Vodoinstalatérské práce - Praha západ

Pokud stavíme či rekonstruujeme obytný objekt, je velmi důležité pečlivě zvážit, jaký druh vytápění či rozvodů použijeme. V dnešní době je kladen nemalý důraz na snižování nákladů za energie, a proto bychom tuto oblast stavby neměli podcenit.

Správně provedené rozvody vody, které jsou v souladu s normami i technologickými postupy doporučenými výrobci jsou předpokladem správné funkce domácího vodovodu a kanalizace. Neodborně provedené instalace vody mohou být příčinou mnoha problémů, počínaje prosakující vodou až po havárie vodovodních rozvodů se vznikem mnohatisícových škod na vlastním i cizím majetku.

Projekční činnost v oblasti vodoinstalace

Předpokladem dobře fungující vodoinstalace, která je v souladu se všemi normami a předpisy je kvalitně zpracovaný projekt. Ani nejlepší instalatér není schopen ovlivnit správnou funkčnost vodoinstalace, pokud bude při své práci postupovat podle špatně vypracované projektové dokumentace. Následkem výstavby vodoinstalace bez projektu nebo podle nekvalitně zpracovaného projektu pak může být mimo jiné také odmítavý postoj stavebního úřadu k vydání kolaudačního rozhodnutí.

Montáže

Zasíťování budov a obytných domů rozvody vody, topení a plynu je nutným krokem každého stavebního projektu. Aby byla montáž vodovodních rozvodů kvalitní, nestačí pouze nakoupit materiál a v souladu s projektem ho smontovat. Práce s potrubím a trubkami různých průměrů, délek, provedení a materiálů vyžaduje potřebné nástrojové vybavení a především zručné profesionály, kteří ovládají zkušeně svoje řemeslo.

Vodoinstalace

Instalatérské práce zajišťující funkčně vybudované rozvody vody v domácnostech a dalších objektech zahrnují především odborné montáže vodoinstalací, a to a v souladu s platnými normami a zákony.

Pokládání rozvodů vody a kanalizace je dnes s ohledem na nepřeberný výběr materiálů a množství norem kvalifikačně náročnou prací, která vyžaduje nejen patřičné vzdělání, ale také mnohaletou praxi vodařů.

Kanalizace

Domovní splaškové kanalizace jsou součástí vodo-instalačního řešení každého obytného domu, komerčního objektu nebo instituce. Kvalitně a v souladu s normou provedená kanalizace se stává zárukou bezproblémového fungování vodovodního systému objektu.

Vodoměry

Vodoměry jsou nezbytnou součástí každé objektové vodoinstalace a vodovodní sítě. Měření průtoku vody pomocí certifikovaného vodoměru je nejen nutnou podmínkou pro připojení objektu k veřejné vodovodní síti, ale pro uživatele vodovodu je především spolehlivou metodou, jak uhlídat náklady na spotřebovanou vodu a případně odhalit nechtěný únik či spotřebu vody v rámci objektu.

Ohřívače vody

Teplá užitková voda je dnes již samozřejmostí v každé moderní domácnosti i většině komerčních objektů a institucí. Pokud není objekt napojen na vnější zdroj teplé užitkové vody, používají se k ohřevu vody ohřívače vody různých druhů. Ohřev teplé užitkové vody (TUV) pro domácnosti a obývané objekty je možné provést několika způsoby.

Zásobníkový ohřev teplé užitkové vody

Tento lokální typ ohřevu funguje na principu ohřátí teplé vody v kotli či zásobníkovém ohřívači (bojleru) a jejím uchovávání v zásobníku. Z něj se čerpá teplá voda buď v okamžiku potřeby anebo se rozvádí po objektu cirkulačním oběhem teplé užitkové vody, aby byla teplá voda ihned k dispozici a nedocházelo tak k nežádoucímu odpouštění studené vody nahromaděné v potrubí předtím, než bude k dispozici voda teplá.

Zásobníkové ohřívače TUV a jejich druhy

Jedná se o zařízení určené k ohřevu teplé vody v zásobnících a můžeme je rozdělit do dvou skupin:

 • nepřímotopné zásobníkové ohřívače teplé vody - nemají vlastní zdroj tepla a ohřev vody zajišťují přenosem tepla pomocí topných spirál umístěných uvnitř zásobníku. Jako zdroj tepla slouží například kotel ústředního topení, tepelné čerpadlo, solární systém a podobně.
 • přímotopné zásobníkové ohřívače teplé vody - využívají vlastní zdroj tepla na ohřev, který je jejich součástí. Tepelný zdroj může být buď plynový nebo elektrický.

