Voda, plyn, topení - Vizovice, Slušovice, Fryšták a okolí

Voda a plyn jsou v moderní době pro život člověka téměř nezbytné. Poskytují nám pohodlí a komfort. Pokud však dojde k neodborným instalacím či zásahům do těchto systémů, můžou se proměnit v hrozbu.

Instalatérské práce zahrnují práce specializovaných odborníků v oboru vody, topení a plynu. Stavební normy, předpisy a široká nabídka materiálů a technologií v dnešní době téměř vylučují možnost, že by si majitel domu, bytu či jiného stavebního objektu, který nemá vzdělání a dostatečnou praxi v oboru, mohl být schopen provést instalace vody, kanalizace, vytápění nebo plynu sám a dodržet při tom všechny zákonné předpisy, kvalitu a rozumnou cenu. Jedině specializace odborné firmy na instalatérské práce zajistí provedení instalací dostatečně efektivně, se zárukou a bez nebezpečí pozdějších problémů se zákony či pojišťovnami.

Vodoinstalace

Instalatérské práce zajišťující funkční rozvody vody v domácnostech a dalších objektech, zahrnují především odborné montáže vodoinstalací a to v souladu s normami a zákony. Pokládání rozvodů vody a kanalizace je dnes s ohledem na širokou nabídku materiálů a množství norem kvalifikačně velmi náročnou prací, která vyžaduje nejen patřičné vzdělání v oboru vodoinstalatér, ale také mnohaletou praxi vodařů. Vodoinstalace zahrnují zejména instalace rozvodů pitné a teplé užitkové vody, potrubí kanalizace a odpadních systémů dešťové vody.

Montáže vodoinstalací

Jsou instalacemi nových rozvodů vody v nových i starších objektech. Nejčastěji se jedná o rozvod pitné a užitkové vody po objektu, pokládání kanalizace a svodů odpadní vody, instalace a připojování sanitární techniky, montáže vodovodních armatur, připojování myček nádobí, praček a dalších domácích spotřebičů na vodovodní rozvody, napojení rozvodů vody na kotle, bojlery a průtokové ohřívače, tlakové zkoušky vodovodních systémů a jejich revize.

Opravy vodoinstalací

Jedná se o neakutní opravy poruch ve stávajícím vodovodním systému rozvodů vody, výměny vadných vodovodních armatur, vodovodních ventilů, kohoutů a baterií, výměny vodním kamenem zaneseného nebo zkorodovaného potrubí, výměny těsnění a tak podobně.

Havárie vody

V tomto případě jde o akutní opravy vodoinstalací při náhlých havarijních stavech. Vodoinstalatéři zasahují v akutních případech poruch vodovodů, kdy hrozí vznik majetkových škod nebo ohrožení života a zdraví osob.

Rekonstrukce vodoinstalací

Zahrnují především neakutní rekonstrukce, renovace, přestavby a rozšíření stávajících rozvodů vody. Dále pak demontáž starých vodovodních systémů a jejich náhradu za moderní nové rozvody vody a kanalizací.

Topení, vytápění a topenářské práce

Instalatérské práce v oboru vytápění budov zahrnují instalace, opravy, rekonstrukce topenářských rozvodů, napojení na zdroj tepla, prostorovou termoregulaci, ale také havarijní výjezdy topenářům k náhlým poruchám rozvodů topení.

Instalatéři díky pokročilým technologiím, materiálům a strojovému vybavení pracují velmi efektivně, tudíž jsou schopni dodat topenářské práce nejen kvalitněji a rychleji, ale také levněji, než by to zvládl nedostatečně vybavený amatér bez zkušeností. Navíc na topenářské práce poskytují záruky a provedené topné systémy bez problémů splní technické i právní předpoklady pro revize či plnění pojišťovny v případě havárie.

