Voda, plyn, topení - Votice, Sedlec, Miličín a okolí

Koupili jste starší dům a máte v plánu vyměnit původní topení za nové včetně kotle? Nebo stavíte dům nový a potřebujete nainstalovat vodu, topení a plyn? Oslovte kvalifikovaného instalatéra, který zajistí splnění Vašich požadavků dle platných parametrů.

Z jakého důvodu přivolat instalatéra?

Chcete žít v komfortu, v jistotě a bezpečí, že se nemůže nic stát a že Vám nevyhoří jednoho krásného dne dům? Tím, že oslovíte instalatéra k provedení vodoinstalatérských, plynárenských a topenářských prací, si Váš požadavek můžete splnit. Je důležité,  aby Vámi oslovený instalatér měl platné osvědčení o tom, že tyto práce může provádět.  Každý instalatér je i výborným technikem, který ovládá veškeré technologické postupy, musí se vyznat v technických výkresech, dle kterých vodu, plyn a topení rozvede. Je nutností,  aby při rozvodech u novostaveb či rekonstrukcí většího rozsahu bylo stavební povolení. O tom, zda je stavební povolení potřeba nebo ne, Vám také poradí instalatér.

Vodoinstalace

Instalatérské práce, týkající se vody, mají velmi široké uplatnění. Jedná se o přívodní a odpadní cesty vody, což se většinou týká hlavně venkovního prostředí. Poté to jsou rozvody vody vnitřní, které zahrnují vodu v koupelně, kuchyni, WC, atd., dále to jsou odpady z dřezů, umyvadel, vany nebo toalet. Je možné tedy rozdělit rozvody vody na venkovní a vnitřní.

Vnitřní rozvody vody

Zde se jedná především o montáž rozvodů vody, jež vedou zdmi, pod podlahami domu či bytu a jinde. Patří sem i montáž vodovodních baterií, bojlerů, spotřebičů (pračky, myčky, apod.), záchodů a zařízení koupelen nebo kuchyní. Je nezbytné, aby vnitřní rozvody vody byly v naprostém pořádku, jakmile se stane, že trubky jsou neprůchodné, děravé, prasklé, může to mít nedozírné následky pro Vaši peněženku. Jestliže jsou rozvody staré, může se také stát, že je potrubí zarostlé, což znamená menší průchod vody a tím pádem i menší tlak vody v bateriích.

Venkovní rozvody vody

Zde hovoříme především o přívodu vody do domu a kanalizaci. K venkovním rozvodům vody patří také zavlažovací zařízení nebo přívod vody k bazénu. Také u venkovních rozvodů vody je důležité, aby bylo potrubí v naprostém pořádku. Je možné také využít studniční vodu, zejména na závlahy, na splachování toalet, čímž snížíme náklady na spotřebu obecní vody. Co se kanalizace týče, tak si lidé v poslední době postupně nechávají dělat přípojky na kanalizační systém, čímž jim odpadají starosti například s vyvážením septiku apod. Je třeba, aby se na kanalizaci dohodlo více sousedů, protože je to nákladná investice a také to musí schválit obec. Ve většině případů je právě obec investorem k vybudování kanalizační sítě.

Topenářské služby

Co se týče topení, měl by být instalatér schopen nám poradit, jaké topení je do daného bytu či domu vhodné, jaké topné tělesa použít, jakým palivem vytápět, atd.  V dnešní době můžete vybírat mezi elektřinou, plynem, tuhými palivy nebo topnými oleji. Záleží na tom, jaká je dostupnost zmíněných druhů paliva do Vašeho domu, zda jste napojeni na obecní zdroj tepla nebo zda budujete topný systém do nového domu či rekonstruujete starý topný systém. Co se týče vytápění elektřinou, je většinou dobře dostupná, ekologická, ale její cena bohužel rok od roku stoupá. Naproti tomu vytápění plynem je levnější, než vytápění elektřinou a obdobně jako u elektřiny je zaveden téměř do všech oblastí. Vyplatí se také ohřev vody průtokovými bojlery na plyn. Plyn bývá používán i při kombinování různých paliv v topném systému. Stále více domácností, převážně v rodinných domech využívá k vytápění tuhá paliva, která mají mnoho podob. Můžeme vybírat z různých druhů paliv, ať už je to dřevo, brikety, pelety, uhlí, nebo alternativní zdroje tepla jako např. biomasa. Lze ho kombinovat s vytápěním plynem nebo elektřinou. Instalatér je specialista, který Vám pomůže s výběrem zdroje tepla, odborně Vám nainstaluje kotel, případně zhodnotí stav kotle starého. O tom, že rozvody tepla musí provést specialista, nemůže být pochyb, každý neodborný zásah může mít fatální následky. Jestliže přemýšlíte pouze o výměně původního radiátoru, je i zde na místě obrátit se na příslušného topenáře, který Vám také poradí jaký typ radiátoru je do daného prostoru nejideálnější. I když budete mít jasné představy o tom, jak vytápět svůj dům, tak určitě přihlédněte k radám odborníků.

Plynoinstalace

Plynoinstalace je další z oborů, které spadají pod instalatérské práce a které vyžadují zásah odborníka. Hlavní úlohou plynovodu je rozvádět plyn z přípojky k dalším spotřebičům v domácnosti. Pokud nejste zrovna plynaři, rozhodně není vhodné se do montáže plynoinstalace pouštět sami. Na plynaře se můžete obrátit v oblasti připojení nebo odpojení plynoměrů, plynových sporáků, plynových kotlů, plynař provádí tlakové zkoušky plynovodů, montáže plynového potrubí atd. Jestliže například používáte plyn na vaření nebo k topení, je potřeba nechávat si pravidelně dělat revizi plynového zařízení, protože se jedná o hořlavou a výbušnou látku. Revizi, servis, ale i montáž může dělat jen osoba s patřičným osvědčením.

Jak vybrat správného řemeslníka

Na počátku je dobré zjistit si patřičné reference na příslušného řemeslníka, které získáte od známých, kolegů, atd. Určitě stojí za to, zabrousit na webové stránky firmy nebo různých diskuzí na internetu, zjistit jak dlouho firma působí na trhu, s čímž souvisí její zkušenost a odbornost. Je důležité, aby Vámi oslovený řemeslník měl příslušné osvědčení, certifikáty a jaké práce nabízí. Vodoinstalatérské, topenářské i plynařské práce zahrnují celou škálu činností, proto se u Vámi vytipovaného odborníka zajímejte, zda nabízí "tu či onu práci". V neposlední řadě by Vás měla zajímat i cena, za kterou řemeslník danou práci vykoná, i když by neměla být tím hlavním kritériem. Není pravidlem, že cena odpovídá kvalitě odvedené práce. Součástí nabízených služeb by mělo být poradenství, dodávka a především montáž a následný servis všech komponentů. Opravdový odborník Vám zajistí nejen kvalitní zhotovení práce, ale poskytne Vám i záruku.


Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id15340 (rodina-finance.cz#23081)


Diskuze a zkušenosti

Václav | 13.05.2016 14:21
Sháním kdo udělá revizi plynového kotle pro znovu připojení plynoměru


Přidat komentář