Voda, plyn, topení - Pelhřimov, Počátky a okolí

Rekonstruujete starý dům a chystáte se nainstalovat nové rozvody topení, vody a plynu včetně kotle? Obraťte se na zkušeného a kvalifikovaného instalatéra, který Vám všechny tyto práce provede k Vaší maximální spokojenosti.

Podle čeho poznáte dobrého instalatéra?

Než nějakého instalatéra oslovíte, je dobré se zeptat známých, zda nemají zkušenosti s dobrým instalatérem, který například instalovat rozvody u nich doma. Až se pro konkrétního instalatéra rozhodnete, zajímejte se, jestli nemá webové stránky, kde by mohla být uvedena jeho praxe včetně referencí či diskuzí od bývalých zákazníků. Dále by Vás mělo zajímat, jak je Vámi zvolený instalatér zkušený a zda má skutečně požadovanou odbornost v oblasti, kterou vykonává, kterou může doložit jak výučním listem, tak osvědčeními nebo certifikáty. Taky je dobré se zeptat, jaké konkrétně práce instalatér dělá. Vodo, topo, plyn totiž zahrnuje širokou škálu úkonů, proto se raději zeptejte, zda mezi jím nabízenými službami patří taky to, co požadujete. A co je snad nejdůležitější? Zeptejte se na částku, kterou po Vás bude chtít za materiál a odvedenou práci. Je dobré vědět, odkud instalatér bere materiál a za jakou přesnou cenu, abyste byli v obraze a znali kvalitu zboží. Samozřejmě je dobré se před započetím práce dohodnout na termínu, do kdy požadované služby vykoná, aby se Vám z původních 14 dnů instalace radiátorů a kotle jeho práce neroztáhla do 3 měsíců, jak se taky často stává.

Vodoinstalace

Vodoinstalatérské práce v sobě zahrnují jak vnější tak i vnitřní rozvody vody. K těm vnějším rozvodům vody patří např. přívodní a odpadní cesty vody, kanalizace a k vnitřním řadíme např. vodu v kuchyni, koupelně, odpady z vany, umyvadla, toalety nebo dřezu. Je nutné, aby vnitřní rozvody vody nebyly nijak poškozeny, neboť jakékoliv praskliny, díry a špína, která rozvody ucpává, pro Vás může mít špatné následky v podobě nějaké nečekané havárie a taky částky, kterou za následné opravy budete muset zaplatit. K venkovním rozvodům vody patří mimo přívodu vody do domu a kanalizace taky např. přívod vody do bazénu. I zde se vyžaduje, aby bylo potrubí v naprostém pořádku a nehrozila žádná kalamita. V současné době je moderní nechávat si dělat přípojky na kanalizační systém za účelem vyhnutí se řešení problémů s pojených s vyvážením septiku. Ve většině případů se stává investorem k vybudování kanalizační sítě obec, proto na Vás je už je ta přípojka.

Topenářské služby

Záleží zpravidla na Vás, pro jaký druh topení se do svého bytu nebo domu rozhodnete, z jakého materiálu chcete trubky nebo jaký kotel pořídit. Ale instalatér je tu od toho, aby Vám na základě svých znalostí, zkušeností a praxe poradil a doporučil, jaké zařízení je vhodné do Vašeho bydlení, z jakého důvodu atd. Můžete si vybrat, zda budete topit elektřinou, plynem nebo tuhými palivy. Pokud jste se rozhodli pro vytápění elektřinou, není to vůbec špatná volba, neboť elektřina je dobře dostupná, ekologická, avšak její cena je stále vyšší. Jestliže jste se rozhodli pro plyn, toto vytápění je o něco levnější než elektřina a taky je ve většině případů dobře dostupný, neboť je zaveden skoro do všech oblastí. Stále více lidí žijících v rodinných domech se přiklání k možnosti topit tuhými palivy, jako je dřevo, uhlí, brikety atd. Tento způsob lze kombinovat s vytápěním plynem nebo elektřinou. Ale jak už bylo napsáno výše, instalatér je tu od toho, aby Vám přesně poradil, co a jak, co je vhodnější, na čem se dá kolik ušetřit, co je lépe dostupné, apod.

Snad zde nemusíme zdůrazňovat, že jakékoliv práce týkající se rozvodů tepla, musí provést pouze kvalifikovaný instalatér. Jakýkoliv neodborný zásah může mít nedozírné následky jak pro Vás, tak pro Vaši domácnost. Přesto, že budete přesně vědět, jaké topení a kotel si do Vašeho domu představujete, dejte i na rady odborníka a vězte, že neprohloupíte.

Plynoinstalace

Stejně jako vodoinstalace a práce topenářské i plynoinstalace vyžaduje zásah odborníka. K hlavním úlohám instalatéra v oblasti plynoinstalace patří rozvody plynu z přípojky k jednotlivým spotřebičům v domácnosti nebo zapojení a instalace plynového kotle. Pokud vy sami nejste kvalifikovaní instalatéři, nikdy se nepouštějte do žádné práce s plynem sami. Je to velmi nebezpečná práce a opravdu vyžaduje zkušený zásah. Na instalatéra se můžete obrátit, pokud máte problémy s plynovou troubou, pokud Vám nejede plynový kotel, hodláte udělat rozvody plynu nebo provést revizi na plynové zařízení.

Revize plynového zařízení

Co se týká revize plynového zařízení, tak tato je velmi nutná už z toho důvodu, že se jedná o hořlavou a výbušnou látku. Revizi plynového zařízení může provádět pouze odborník s patřičnou kvalifikací. Revizí plynu se rozumí nejen kontrola plynových spotřebičů, ale i přívod plynu. Každé odběrné plynové zařízení podléhá podle zákona pravidelným kontrolám a revizím plynu. Co se týká plynových kotlů, tak jejich revize je správným krokem k jejich bezproblémovému provozu. Celkově topné systémy, jejichž hlavní součástí jsou plynové kotle, vyžadují pravidelnou údržbu a servis. Nejenom, že zanedbané revize kotlů a jejich opravy mohou vést k vyšší spotřebě, ale také ke zvýšené poruchovosti. A vůbec: pravidelný plynoservis kotlů doporučují i samotní výrobci. Rovněž rozvody plynu potřebují pravidelný plynoservis. Nejméně jednou ročně by měli zkušení plynaři zkontrolovat veškeré plynové rozvody. Kvalitně odvedené plynařské práce jsou totiž zárukou bezproblémového a ekonomického provozu plynových spotřebičů včetně celé plynové soustavy.

Právní předpis ukládající povinnost provádět revizi plynu

Povinnost provádět pravidelné revize plynových zařízení je dána vyhláškou Českého úřadu bezpečnosti práce č. 85/1978 o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení. Tato vyhláška je závazná pro organizace, které vyrábějí, montují, provozují, opravují, udržují plynová zařízení nebo provádějí jejich revize. V současné době neexistuje právní předpis, který by ukládal sankce za neprovedení revize na plynovém zařízení, na kterém podle platných předpisů provedena být měla. Právní předpisy se omezují pouze na ukládání povinnosti revize provádět a stanovování odpovědnosti za bezpečný a spolehlivý provoz plynového zařízení.

Vzhledem k tomu, že práce s vodou, topením a plynem jsou odborného charakteru, vždy je lepší si k jejich provedení zavolat odborníka, aby nedošlo k ničivé havárii.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id15359 (rodina-finance.cz#23107)


Přidat komentář