Voda, plyn, topení - Praha 9

Zima je za dveřmi a vy se stále nemůžete rozhodnout, jakými palivy budete letos topit, abyste ušetřili co nejvíc peněz? Obraťte se na zkušeného instalatéra, který Vám jistě doporučí nejlepší možné řešení. My Vám nabízíme alespoň několik tipů a doporučení.

Voda, plyn, topení - Jan Vycpálek

  • Pokud jste z Prahy 9 a okolí a sháníte zručného a šikovného instalatéra přes vodoinstalatérské, plynařské a topenářské práce,
  • potom Vám velmi rádi doporučíme firmu** **
  • kterou najdete na adrese:
  • V Záhorském 598
    ** Praha-Dolní Počernice**
    ** 19012**

Zabývá se veškerými instalatérskými, plynařskými a topenářskými pracemi a jeho práce je naprosto kvalitní a profesionální, neboť se tomuto řemeslu věnuje spoustu let. Ke své práci používá pouze kvalitní materiál a vše odvádí rychle, přesně a se stoprocentním výsledkem. Jestliže budete mít o práce této firmy zájem a upřednostňujete telefonické spojení,

Jaké palivo zvolit k vytápění?

Možností, jakým palivem vytápět Vaše bydlení, je několik. Můžete volit mezi elektřinou, plynem, topnými oleji, tuhými palivy, nebo můžete zvolit i kombinace výše uvedených paliv. Vaše rozhodnutí by mělo záviset především na tom, kde bydlíte a jaká je tedy dostupnost paliva, které upřednostňujete. Záleží taky na tom, jestli plánujete zcela nový topný systém nebo pouze rekonstruujete původní topení.

Druhy vytápění Praha 9

Mezi druhy vytápění patří tyto:

Vytápění elektřinou Praha 9

Výhodou elektřiny je, že je dostupná vždy bez problémů. Její cena však neustále stoupá a proto ji často její uživatelé volí spíše jako jakýsi záložní zdroj a stále méně uživatelů volí tento způsob vytápění. Další její výhodou je, že vytápění elektřinou je ekologické a je možné ji kombinovat s jinými topivy.

Vytápění plynem Praha 9

Stejně jako elektřina je i plyn dobře dostupný a bývá zaveden skoro do všech oblastí. Používání plynu k vytápění Vás vyjde o něco levněji než vytápění elektřinou. Přesto však i u plynu jeho cena rok od roku stoupá. Plyn se dá stejně jako elektřina kombinovat s jinými palivy. Tak například, pokud si koupíte krbové kamna s výměníkem napojeným na radiátory, tak v okamžiku, když v kamnech dohoří a teplota klesne na určitou teplotu, automaticky se sepne plynový kotel a radiátory jsou vytápěné plynem.

Vytápění tuhými palivy Praha 9

Co se týká tuhých paliv, ke kterým patří dřevo, štěpka, palety, uhlí, brikety, atd., sice se nejedná o ekologické palivo, nicméně jeho obliba stále roste a využívá jej hodně domácností.  I tuhá paliva lze jednoduše kombinovat s jinými palivy, jako je elektřina a plyn. Elektřina se zpravidla u tohoto druhu vytápění používá jako záložní zdroj. Nejekologičtějším způsobem vytápění tuhými palivy je používání briket nebo pelet, které jsou buď z pilin, kukuřice, kůry nebo papíru.

Alternativní zdroje energií Praha 9

K alternativním zdrojům energií patří solární kolektory a tepelná čerpadla. Jejich obliba stále roste. Přesto, že je jejich pořizovací cena hodně vysoká, finance vložené do alternativních zdrojů se Vám za nějakou dobu vrátí**. Náklady jsou totiž nejnižší** ze všech výše uvedených možností paliv.

Tepelné čerpadlo, jeho princip a ekonomická výhodnost

Tepelné čerpadlo funguje na takovém principu, že odebírá z přírody energii o nízké teplotě a tu zpracovává na teplotu vyšší. Obvykle bývá zdrojem tepla vzduch nebo země. Díky čerpadlu se dá krásně vytopit dům, ohřát voda a to jak pro domácnost, tak např. pro bazén. Následná spotřeba energie je podstatně nižší než dodané získané teplo.

