na odborníky přes výškové práce.

Výškové práce

Pod pojmem výškové práce se rozumí označení pro stavební, údržbářské a řemeslnické práce, které je nutné provést v nepřístupných místech, kterými se nejčastěji myslí velké výšky. Výškové práce by měli za každým okolností provádět pracovníci, kteří ovládají základy horolezecké techniky. Pro výškové práce je zapotřebí pouze minimálního množství vybavení. Pokud se provádí výškové práce za použití horolezecké techniky, je to výhodné z toho důvodu, že se díky tomu pracovníci dostanou do míst, kam ani těžká technika nepronikne.

Kdy se výškové práce používají?

Výškové práce se používají u:

Rekonstrukce střech

Jestliže jste se rozhodli pro rekonstrukci střechy, jistě k tomu máte svůj důvod. Důvodu může být totiž hned několik. Rekonstrukce střechy pomůže např. vylepšit tepelně izolační vlastnosti střechy, zateplení půdních prostor, vylepšit špatné hydroizolační vlastnosti nebo celkově je v takovém stavu, že prostě potřebuje vyměnit. Kvalitní a spolehlivá střecha je totiž zásadním předpokladem pro spokojené bydlení.

Asi nejčastější viditelnou vadou je ta, že zatéká do střešní konstrukce, což může být způsobeno buď narušením střešní krytiny, nebo taky nevhodnou nebo poškozenou hydroizolací. Jestli jste se rozhodli pro půdní vestavbu dříve neobydleného prostoru, je nutné si předem řádně promyslet skladbu střešního pláště s vhodnou tloušťkou tepelné izolace a parozábranou. Při vestavbě podkroví nebo rekonstrukci střechy se budete muset rozhodnout, zda krytinu opravit nebo ji vyměnit za novou. S tím vším však souvisí i kontrola nosné konstrukce krovu. Se vším výše uvedeným však zcela jistě poradí firma, kterou si pro provedení rekonstrukce střechy vyberete.

Rekonstrukce fasády

Pro rozhodnutí nechat si udělat novou fasádu na domě můžete mít hodně důvodů, důležité je však zkombinovat účelnost s estetikou. Na trhu se můžete setkat s mnoha fasádními systémy. Jestliže však si nevíte rady nebo nejste pevně rozhodnutí, požádejte odborníka přes tyto práce, který Vám jistě dle svých zkušeností poradí. Důležitá, alespoň na první pohled, je členitost a barevnost fasády. Také se kladou zvýšené nároky na tepelnou pohodu vnitřního prostoru, z toho důvodu je nutné objekt vhodně zateplit, což Vám do budoucna přinese úspory na vytápění celého objektu. Při špatném výběru fasády se však může za nějaký čas objevit plíseň nebo skvrny na fasádě. Pokud se rozhodnete provést opravu fasády bez zateplení, záleží v jakém stavu je podklad, na který se budou nové vrstvy nanášet. Původní omítku je nutné zbavit se soli a mastnoty, narušené části se mechanicky odstraní. Starou omítku je nutné očistit vodou, vyspravit tmelem, případně ošetřit penetračním nátěrem.

Fasádu je možné provést dvojím způsobem, a to nanesením fasádní barvy na omítku, nebo nanesení předem probarvené omítky. Fasádní barvy je nejlepší nanášet při teplotě nad 5 stupňů Celsia za suchého počasí bez prudkého slunce a deště.

Ovšem i u rekonstrukce fasády se doporučuje přizvat pracovníka, který má s touto prací zkušenosti, neboť jen ten Vám nejlíp poradí, co a jak, aby fasáda skutečně splňovala všechny požadavky, pro které se rekonstruovala. Vhodně zvolenou fasádou můžete nadzdvihnout celkový dojem objektu a krásně ho zapojit do okolní zástavby.

Opravy komínů

I k nutné opravě Vašeho komínu bude nejlepší, když přivoláte odborníky na výškové práce, kteří mají s touto prací požadované zkušenosti a za pomocí jejich techniky to pro ně nebude žádný problém.

Součástí střech jsou i komíny, jak jinak. Technický stav komínu se úměrně se stářím zhoršuje. Je proto velmi nutné technický stav komínových těles sledovat a zavčasu provést opravu. Například zednická oprava komínu je naprosto nutná u toho, na který byly napojené plynové spotřebiče bez komínové vložky. Při spalování zemního plynu dochází ke vzniku agresivní chemické sloučeniny, které těla komínů poškozují. Poškozený komín se tak může snadno zřítit ze střechy a způsobit škody na majetku, v těch horších případech i škody na životech kolemjdoucích lidí. Pokud je zdivo komínů poškozené, hrozí mimo pádu komínu další nepříjemnost, a to zatékání do střechy. Z povrchu komínu většinou postupně opadá omítka, a dříve nebo později dochází k netěsnosti v místě klempířských prvků. Dešťová voda pak protéká mezi cihlovým zdivem komínu a oplechováním. Poškozené zdivo komínů je jednou z hlavních příčin zatékání do střech vůbec.

Pokud tedy máte pocit, že Váš komín není zrovna v nejlepším technickém stavu, zavolejte odborníka, který provede prohlídku komínu a v případě potřeby Vám ho opraví.

Rekonstrukce balkónů za pomoci výškových prací

Plánujete-li rekonstrukci balkónů nebo teras a nebydlíte zrovna v nejnižším patře panelového domu, oslovte firmu, která se těmito pracemi zabývá a provede Vám je v rámci výškových prací. Firmy provádějící výškové práce se mohou zaměřovat na údržbu balkónů, nátěry balkónů a kovových prvků balkónu.

Velmi důležitým faktorem je provedení oprav balkonu a terasy dostupnější lezeckou metodou výškových prací, která předčí cenově a časově běžně prováděné opravy z lešení. Pomocí horolezecké techniky lze provést i kompletní rekonstrukce balkonů a lodžií včetně lokálních sanací a výměny výplní zábradlí bez narušení vašeho soukromí a zároveň při zachování vysoké kvality provedených oprav.

Toto byl výčet pouze zlomku prací, které může firma zabývající se výškovými pracemi vykonávat. Pokud jste se rozhodli pro výstavbu, rekonstrukci nebo drobnější opravy či úpravy ve výškách, raději se do těchto prací nepouštěje sami a vždy zavolejte odborníky přes výškové práce, kteří jsou pro tyto činnosti náležitě vyškoleni.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id15356 (rodina-finance.cz#23104)


Přidat komentář