Montáže rozvodů vytápění zahrnují zejména zajištění materiálu a konstrukčních prvků pro montáž otopného systému, montáže rozvodů pro distribuci tepla od topidel k otopným tělesům, montáže otopných těles jako jsou radiátory, podlahové topení, teplomety, dále pak dodání, montáž, připojení topidel na otopnou soustavu a komíny, tlakové a provozní zkoušky systému vytápění, instalaci a nastavení regulační techniky otopné soustavy a zajištění revize otopné soustavy a systému odtahů spalin

Opravy a údržba rozvodů vytápění se vztahují na čištění komínů a to periodické i mimořádné čištění systémů odtahů tepla z topidel,  revize komínů, údržbu topidel, v podobě periodických i mimořádných čištění topidel jako jsou např. kotle, kamna, krby a přímotopy. Samozřejmostí by měly být také revize topidel, kontroly a optimalizace nastavení regulátorů tepla, výměny nefunkčních a zastaralých regulátorů tepla, poškozených a zastaralých ventilů, poškozených částí rozvodné sítě tepla a výměny nefunkčních a zastaralých topidel a havarijní servis otopných systémů.

Rekonstrukce otopných systémů znamená optimalizaci stávajících otopných soustav, modernizaci rozvodů vytápění, výměny zastaralých topidel, implementaci regulačních prvků do otopných soustav a náhradu klasických topidel za alternativní a ekologická, projektování rekonstrukcí systémů vytápění a kompletní realizaci modernizačních akcí vytápění.

Instalace, opravy a rekonstrukce plynu

Plynařské práce, které zajišťují bezpečné dopravení zemního plynu k tepelnému zdroji a jeho bezpečnou a účinnou přeměnu na teplo, určené k vytápění budov, zahrnují zejména instalace, opravy, připojování, údržbu a revize plynových spotřebičů, instalace, opravy a revize lokálních rozvodů zemního plynu a další instalatérské práce potřebné pro efektivní a bezpečné využívání zemního plynu k vytápění budov a ohřevu teplé užitkové vody.

Plynoinstalace zahrnují výstavbu plynovodních přípojek a domovních instalací pro domácnosti i komerční objekty, dodávku plynových spotřebičů a dalšího plynárenského materiálu, revize plynovodů a spotřebičů, uvedení spotřebičů do provozu, kompletní montáž kotelen, regulace zařízení, servisní záruční i pozáruční opravy plynových kotlů, regulace zařízení.

Plynové stoupačky

Plynové stoupačky jsou části objektových domácích plynovodů, které distribuují plyn do jednotlivých pater objektu. Tam následně dochází k jejich dalšímu větvení, případně jsou zde rozvody plynu napojeny přímo na plynové spotřebiče.

Nízkotlaké plynovodní rozvody

Nízkotlaké rozvody plynu jsou posledními úseky plynovodu, které zajišťují distribuci plynu do jednotlivých objektů a uvnitř nich. Většinou se nízkotlaké rozvody využívají k dodávkám plynu do domácností a objektů, kde je hlavní funkcí plynu vytápění objektů, případně ohřev teplé užitkové vody a vaření. Tlak plynu v nízkotlakých plynových rozvodech vyhovuje podmínkám provozu plynových spotřebičů a již se nemusí dále upravovat.

Středotlaké plynovodní rozvody

Středotlaké rozvody plynu jsou předposledním článkem plynovodů a využívají se k distribuci plynu určeného k vytápění, ohřevu teplé užitkové vody a vaření do jednotlivých obcí a měst. V případě připojení na středotlaký rozvod  je nutné používat regulátor, kterým se upravuje tlak plynu na hodnotu nutnou pro bezproblémový provoz spotřebičů. Velkou výhodou středotlakých rozvodů je vyšší kapacita a pružnost sítě.

Vysokotlaké plynovodní rozvody

Vysokotlaké plynové instalace se používají většinou k průmyslovým, zdravotnickým a jiným komerčním účelům, kde slouží pro přenos natlakovaného technického plynu k zařízení, které vykonává s tlakovým plynem určenou funkci. Jedná se zejména o svařování, řezání kyslíkovým plamenem, pohon hydraulických systémů, lékařských nástrojů apod.

Práce pro odborníky

U těchto prací bychom měli mít vždy na paměti, že při neodborné instalaci a manipulaci mohou být nebezpečné nejen nám, ale i našim blízkým. Proto bychom neměli nikdy zbytečně riskovat a vždy na provádění těchto prací pozvat odborníky. Potom se můžeme spolehnout na to, že budou práce odvedeny kvalitně a bezpečně tak, aby nám dlouho bezproblémově sloužily.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id15389 (rodina-finance.cz#23158)


Přidat komentář