Jak tepelné čerpadlo pracuje?

Princip je úplně stejný jako např. u mrazáku, klimatizace či ledničky. Tepelné čerpadlo má stejně jako lednička uzavřený oběh speciální chladicí kapaliny, která se za nízkých teplot vypaří a absorbuje do sebe energii. Pára je následně stlačena kompresorem, díky čemuž se ohřeje. Za vyšší teploty pára předá teplo do topné vody, změní se na kapalinu a celý cyklus se tak opakuje dokola. Tepelné čerpadlo odebírá teplo ze vzduchu nebo ze země i při velmi nízkých teplotách. Topný faktor tepelného čerpadla vyjadřuje efektivitu jeho práce. Udává, kolikrát více energie tepelné čerpadlo dodá, než spotřebuje. Topný faktor klesá s klesající teplotou, při které energii získává.

Pokud se rozhodnete čerpat energii ze vzduchu, má to své výhody. Vzduch je v našich podmínkách nejklasičtějším zdrojem tepla, které se dá využít pro tepelná čerpadla. Výhodou tepelného čerpadla je jeho jednoduchá instalace, která nevyžaduje ani vrty, ani zemní práce.  Pokud se rozhodnete pro energii ze země, je zde zapotřebí provést hluboké vrty anebo položit povrchový zemní kolektor do hloubky asi 1,2 metru pod povrch země. Topný faktor neklesá ani v největších mrazech, neboť země má stabilní teplotu.

Jaký výkon tepelného čerpadla zvolit?

Vzhledem k tomu, že investice do výkonnějšího tepelného čerpadla je docela vysoká, jeho výkon se volí nižší. Pokud dojde na extrémně chladné dny, dopomáhají tepelnému čerpadlu i tradiční zdroje tepla, jako je plyn, elektřina, atd. Velmi studených dnů je však málo a proto se tradiční zdroje tepla využívají opravdu jen zřídka. Doporučuje se tepelné čerpadlo, které má výkon asi 70% tepelné ztráty domu, které pokryje až 95% celoroční potřeby tepla.

Sluneční kolektory Praha 9

Sluneční kolektory se využívají především k ohřevu vody, ale i k přitápění **. Nejvíce je vidět kolektory ploché a trubicové** **. Ploché sluneční kolektory** mají oproti trubicovým kolektorům v zimním období nižší energetický zisk. Proto se využívají spíše k ohřevu teplé vody, k přitápění se pak používají buď trubicové sluneční kolektory, které mají absorpční povrch oddělen od okolí vakuem, nebo nové moderní ploché kolektory, které se svými parametry trubicovým kolektorům přibližují. Ploché sluneční kolektory jsou charakteristické velkou plochou zasklení a velkým absorbérem. Jejich výkon je velký, to však při plném slunečním záření. Využívají naprostou většinu sluneční energie, která dopadá na jimi zastavěnou plochu. Většinou jsou vyrobeny z kvalitního materiálu, který garantuje dlouhou životnost. Absorpční plocha kolektorů je tvořena vysoce selektivním povrchem, který má vysokou schopnost absorbovat sluneční záření, ale jeho sálání tepla do okolí je minimální. Solární sklo má vysokou odolnost proti rozbití a vysokou propustnost pro sluneční záření. Tepelná izolace slunečního kolektoru omezuje tepelné ztráty kolektorů a zvyšuje jejich účinnost. Tloušťka minerální izolace se pohybuje od 2 cm do 6 cm, to se odvíjí podle typu kolektoru. Jaký sluneční kolektor zvolit záleží na tom, zda budete ohřívat teplou vodu pro domácnost, bazén nebo přitápět nízkoenergetický dům. Na sluneční kolektory může žádat o státní dotace, jejichž výše není opravdu malá a stojí tedy za pozornost.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id15382 (rodina-finance.cz#23149)


Přidat komentář