Voda, plyn, topení - Soběslav, Bechyně a okolí

Základem dobrého a kvalitního bydlení není jen skvělé vybavení domácnosti, patří sem také i další základní věci, bez kterých bychom se asi dnes těžko obešli. Je to právě voda, plyn a topení. Však řekněte sami, umíte si to například bez vody představit?

**Domovní instalace** je jakýmsi základem pro naše bydlení, bez nich by to zkrátka nešlo. Ať už je to voda, plyn nebo topení - vše potřebujeme využívat de facto každý den. Proto by instalace měla být provedena kvalitně, abyste se na ni mohli opravdu spolehnout. Asi všichni jsme alespoň jednou v životě zaznamenali, když jeden z těchto životně důležitých prvků selhal a dáte mi jistě za pravdu, že to nebylo nic příjemného. Více o **domovních instalacích** se dozvíte v následujícím článku. ## Vodoinstalace Ještě předtím, nežli se rozhodneme pro** montáž vodoinstalace**, měli bychom zvážit několik základních otázek, které se k tomuto tématu vztahují. Přemýšleli jste už také o tom, zdali budete kombinovat v domácnosti dva zdroje vody? Pokud vám záleží na úspoře vody z veřejné sítě, možná by stálo za zvážení, zdali si budete přát i zdroj užitkové vody (například na splachování toalet nebo zalévání zahrady). Je potřeba si uvědomit, že jedna baterie není schopná distribuovat vodu ze dvou zdrojů. I proto je například studniční voda používána výhradně na výše zmíněný provoz WC nebo **závlahového systému** a městský vodovod pro klasické využití. Dále je také důležité řešení způsobu ohřevu vody, který má rozhodující úlohu při rozvodu teplé vody do potrubí. V případě, že je například koupelna blízko kuchyně a obě jsou v blízkosti zdroje TUV (teplé užitkové vody), bude vám pro rozvod stačit průtokový ohřev. Pokud je například vzdálenost delší, řeší se dodávka TUV zásobníkem s dostatečnou kapacitou pro ohřev. Řeší se často také otázka umístění **hlavního uzávěru vody**. Ideálně je dobré jej umístit do míst okolo kotle nebo jiných technických prostor, kde nebude esteticky překážet. ## Jaké další služby v oblasti vodoinstalace můžete požadovat Kvalitní firma by vám měla zprostředkovat** komplexní instalatérské služby, opravy potrubí, vodovodů nebo rozvodů**. Výjimkou nebývají ani rekonstrukce koupelen, výměny stoupaček, ale také malé práce jako je například oprava WC, baterií, montáž rozvodů apod. Ověřte si také vždy, zdali daná firma disponuje patřičnými certifikacemi a zkušenostmi (reference) a zdali používá pro práci kvalitní materiál. ## Plynoinstalace Hlavní úlohou** plynovodu** je rozvádět plyn z přípojky k dalším spotřebičům v domácnostech. **Plynovod** začíná u tzv. HUP (hlavního uzávěru plynu) a končí uzavíracím kohoutem u každého ze spotřebičů. Vnitřním plynovodem se rozumí potrubí, která jsou určená k připojení jednotlivých spotřebičů. Nejčastěji k plynovým troubám, vařičům, ohřívačům vody, kotlům apod. Pro komíny odvádějící spaliny právě z plynového topení platí zvláštní požadavky. Jejich stěny musí být kvalitně utěsněné, aby voda, která se na povrchu sráží nepronikla do okolního zdiva. Práce **instalatéra** je především připravit spoje pro vedení plynu k vašim spotřebičům. Obvykle postupuje tak, že nařeže podle potřeby trubky, připraví spoje, které následně svařuje k sobě pomocí plamene a tavného drátu. Směr potrubí mění pak navařením tvarovek a ohýbáním trubek dle potřeby. Nakonec je potrubí vedeno ke spotřebičům a je provedena kontrola. **Těsnost plynu** je zkoušena přetlakem, plynovod se považuje za těsný, pokud se během patnáctiminutové zkoušky zkušební přetlak nezmění. Tlak se měří deformačním manometrem nebo U manometrem. Pokud je zaznamenán únik plynu, zajišťuje se mýdlovým roztokem. Samotná **závada plynoměru** je pak odstraněna zavařením. Komplexní zkoušku systému vykoná revizní technik, který ověří, zda je plynovod proveden podle platných norem a předpisů a vydá o tom doklad. ### Jaké další služby v oblasti plynoinstalatérství můžete požadovat Jedná se především o opravy, revize nebo montáže plynových zařízení, čištěných, pravidelné prohlídky a servis plynových spotřebičů. Vypracování projektové dokumentace včetně schvalovacího řízení. Plynoinstalatér by měl být dále schopen připravit stavbu pro montáž, tedy: srovnat a upravit pískem rýhy a dno v suterénech, vyznačit v podlažích váhorys a na stěnách a stropech připravit drážky a prostupy. Dále je důležité zkontrolovat, zdali jsou šachty stavebně dokončeny, tak aby mohla být montáž bezpečně zahájena. ## Topení I **topení** je dalším bodem v našem článku o domovních instalacích. A s čím se můžete při řešení topení ve vaší domácnosti setkat? Hlavní činností topenářů obecně bývá montáž tepelných zařízeních. Zajištění** kompletní topenářské a instalatérské práce** obsahuje především montáže, opravy, revize a co je důležité, odborné poradenství. Topenářská firma se vám může hodit i v případě, řešíte-li podlahové vytápění, instalaci topných těles jako jsou například topné žebříky nebo podlahové konvektory. ### Další služby v oblasti topenářství Řešíte-li na svém domě instalaci nebo **opravu topných zařízení**, můžete se u kvalitních topenářských firem informovat i na služby, které se týkají rozvodů potrubí, montáž kotlů, instalaci a opravy tepelných zařízení a dalšího příslušenství. Neváhejte se také zeptat na reklamace, revize kotlů, odborné poradenství a konzultace, popřípadě na prodej náhradních dílů v případě potřeby výměny. Každá kvalitní firma by vám měla vypracovat projekt, který by měl zahrnovat optimální řešení** systému vytápění** pro vás domov, zajistit montáž rozvodů a případnou instalaci radiátorů. V případě potřeby provézt kompletní rekonstrukci všech druhů topných systémů (plynové kotle, kotle na tuhá paliva, krby, kamna, podlahová vytápění a jiných topných těles). Zárukou kvality by mělo být také používání kvalitního materiálu a nářadí, které zaručuje profesionální odvedení práce. ## Na závěr Hledáte-li firmu, která se vám postará a veškerý servis související s domácími instalacemi, buďte po právu nároční. Požadujte rychlost, kvalitu a výhodnou cenu. Dejte si dostatek času na výběr firmy a ptejte se na cokoliv, co vás v souvislosti s vaším bydlením a instalacemi napadne. Jak již bylo řečeno na začátku, jedná se o důležité prvky, které by měly být ve vaší domácnosti provedeny kvalitně a profesionálně tak, abyste se ve svém domově cítili bezpečně. Informujte se také na situaci v případě havárie. Bude vám daná firma schopná pomoci? Zjistili jste si z referencí, zdali jsou její služby prověřené a ozkoušené? Disponuje patřičnými certifikacemi zaručující jak spolehlivost, kvalitu, tak **bezpečnost při práci**? Jak sami vidíte, je mnoho otázek, na které byste jako žadatelé o služby neměli zapomínat, pokud si přejte dosáhnout požadovaného efektu a mít veškeré instalace v pořádku zajištěné. ** **

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id15233 (rodina-finance.cz#22890)


Přidat komentář