Voda, topení, odpady - Horšovský Týn, Holýšov a okolí

Instalace topení, výměna rozvodů vody či oprava odpadního potrubí. To je jen zlomek prací, které je jednou za čas nutné provést. Některé věci lze vyřešit bez odborníka, ale na jiné je nutné najmout šikovného řemeslníka.

Topenář, instalatér, plynař Horšovský Týn, Holýšov

Šikovným řemeslníkem je míněn právě topenář, instalatér a plynař, přičemž se často jedná o jednu a tu samou osobu. Topenářství spočívá zejména v instalaci, opravách a dalším servisu různých druhů topení. Instalatérství (neboli vodoinstalatérství) je činností zabývající se instalací rozvodů vody, výměnou těchto rozvodů, jejich opravou a dalšími souvisejícími pracemi. Součástí instalatérských prací je i instalace kanalizačních potrubí, jejich revize, opravy apod. Plynařské práce spočívají v opravě a instalaci plynových rozvodů a spotřebičů, a samozřejmě v jejich revizi.

Odbornost řemeslníka Horšovský Týn, Holýšov

Než někomu svěříte opravy svého majetku, jistě si budete chtít být jisti, že se jedná o opravdového odborníka. Vodoinstalatér a topenář provádí svou činnost na základě živnostenského oprávnění na činnost „vodoinstalatérství, topenářství“. Pokud někdo chce provádět složitější plynařské práce, jako je např. revize plynových zařízení, musí mít živnostenské oprávnění na činnosti „montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny“.

Vzhledem k tomu, že se jedná o živnosti ohlašovací řemeslné, je k získání živnostenského oprávnění nutné nějak prokázat danou odbornost. To se nejčastěji děje předložením výučního listu v oboru.

Kde řemeslníky hledat - Horšovský Týn, Holýšov

Existují řemeslníci zabývající se instalatérstvím a topenářstvím, kteří pracují samostatně, stejně jako řemeslníci zabývající se pouze plynařskými prácemi. Někteří však pracují ve větších firmách, jež sdružují profesionály zabývající různými ze zmíněných činností. Takové firmy jsou pak svým klientům schopny nabídnout komplexní služby tohoto druhu.

Charakteristika služeb

V následujících odstavcích se Vám pokusíme přiblížit různé služby a činnosti, kterými se vodoinstalatéři, topenáři či plynaři zabývají. V zásadě existují dva druhy činností, a to činnosti havarijní a předem naplánované. Havarijní řeší vzniklý problém, který často nastal v důsledku starých či vadných rozvodů, co nejrychleji. Předem naplánované činnosti se těmto haváriím snaží předcházet a jedná se zejména o opravy či rekonstrukce různých rozvodů, které vyžadují značné množství času a samozřejmě také financí.

Topenářské práce Horšovský Týn, Holýšov

Topenářské práce zahrnují nejčastěji pravidelný servis a drobné opravy týkající se Vašeho topení, tedy práce typu opravy kapajícího radiátoru, jeho dopouštění, odvzdušnění či šroubení.  Avšak samozřejmostí jsou i nové instalace, výměny a opravy rozličných topných soustav.

Opravy, výměny, instalace Horšovský Týn, Holýšov

Mezi větší zakázky lze řadit nové instalace topných systémů, jejich kompletní výměny či rozsáhlé opravy. Při výměně je součástí služeb demontáž starých topných těles, kotlů či tepelných čerpadel. Co se týče montáže, může se jednat o montáž rozvodů, radiátorů, stoupacího potrubí, regulačních a termostatických ventilů, kotlů, termostatických hlavic či uzavíratelných šroubení.

Drobné opravy a pravidelný servis Horšovský Týn, Holýšov

Často je nutné provést i malé opravy, se kterými si laik neporadí. Jedná se zejména o již zmíněné opravy radiátorů či kapajících rozvodů, ale i o výměny termostatických ventilů, různých kohoutů, opravy regulace či měření tepla.

Plynové vytápění Horšovský Týn, Holýšov

Do topenářských služeb patří i práce související s plynovým vytápěním. Může se jednat o novou instalaci plynového kotle, rozvodů, topných těles a dalších součástí.

