Výškové práce a montáž hromosvodů - Chomutov a okolí

Těžko si lze představit střechu budovy bez hromosvodu, který zabezpečí Váš dům před úderem blesku a zamezí tak případnému požáru. Některé střechy jsou příliš vysoké, a tak je potřeba k montáži hromosvodu povolat firmu zabývající se výškovými pracemi.

Výškové práce a montáž hromosvodů - Chomutov

Potřebujete namontovat hromosvod nebo provést jiné práce ve výškách? Pokud hledáte profesionální firmu, u které budete mít jistotu kvalitně odvedené práce a jste z Chomutova a okolí, můžete se obrátit na firmu Miloslav Staněk, která se zabývá veškerými výškovými pracemi, montážemi hromosvodů, opravami střech, rizikovým kácením stromů a mnoha dalšími. Veškeré práce provádí kvalitně, rychle, precizně a za příznivé ceny, o čemž se přesvědčilo i mnoho zákazníků, kteří služeb pana Miloslava Staňka využili. Jestliže jste se rozhodli oslovit firmu Miloslav Staněk, můžete tak učinit buď osobně na adrese: Libušina 5345, Chomutov, nebo prostřednictvím telefonického kontaktu: +420 777 627 879 nebo emailové adresy: stanekmiloslav@seznam.cz.

Montáž hromosvodů

Montáž klasických hromosvodů Chomutov

Hromosvody jsou ověřenou a dobrou ochranou před bleskem. Hromosvody tvoří štít, jehož úkolem je zachytit převážnou část bleskového proudu a tento proud svést mimo budovu do země. Hromosvody se montují na budovy jako základní ochrana před zásahem blesku. Hromosvody se montují na takové objekty, kde by mohl bleskový výboj ohrozit životy a zdraví osob nebo způsobit jinou vážnou škodu či poruchu objektu. Montáže hromosvodů se provádí zejména tehdy, pokud objekt, na který se hromosvod montuje, těsně sousedí s jinými objekty. A to z toho důvodu, aby tyto objekty nebyly ohroženy požárem v případě, že by blesk objekt zasáhl.

Na jakém principu funguje aktivní hromosvod Chomutov?

Pokud se zajímáte o hromosvody z důvodu jejich montáže na Vámi zvolený objekt, jistě Vás bude zajímat, jak funguje aktivní hromosvod. Tento funguje na principu nabíjení kondenzátoru a násobiče napětí. Díky napájecího zařízení následně do okolí vysílá vysokonapěťový signál s určitou frekvencí, amplitudou a s opačnou polaritou, než jaká je polarita mraku, čímž poskytuje vzestupnou cestu k sestupné dráze úderu blesku. Energii nutnou pro vytvoření vysokonapěťových signálů získává aktivní hromosvod z elektromagnetického pole. Toto pole se při bouřkách vytváří automaticky.

Revize hromosvodů Chomutov

Pokud jste si nechali na Váš dům namontovat hromosvod, je důležité nechat jej pravidelně kontrolovat. Každý objekt je nutné před úderem blesku dostatečně chránit. K tomu, aby hromosvod fungoval tak, jak má, je důležité, aby byla prováděna pravidelná revize hromosvodu. Revize je nutné provádět ve lhůtách, které jsou dané revizní zprávou. Zpravidla je taková lhůta jednou za dva až pět let. Díky pravidelné revizi Vašeho hromosvodu budete mít jistotu, že je hromosvod plně funkční. Pokud máte hromosvod, který je sice funkční, ale není revidovaný, můžete mít následně při úderu blesku velké problémy s pojišťovnou. Pokud se při zásahu bleskem stane pojistná událost, mějte na paměti, že bude pojišťovna hledat veškeré možné způsoby k tomu, aby Vám nemusela vyplatit pokud možno vůbec nic. Tudíž pokud není Váš hromosvod zrevidován, je to jen dobře pro pojišťovnu, která Vám nevyplatí velmi ráda nic. Proto myslete na revizi, je opravdu důležitá. Revize hromosvodu se vždy odvíjí od velikosti a členitosti střechy objektu.

