Voda, plyn, topení - Praha 3, 4

Máme zde tři prvky spokojeného bydlení – voda, plyn, topení. Bez těchto prvků se dnes žádná domácnost neobejde. Instalace je však ošemetnou záležitostí, nebojte se navštívit odborníka.

Pro instalaci vody, plynu a topení je nutné si najmout odborníka už pouze z důvodu kvality práce a následných oprav na objektu, které se mohou prodražit, jestliže se práce neudělá řádně. Poškození může nastat např. na vodovodním potrubí a následně se prasklou trubkou dostane voda do zdiva, pokud se včas nezakročí, v nejhorším případě může nastat demolice, při instalatérských pracích je proto nutné si najmout odbornou firmu.

Topení

Důležitou složkou, se kterou musíme počítat, je topení.

Podlahové topení

Pokud chceme, aby podlahové topení splňovalo svou práci naplno, musí se dodržovat přesně stanovené normy a řídit se podle projektu, jenž se musí udělat před začátkem prací. Do častých chyb při pokládce podlahového topení a následné zalití betonem, je nerovnost podkladního betonu, na který se klade podkladní izolace. Na podkladní izolaci se umisťuje systémová deska. Další velmi častou chybou je v případě kladení nové podlahy, v tomto případě může být užita špatná betonová mazanina, nebo špatný postup provedení betonovou mazaninou. Je nutné do betonu přimíchat plastifikační příměsi. Po dobetonování se musí beton** ošetřit** proti rychlému zrání a okamžité ztrátě vody. Další fatální chyba je nedostatečné dozrání betonu a následná pokládka podlahy.

Kotle

Pro výběr kotle musíme zohlednit** několik faktorů**: jakou má spalování účinnost, jak je výrobek technicky vyspělí a jestli firma při nedobré zkušenosti zákazníka dává možnost výměny kotle a případně jejich údržby. Jestli bydlíte ve městě, je nutné se řídit při výběru kotle normou, která platí od roku 2007 a to, aby nebyly emise větší, než udává norma.

Jsou k dispozici dva druhy kotlů:Stacionární kotle – umisťují se většinou do kotelny, tyto kotle jsou mnohem výkonnější než obyčejné kotle, proto s nimi lze vytápět mnoho bytů, závěsné kotle – tyto kotle lze umístit kdekoliv, do kuchyně, koupelny a všude tam, kde je potřeba teplá voda. Závěsné kotle se dále dělí podle odtahu spalin z budovy: S nuceným odtahem spalin – také jinak se jim říká turbokotle, spaliny jsou hnány ven ventilátorem.

S přirozeným odtahem spalin – v případě kdy jsou spaliny směřovány do komína.

Topná tělesa

Zde jsou čtyři varianty topných těles:

  • Desková z ocelového plechu – velký výběr rozměrů a variant desek s kvalitní povrchovou úpravou.
  • Hliníková, článková – opravdu dobře předává teplo, v případě použití měděného potrubí, je nutné použít neutralizační roztok.
  • Konvektory – velmi kvalitní povrchová úprava a mnoho různých tvarů.
  • Litinová, článková – nemá tak dobrou vlastnost předávání tepla, zato má delší životnost.

Vodoinstalace - práce

Vodoinstalace s sebou přináší hned několik otázek, na které si musíme zodpovědět, než vůbec začneme s instalačními pracemi. Odkud budu vodu čerpat, jak budu vodu ohřívat, jak budu využívat užitkovou vodu, z jakých materiálů je vhodné vodoinstalaci udělat?

Pokud využíváte vodu ze studně, ale také chcete mít napojenou městskou užitkovou vodu, v tomto případě není problém oba dva druhy** vody rozdělit**, voda ze studny by se mohla používat na WC, závlahový systém nebo výlevky a městská voda by se použila jako pitná a užitková voda do ostatních zdrojů.

Pokud by nastal problém, je potřeba vodu zastavit hlavním uzávěrem vody, jež by se měl z principu umístit do technických prostor, nebo se může umístit rovnou do kotelny. Vedle hlavního uzávěru vody se zde ještě bude nacházet regulátor tlaku vody, rozdělovač, filtr nečistot nebo magnetická úpravna vody. Filtr by se měl nacházet v prostorách, ve kterých by nevadilo, že se může udělat nepořádek, při údržbě filtru by mohlo dojít k vyplavení usazenin a další špíny.

Vyvstává zde otázka, jak budeme vodu** ohřívat**, pokud budeme mít kuchyň a koupelnu v blízkosti teplé užitkové vody, měl by vystačit obyčejný průtokový ohřev, ale jestliže se budou výpusti nacházet ve větší vzdálenosti nebo zde bude více koupelen a kuchyní, máme možnost použít zásobník, který svou kapacitou ohřeje minimálně 400 litrů vody za hodinu. Pomocí takového zásobníku nemusíme čekat na teplou vodu, než se ohřeje. Podle počtu místností s teplou užitkovou vodou měníme velikost zásobníku.

Vodní rozvody

Nejpoužívanější trubkový materiál jsou PVC a polyetylén a to ve formě svařovaných nebo spojovaných trubek spojkami a závity. Pro rozvod pitné vody lze použít pouze měděné potrubí, jedná se o nejkvalitnější materiál, který můžeme na trubky použít. Měď, jak je známo, má velmi dlouhou životnost, až přes sto let.

Výměna vodoměrů

Vodoměry je potřeba pravidelně kontrolovat, přesněji TUV** ** až po šesti letech a v případě SV se musí kontrolovat po čtyřech letech. Vodoměry mají předepsaný funkční období, po uplynutí této doby se vodoměry odmontují a repasují. Při výběru nového vodoměru je hlavní si hlídat cenu, a jaké má vodoměr využití. Při výměně je nutné, aby firma provedla zápočet, kolik vody bylo odebráno a tím nedošlo k případným problémům v budoucnu.

Pojistka pro to, aby vodoměr nebyl neoprávněně demontován, existuje v podobě tzv. montážní plomby. Nejnověji se ovšem používají tzv. číselné plomby.

Odpadní stupačky

Jedná se o potrubí, kam vteče všechen odpad z objektu do kanalizace. Stupačky vedou jádrem budovy. Při výměně stupaček je nutné demontovat stávající stupačky, odpadní potrubí se poté nesmí několik dní užívat. Při návrhu nového potrubí není od věci použít větší velikosti potrubí, abyste si pak byli jistí, zda se tam potrubí vejde. Všechny prvky je nutné připevnit. Po dokončení výměny se uskuteční zkouška těsnosti potrubí a poslední revize.

Plynoinstalatérské práce

Mezi nejsložitější práce na objektu patří práce plynařské. Nejdříve se musí vypracovat projektová dokumentace, která se musí následně schválit na to, že je použitelná a budou s ní minimální problémy.

Až po schválení projektu je možné začít s montáží plynové instalace. Než se ale začnou práce, je nutné si promyslet, kam dáme plynoměrné skříně. Je pravděpodobné, že někdy bude potřeba oprava na plynovém potrubí, s tím souvisí pravidelné prohlídky, servis, čistění plynového potrubí a plynových spotřebičů.

Tato práce může být pro nezkušené osoby nebezpečná a je nutné si najmout odborníka, který se těmito věcmi zabývá.

Jako hlavní palivo se používá zemní plyn, má bezpečnou cestu od zdroje až k spotřebiteli. V případě zemního

nelze dojít ke ztrátám nebo přeměně plynu.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id15373 (rodina-finance.cz#23128)


Přidat komentář