Instalatérské práce Horšovský Týn, Holýšov

Pokud potřebujete nainstalovat nové rozvody vody, vyměnit staré, vyřešit problém s vadným odpadním potrubím, s nefunkční toaletou apod., obraťte se na instalatéra. Ti se zabývají různými typy zakázek, od drobných oprav, až po velké rekonstrukce či nové instalace rozvodů vody.

Drobné opravy Horšovský Týn, Holýšov

Menší havárie se nevyhnou žádné domácnosti. Pokud Vám kape kohoutek, neodtéká dřez, špatně splachuje WC, je nejjednodušší, ale také nejefektivnější obrátit se na odborníka, který provede opravu během chvíle.

Nové instalace či rekonstrukce Horšovský Týn, Holýšov

Instalatéři se však zabývají zejména novou instalací či výměnou rozvodů vody, opravou potrubí a montáží různých součástí (v rodinných domech, bytech či v nebytových prostorách). Často nabízenou službou je kompletní rekonstrukce koupelny, která spočívá nejen ve výše zmíněných činnostech, ale i v menších stavebních úpravách a následné montáži sprchových koutů, van, umyvadel, WC a drobnějších součástí, jako je baterie či různé ventily. Součástí těchto služeb je i zapojení praček či myček.

Kanalizační práce Horšovský Týn, Holýšov

Instalatérské služby zahrnují i různé** kanalizační práce**. Opět se může jednat o drobné opravy nefunkčního potrubí, ale i o nové instalace, velké opravy či kompletní rekonstrukce. Často využívanou službou je i revize odpadního potrubí.

Příkladem kanalizačních prací mohou být následující:

  • Nové instalace odpadního potrubí
  • Zajištění přípojek
  • Revize odpadního potrubí
  • Opravy a rekonstrukce odpadního potrubí
  • Vývoz septiků, jejich čistění
  • Čistění sifonů u dřezů či umyvadel
  • Připojení dřezů, umyvadel, myček a praček na odpadní potrubí apod.

Plynařské práce Horšovský Týn, Holýšov

Pokud potřebujete provést revizi plynové soustavy, položit nové plynové rozvody, nainstalovat nový kotel, karmu či pouze opravit některou součást plynové soustavy, je nutné se obrátit na plynaře.  Nejčastěji prováděné práce v této oblasti jsou následující:

  • Demontáž a nové instalace plynových rozvodů
  • Zajištění připojení plynových spotřebičů (sporáků, karem, kotlů)
  • Revize plynových rozvodů i spotřebičů apod.

Jak vybírat řemeslníky Horšovský Týn, Holýšov

Jistě není nutné vyzdvihovat skutečnost, že všechny zmíněné práce jsou velmi důležité pro bezproblémové fungování veškerých budov, ať již jsou to rodinné domy, podnikové objekty, školy, nemocnice či obchody. Proto je vždy důležité vybrat řemeslníky, kteří provedou danou práci kvalitně, efektivně a co nejrychleji. Jak toho však docílit?

Dejte vždy na reference. Nejlépe na reference osobní, ale pokud neznáte nikoho, kdo by měl zkušenosti s firmou, která by prováděla činnosti, jež zrovna potřebujete, vyzkoušejte reference na internetu. Firmy mají často www stránky, kde jsou obvykle k nahlédnutí referenční zakázky, u kterých můžete posoudit kvalitu odvedené práce. Často je také možné nalézt názory na firmy na nezávislých diskuzích.

Jaký bude postup při zakázce většího rozsahu Horšovský Týn, Holýšov

Chystáte se** rekonstruovat topný systém, rozvody plynu nebo koupelnu**? Pokud ano, bude Vás čekat spousta plánování a dojednávání s dodavatelskou firmou. Ta k Vám většinou nejprve zašle svého pracovníka, který bude mít za úkol posoudit stav, změřit potřebné věci a zjistit další údaje nutné k vypracování projektu. Po jeho zpracování Vám předloží cenovou nabídku, na jejímž základě se můžete rozhodnout, zda využijete jejich služeb. Pokud bude rozhodnutí kladné, pustí se firma ve sjednaném termínu do realizace projektu. Po provedení zakázky budou následovat různé úklidové práce a samozřejmě odborné odzkoušení a zprovoznění instalovaného zařízení či systému.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id15295 (rodina-finance.cz#22979)


Přidat komentář