Voda, plyn, topení - Praha

Mezi hlavní práce spojené s vodou, plynem a topením patří instalace, montáže, revize a mnoho dalšího. Všechny tyto práce zastane odborník na slovo vzatý, a to vyškolený instalatér.

Pokud se rozhodnete využít pro práci s vodou, topením nebo plynem instalatérskou firmu, vězte, že tato Vám nabídne a provede veškeré montáže a opravy souvisejících zařízení kvalitně, bezpečně, ale hlavně odborně. Pokud Vás zajímá něco o** montáži vody, plynu a topení** včetně revize těchto zařízení, čtěte dál.

Vodoinstalatérské práce

Co se týká vodoinstalatérských prací, tak tyto se využívají nejenom v domácnosti, ale taky ve velkých objektech firem. K vodoinstalatérským pracím patří mimo jiné montáže rozvodů vody, opravy a výměny rozvodů vody včetně kanalizace v bytech i v panelových domech,** výměna stoupaček, všechny možnosti rozvodů vody, odpadů** a to jak do rekonstruovaných domů, tak i do novostaveb, dále sem můžeme řadit montáže vodoměrů, výměnu sanitární techniky v rámci rekonstrukce koupelen či bytových jader a v neposlední řadě taky venkovní rozvody vody.

Topenářské práce

Topenářské práce zahrnují veškeré služby, které se týkají rozvodů topení. A jaké práce si pod tímto pojmem představit? Řadí se sem např. rozvody topení a to jejich výstavba, přestavba, oprava topení a revize. Pro rozvody topení lze využít různých materiálů a to ocelové potrubí, které se svařuje plamenem, dále potrubí z plastu, které je buď lisované nebo svěrné a nebo měděné potrubí, které se spojuje pájením a lisováním. K dalším topenářským pracím můžeme řadit nastavení topného systému, montáž  nové termostatické hlavice, nebo také odvzdušnění topení atd. Nevíte, jaký kotel nechat nainstalovat, aby Vám ušetřil peníze za energie? Opět se obraťte na instalatéra, který zcela jistě instaluje** topné systémy a kotle**, které můžete připojit na rozvody topení. Můžete vybírat z kotlů, které jsou na** tuhá paliva** jako je uhlí, dřevo, piliny nebo taky peletky, dále jsou kotle na lehké topné oleje a taky plynové kotle. K práci instalatéra, který provádí topenářské práce patří taky montáž a demontáž radiátorů, instalace podlahového topení nebo čištění a údržba topných systémů.

Plynařské práce

Pod pojmem plynařské práce si můžete představit instalace plynových spotřebičů, dále dodávky, rekonstrukce, opravy, servis a revize plynových zařízení, realizace projektů v průmyslových objektech, kompletní montáže rozvodů plynu, montáže, kontroly a revize plynových kotlů, plynových topidel a plynových ohřívačů vody.

Při provádění plynařských prací je potřeba myslet na bezpečnost, proto se do prací spojených s plynem nikdy nepouštějte sami. Snad nejdůležitější je pravidelná kontrola plynových spotřebičů. Instalatér samozřejmě při své práci dbá na to, aby rozvody plynu byly nainstalovány velmi pečlivě a před jejich uvedení do provozu vždy provede tlakovou zkoušku potrubí, kterou zjistí, zda náhodou neuniká plyn. Jestliže máte podezření, že z rozvodů plynu nebo spotřebiče uniká plyn, ihned vypněte plynový spotřebič a následně uzavřete hlavní uzávěr plynu. Pokud je v místnosti cítit plyn, otevřete okna a vyvětrejte. Pokud máte podezření, že plyn uniká, jedná se o velmi vážnou situaci, kterou rozhodně nepodceňujte a zavolejte havarijní službu.

Revize plynových zařízení

Jestliže chcete předejít situaci, kdy ze spotřebiče nebo z plynových rozvodů uniká plyn, je na místě nechat je pravidelně kontrolovat odbornou plynařskou firmou. Pro provoz plynového spotřebiče je navíc nezbytná revizní zpráva, kterou Vám odborná firma po důkladné prohlídce vystaví. Takovou revizní zprávu si uschovejte pro případnou poruchu.

Proč přizvat k práci odborníka?

Pokud chcete ušetřit za instalatérské práce, rozhodně se do nich nepouštějte sami, i když si myslíte, že jen tak ušetříte. Práce spojené s vodou, teplem a plynem jsou opravdu hodně nebezpečné a neprofesionálním zásahem by mohlo dojít k velmi vážné tragédii. Na instalatérské práce je potřeba odborníka, který má kvalifikované vzdělání, zná všechny důležité a hlavně potřebné normy a předpisy. I když jste zruční a doma veškeré práce zastanete sami, u instalatérských prací může sebemenším pochybením dojít k tomu, že způsobíte velké škody na Vašem zařízení a nejen to. V některých případech se stává, že mimo majetku dochází ke škodám na zdraví i na životech. Pro většinu rozsáhlejších prací se vyžaduje vytvoření kvalitního projektu, který může být zrealizován pouze vyškoleným odborníkem. Pokud bude práci provádět zkušený instalatér, můžete si být jisti, že budou splněny všechny podmínky ochrany bezpečnosti a dlouhé životnosti Vašeho zařízení. Improvizace doprovází řada chyb, které mají na svědomí zbytečně rozsáhlé prodražení a opravy. Odborník, který provede Vámi zadanou práci, se kromě jiného může zaručit i certifikací ohledně odbornosti na danou problematiku.

Abyste vybrali toho nej instalatéra, musíte dobře hledat. Ne každý má požadované zkušenosti a schopnosti. Jakýmsi vodítkem Vám může být množství spokojených zákazníků. Proto je dobré pozeptat se známých, zda mají s kým jaké zkušenosti nebo zda neslyšeli, kdo je na takové a takové práce dobrý a schopný. Není dobré vybírat naslepo, to by se Vám nemuselo za mák vyplatit.** Zárukou kvality a profesionality instalatérů** bývá spokojenost a doporučení předešlých zákazníků.

Vodoinstalatér, plynař a topenář v jedné osobě

Pokud potřebujete provést nějakou instalatérskou práci, vždy je dobré zjistit, zda se dotyčný řemeslník specializuje pouze na danou činnost, kterou potřebujete provést, nebo zda je jeho zkušenosti a znalosti možné využít i pro jinou, pozdější činnost nebo činnost, která může automaticky na tu původní navazovat. Instalatérské práce spojené s vodou, topením a plynem jsou vzájemně provázené, i když si mnoho lidí myslí, že se jedná o úplně odlišné oblasti. Proto, pokud máte na výběr, vždy volte řemeslníka, který se zabývá všemi těmito oblastmi než např. pouze vodou, a to z toho důvodu, že jedna jeho činnost automaticky navazuje na druhou, kdy ta první bez druhé nemůže být. Navíc, pokud řemeslník odvede opravdu dobrou práci, se kterou budete spokojeni, víte do budoucna, na koho se opět obrátit v případě potřeby např. plynařských prací.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id15379 (rodina-finance.cz#23138)


Přidat komentář