Voda, plyn, topení- Říčany, Úvaly a okolí

Práce spojené s vodou, plynem a topením vyžadují odborné znalosti a dostatečnou praxi. Zejména u plynu platí, že by danou práci měl vykonávat pouze odborník. Máte doma problém s vodou, topením či plynem. Oslovte odborníka.

Nedílnou součástí každé domácnosti je voda, plyn a topení. Jsou to všechno věci, bez kterých si bydlení nedovedeme představit a které ke svému životu prostě potřebujeme. Na lidi, kteří se například bez plynu dokáží obejít, se koukáme divně a nepřipadá nám to normální.

Instalatérské práce

Pojem instalatérské práce známe všichni. Každý z nás již měl to štěstí, nebo spíš smůlu a potkal se s instalatérem a tak není tajemstvím, že je instalatér člověk, kterého bychom si měli předcházet. Pravdou je, že si některé instalatérské práce dokážeme provést svépomocí, avšak na ty složitější je instalatér nezbytný.  Složitější druhy instalatérských prací, které vyžadují odborné znalosti, materiálové vybavení a také kvalitní stroje nelze svépomocí vůbec zkoušet. Mezi instalatérské práce patří instalace rozvodů pitné a užitkové vody, jejich opravy či rekonstrukce, dále pak instalace kanalizačních svodů, okapů a svodů dešťové vody, vodoměry, ohřívače vody a v neposlední řadě také vodní zdroje.

Které druhy instalatérských prací lze provést svépomocí?

Jak již bylo zmíněno výše, lze si některé druhy instalatérských prací vykonat svépomocí. Které to však jsou? Odpověď je snadná, jedná se o práce, se kterými se setkáváme často, jako jsou utěsnění kohoutku, oprava protékající toalety apod. Abychom tyto práce eliminovali, můžeme jim předcházet tím, že si budeme kupovat kvalitní výrobky. To znamená, že si nekoupíme vodovodní kohoutek za tři stovky, ale obětujeme více peněz a koupíme si kvalitní kohoutek, který nám vydrží minimálně jednou tak dlouho, než ten levný. Abychom si mohli být jisti dlouhou životností sanitární techniky, kterou používáme, dáváme před cenou přednost její kvalitě.

Topenářské práce

Instalatérské práce v oboru topení jsou velmi specifickou záležitostí, vyžadující pouze profesionální přístup. Tento je podmíněn tím, že se jedná o velmi složitou práci, která vyžaduje mnohé odborné znalosti, které pouhý laik jistě nemá. Topenářské práce rovněž vyžadují použití pokročilých technologií, kvalitních materiálů a také strojového vybavení. Topenáři mají ve své nabídce všechny odborné práce, které se týkají topení a vytápění objektů. Dále pak instalaci rozvodů topení a jejich opravy, rekonstrukce odborných instalací všech druhů vytápění budov. Také se specializují na instalace a montáže topidel, nejpoužívanějších druhů a typů napojování topidel na komín. I když se to nezdá, provádějí topenáři také vložkování komínů jejich revize a realizace systémů prostorové regulace tepla ve všech objektech.

Jaké jsou druhy vytápění?

Možností vytápění je velká spousta a tak si mezi nimi najde každý z nás přesně ten typ, který mu vyhovuje. Druhy vytápění, které jsou v naší zemi nejpoužívanější, jsou lokální, etážové, ústřední, dálkové a podlahové. Lokální vytápění je systém vytápění jednotlivých místností pomocí lokálních topidel. Etážovým vytápěním je rozuměno vytápění celých pater za pomoci etážových topidel. Mnoho z nás zná topení ústřední, které zajišťuje vytápění celých objektů, které zajišťuje daná kotelna. Dálkovým vytápěním je rozuměn systém vytápění celé skupiny objektů, které zajišťuje jedna kotelna. Nejoblíbenějším druhem vytápění poslední doby je vytápění podlahové, které zajišťuje systém vytápění uloženého v podlaze.

Čím vším lze topit?

Stejně tak, jak si můžeme zvolit druh vytápění, můžeme si také vybrat, čím vůbec topit budeme. V úvahu připadá hned několik variant a to je vytápění pomocí dřeva, elektřiny, plynu a ve výjimečných případech také uhlí, které se v dnešní době již nevyužívá. V minulosti patřilo uhlí k nejpopulárnějším materiálům. Pravdou je, že topilo velmi dobře, avšak na druhou stranu nebylo příliš ekologické a tak se posunulo do ústraní, až téměř vymizelo. Dnes je vzhledem k tomu, že je ekologie na prvním místě v popředí hlavně topení pomocí elektřiny. Elektřinu využívají hlavně lidé, kteří mají na svých domech solární panely, vyrábějící elektřinu ze světla.  Díky příznivé ceně a pohodlnému používání je nejvíce rozšířeným způsobem vytápění, vytápění plynové. Plynové vytápění je oblíbené zejména proto, že je plyn dostupný až na malé výjimky na celém našem území.

Plynařské práce

Plynařské práce jsou zde proto, aby bylo zajištěno bezpečné dopravení zemního plynu ke zdroji a jeho další bezpečné zužitkování a úprava. Plynaři obecně, vykonávají práce zahrnující instalaci, opravu, připojení, údržbu a revizi plynových spotřebičů. Dále je pod pojmem plynařské práce rozuměno instalace, opravy a revize rozvodů zemního plynu apod. Jisté je, že nám bezpečné užívání zemního plynu zaručí pouze kvalifikovaní instalatéři-plynaři, kteří mají k práci s plynem jednak dostatek odborných znalostí, dlouhou praxi a také odpovídající materiálové a strojové vybavení. Práce s plynem patří mezi ten druh prací, které nelze v žádném případě vykonávat svépomocí.

S čím vším nám plyn doma pomáhá?

Pomocí plynu můžeme ve svých domácnostech provádět mnoho věcí. Plyn je vlastně látkou, která nám ve své podstatě velmi ulehčuje náš život, neboť jej můžeme použít k vytápění objektů, ohřevů teplé užitkové vody, na vaření a ohřev jídel, svícení či ke chlazení potravin.

Zárukou bezpečného používání plynu jsou revize

Stejně tak, jak je potřeba provádět revize hromosvodů, elektrických zařízení a elektroinstalace, je nutné provádět také pravidelné revize plynu. Revize plynu začíná již při zapojení plynovoduplynoměru a poté je nutné je provádět v pravidelných intervalech, které nařizují normy, zákony a směrnice. Podmínkou revize je, že ji provádí revizní technik, mající k výkonu této práce odpovídající vzdělání, praxi a pak také potřebná oprávnění a povolení. Podstatou revize je revizní zpráva, kterou nám revizní technik vystaví a, kterou je potřeba dokonale uschovat, abychom ji mohli v případě potřeby předložit. V souvislosti s revizní zprávou je potřeba mít na paměti, že se jedná o úřední doklad a s jako takovým je potřeba s ním nakládat.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id15341 (rodina-finance.cz#23082)


Přidat komentář