Pro přípravu teplé užitkové vody lze využít také tzv. akumulační nádrže, ve kterých je umístěn plovoucí zásobník pro teplou vodu a ohřev TUV probíhá pomocí přenosu tepla. Zásobníky teplé užitkové vody se vyrábějí v různých provedeních – ležaté, stojaté nebo závěsné.

Průtokový ohřev teplé užitkové vody

Ohřev vody v tomto případě probíhá po otevření ventilu jen po dobu, kdy je ventil otevřen. Na jednu stranu je to výhodou, protože není nutné ohřívat teplou vodu do zásoby, avšak na stranu druhou systém snižuje komfort a zvyšuje spotřebu vody, jelikož musíme nechat odpustit určité množství vody, než teplá voda doputuje k ústí výtokové baterie.

Průtokové ohřívače a jejich druhy

Jedná se o zařízení určená k lokálnímu ohřevu teplé užitkové vody, která je spotřebovávaná v čase a místě jejího ohřevu, bez uchovávání okamžitě nespotřebované vody v zásobnících. Průtokový ohřev teplé vody zajišťují průtokové ohřívače různých technologií:

 • plynové průtokové ohřívače – což jsou samostatná zařízení určená výhradně k lokálnímu ohřevu teplé vody plynem.
 • elektrické průtokové ohřívače – jsou samostatná zařízení určená výhradně k lokálnímu ohřevu teplé vody elektrickým topným tělesem.
 • plynové kotle - pro ústřední nebo etážové vytápění vybavené průtokovým ohřevem vody.
 • elektrické kotle – pro ústřední nebo etážové vytápění vybavené průtokovým ohřevem vody.
 • průtokové ohřívače tepla se zásobníkem – jde o kombinaci obou technologií - průtokový ohřívač obsahuje maloobjemovou akumulační nádrž, ve které je topná spirála a v ní dochází k průtokovému ohřevu.

Topení

Instalatérské práce v oboru vytápění budov zahrnují především instalace, opravy, rekonstrukce topenářských rozvodů, napojení na zdroj tepla a prostorovou termoregulaci. Složitá legislativa stavebních zákonů a norem, náročnost materiálového a strojového vybavení pro topenářské práce velmi ztěžuje možnost svépomocí prováděných instalací topení tak, aby byly v souladu s platnými předpisy a normami.

Pokud stavíme anebo rekonstruujeme dům či byt, musíme zvolit optimální systém vytápění. V poslední době se klade hlavní důraz na efektivitu samotného topení a především na návratnost dané investice.

Druhy vytápění

Vytápění objektů může mít mnoho podob. Existuje několik desítek systémů vytápění, které se liší druhem paliva, provedením a umístěním topidel, způsobem rozvodu tepla do místností, topným výkonem , náročností na odtah spalin, způsobem obsluhy a doplňování paliva a tak dále. Základní dělení otopných systémů bere v úvahu množství místností, bytů a domů, vytápěných jedním topidlem a to:

Podle vytápěného množství obytných jednotek a umístění topidla - vytápění jedné místnosti jedním topidlem. Většinou probíhá přímotopem, bez rozvodů tepla a otopných těles.

 • etážové vytápění - jedním topidlem systémem rozvodů tepla a otopných těles vytápí více místností jednoho bytu či patra.
 • ústřední vytápění - jedno topidlo vytápí několik bytů nebo pater v jednom objektu.
 • dálkové vytápění - více objektů je vytápěno z jednoho topidla nebo systému topidel, které jsou umístěny ve vzdálené kotelně nebo pomocí výměníku tepla

Podle způsobu přenosu tepla do místností - za pomocí rozvodů tepla se teplo od topidla přenáší do systému otopných těles (radiátorů), které předávají teplo do místností.

 • podlahové vytápění – jedná se o systém trubek umístěných v podlaze, skrz kterou se předává teplo do místnosti bez otopných těles.
 • vytápění sáláním – dochází k přenosu tepla do místnosti sáláním z lokálních topidel bez systémů rozvodů tepla, např. krby bez krbové vložky, kamna, infra zářiče apod.
 • teplovzdušné vytápění - vytápění teplým vzduchem ohřátým topidlem, například krby s krbovou vložkou, teplovzdušné ventilátory a jiné..

Správný výběr je důležitý

Vodu a teplo potřebujeme k životu my všichni. Správný výběr způsobu a prostředků k rozvodu vody a tepla nám může v budoucnu ušetřit mnoho starostí a zbytečných finančních investic. Proto bychom měli dopředu zvážit všechna pro a proti a v případě, že si nevíme rady, se obrátit na profesionály z daného oboru, kteří nám díky dlouholetým zkušenostem dokáží dobře poradit.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id15319 (rodina-finance.cz#23044)


Přidat komentář