Výškové práce Chomutov

Odborníky na výškové práce potřebujeme v situaci, kdy je nutné provést nějakou práci ve výškách a na tuto si buď netroufneme, nebo nemáme dostatečnou techniku či takové místo není přístupné. Speciálně vyškolení odborníci pro práci ve výškách se díky svým zkušenostem a pomůckám dostanou i na taková místa, která jsou jen velmi těžko přístupná a kam není možný ani přístup techniky, nebo je takový přístup hodně ztížený.  Většinu prací ve výškách provádí odborníci na těžce přístupných místech a často se jedná o práce stavební, tesařské, pokrývačské, a nebo o rizikové kácení stromů.

Nátěry střech

Proč je dobré přenechat výškové práce odborníkům?

Přenechání veškerých výškových prací odborníkům je dobré z toho důvodu, že tito jsou na výškové práce náležitě vyškolení a vzhledem k tomu, že tyto práce pravidelně vykonávají, jsou na výšky zvyklí a nejenom na ně. Hlavně jsou zvyklí na práce ve výškách. Protože není opravdu jednoduché dostat se do velké výšky a ještě v takové výšce provádět složité práce. To dovede jen opravdu zkušený odborník. Navíc odborníci přes výškové práce jsou náležitě vyškoleni, a proto přesně ví, jak při práci ve výšce postupovat, aby byla co nejvíce bezpečná jak pro ně, tak pro okolí, kterým se rozumí jak lidé, tak objekty nacházející se v blízkosti. Jakékoliv výškové práce jsou nebezpečné pro lidi, kteří nejsou v tomto oboru profesionály. Proto se do výškových prací nikdy nepouštějte sami a přizvěte odborníka.

Možné způsoby provádění výškových prací Chomutov

Výškové práce se samozřejmě z důvodu způsobu jejich provádění řadí mezi práce nebezpečné. K provádění výškových prací je nutné mít k dispozici profesionální vybavení jako je např**. lešení, vysokozdvižné plošiny, závěsné lávky, nebo horolezeckou techniku**, která je v současné době velmi moderním a dá se říct, že i nejefektivnějším vybavením. Horolezecká technika má zaručeně své výhody, kdy tou největší je ta, že je nejlevnějším možným řešením pro zednické práce, opravy střech, fasád, a další jiné práce ve výškách. Horolezecká technika ušetří také odborníkům hodně času, který by jinak museli věnovat výstavbě lešení.  Nejvíce a nejčastěji se horolezecké vybavení uplatní tam, kde nelze z technických důvodů postavit lešení nebo plošinu.

Nátěry a opravy střech Chomutov

Mezi výškové práce patří mimo jiné i nátěry a opravy střech. Střecha je zcela jistě nejnamáhavějším prostorem celého objektu, a proto jsou práce na střeše velmi důležité. Vzhledem k tomu, že na střechu působí velké množství přírodních vlivů jako je déšť, vítr, mráz, horko, dochází k jejímu ovlivňování a občasnému poškození.  Proto v žádném případě a za žádných okolností nepodceňujte nutnost výškových prací na své střeše.

Nátěry a opravy fasád Chomutov

Mezi výškové práce patří i nátěry či opravy fasády ve výškách. Tyto práce není vhodné podceňovat, neboť i malé praskliny na fasádě jsou velmi škodlivé a můžou zapříčinit velké problémy, které způsoby nadměrné škody. Proto raději vynaložte finance na opravu fasády a předejděte tak velkým újmám. Od veškerých problémů Vám opět pomohou výškové práce prováděné za pomocí horolezecké techniky . Výhodou navíc je, že nemusíte stavět lešení a omezovat tak chodce procházející kolem Vašeho domu.

Rizikové kácení stromů Chomutov

Rizikovým kácením stromů se rozumí kácení stromů ve ztížených podmínkách nebo také kácení špatného stromu z hlediska jeho zdraví. K rizikovému kácení se dají využívat lanové techniky, jeřáby nebo vysokozdvižné plošiny. Jedná se zejména o stromy v blízkosti budov, stromy ve stráni, zasahující do vozovky či stromy nacházející se poblíž elektrického vedení. Rizikové kácení se provádí stromolezeckou technikou, kdy je možno strom snést na zem po částech pomocí lan a bez poničení terénu. Samozřejmou součástí je pojištění odpovědnosti za škody na zdraví či majetku do výše 4,5mil. Kč.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id15413 (rodina-finance.cz#23263)


Přidat komentář