Voda, plyn, topení Olomouc a okolí

Nedílnou součástí každé domácnosti či firmy, je rozvod vody, elektřiny, nebo plynu. Je nutné zajistit nejen jejich revizi, ale také spousty uživatelů přemýšlí nad nižší spotřebou. Jak toto vše zařídit prozradí následující řádky.

Voda, plyn, topení - obecně

Tak právě tyto tři složky se dají dále rozvinout, aby každý uživatel věděl, co si pod těmito třemi názvy vybavit. Vnitřní rozvody odpadů a vody, vše pro koupelny, a také zajištění ohřevu vody, to zahrnuje název voda, když se řekne plyn, dají se vybavit montáže plynovodů, jejich údržba a výstavba sítí, a nakonec, název topení zahrnuje druhy jako etážové, ústřední a také podlahové vytápění.

Jste-li z okolí Olomouce** a nevíte o žádném odborníkovi, který by byl spolehlivý a svou práci odvedl skutečně kvalitně, nezoufejte. Máme pro Vás tip, a to na pana **Miroslava Tomečka.

Pan Miroslav Tomeček nabízí:

  • Rekonstrukce stoupaček a bytových jader, rodinné domy, domácí vodárny, odpadní potrubí, průmyslové rozvody
  • Vyměníkové stanice, kotelny, podlahové topení, parovody, měření a regulace
  • Domovní instalace

*** *Nabídka jeho služeb je skutečně široká. Všechny práce navíc odvádí profesionálně a s přihlédnutím na bezpečnost. Máte-li dotazy k nabízeným službám, můžete pana **Miroslava Tomečka kontaktovat na telefonním čísle

topení

Teplá voda díky slunci

Tato varianta je nejméně technicky a finančně náročná. Zákazník pouze potřebuje kromě obecných technických podmínek níže uvedených tlakový zdroj studené vody a elektrickou energii. Pro výpočet velikosti celého zařízení se vychází z počtu obyvatel daného domu nebo bytu. Na každou osobu se počítá 50litrů TUV na den. Tato hodnota se zaokrouhluje na stovky litrů nahoru. Doporučujeme však z ekonomického hlediska návratnosti daného zařízení nepřistupovat k instalaci solárního zařízení pro ohřev teplé užitkové vody menšího než 200 litrů. Menší zařízení se ekonomicky nevyplácí.

Slunce a jeho energie

Většina firem nabízí tři základní možnosti využití solární energie. Tyto tři možnosti se mezi sebou dají samozřejmě kombinovat. Každá zvolená varianta je jinak tgechnicky náročná a vyžaduje jinou technickou náročnost, co do velikosti zásahu do objektu. Jsou jimi, solární ohřev teplé užitkové vody, solární ohřev bazénu a samozřejmě také solární vytápění.

Kombinované topení, značka celoročně

Systém pracuje tak, že pro aktuální teplotu na kolektorech hledá nejefektivnější možnost využití. Ať už jde o přímý ohřev topení, nahřívání teplé užitkové vody nebo akumulační topení, není-li potřeba okamžitě topit. Později při poklesu venkovní teploty a nutnosti topit v objektu dochází k automatickému odběru tepla z akumulační nádrže a při poklesu teploty v akumulační nádrži pod požadovanou mez dojde ke spuštění placeného zdroje tepla, plynu, nebo elektřiny. Program pro tyto aplikace je složitá záležitost a staví se na míru pro každého zákazníka podle stavební dispozice a potřeb uživatele.

300 litrů teplé vody

Jeden kolektor dokáže ohřát 100 litrů vody, proto dochází k zaokrouhlení na stovky litrů a také proto, že se kolektory nedají dělit. Při navrhování velikosti zařízení musíte počítat s dlouhodobou perspektivou. Zařízení má minimální životnost 20 let. Je zapotřebí, například u mladých rodin počítat s přírůstky do rodiny. Dalším faktorem je skladba obyvatel. Je známo, že ženy spotřebují mnohem více vody než muži. Proto je třeba u rodin s větším počtem něžného pohlaví násobit výsledné množství vypočtené vody příslušným koeficientem přímo úměrným počtu žen a dívek.

Solární energie a voda v bazénu

Pro ohřev bazénů v létě se často využívá nerezových barosbérů. Celý tento systém se skládá z vypočteného počtu kolektorů umístěných na slunném místě, v ideálním případě na jih, potrubí, solárního kompletu, regulační jednotky a celonerezového bazénového výměníku zapojeného do vodního hospodářství bazénu.
Systém pracuje tak, že pokud dosáhne teplota na kolektorech alespoň o 5 stupňů Celsia vyšší hodnotu než je právě aktuální teplota v bazénu, automatické ovládání zapne oběhové čerpadlo solárního okruhu a voda v bazénu se začne nahřívat. To se děje do okamžiku, než se hodnoty obou teplot srovnají.
Pokud budou bazény využívány pouze v období takzvané sezóny, musí být zajištěn odběr tepla z kolektorů i mimo sezónu. Toto je nutné konzultovat s odbornou firmou a lidmi na slovo vzatými.

Tato varianta je opravdu velmi technicky podobná s variantou první. Je sice finančně náročnější s ohledem na větší počet kolektorů, ale zato je velice účinná. Pro výpočet velikosti celého zařízení se vychází z vodní plochy bazénu. Předpokládá se, že bazény jsou ode dna a po stranách tepelně izolovány.
Největší úbytky tepla vznikají odpařováním. Pokud je známá velikost plochy hladiny bazénu, musí účinná plocha kolektorů odpovídat 50% plochy hladiny u nekrytých bazénů a 25% plochy hladiny u krytých bazénů. Právě proto je většinou používán čtyřkolektorový systém pro ohřev bazénů.

200 litrů teplé vody

Celý systém pracuje tak, že pokud dosáhne teplota na kolektorech alespoň o 5 stupňů Celsia vyšší hodnotu než je právě aktuální teplota, tak se teplá užitková voda v zásobníku začne automaticky zahřívat díky sepnutí oběhového čerpadla solárního okruhu. To se děje do okamžiku, než se hodnoty obou teplot srovnají. Po tuto dobu je odstavený náhradní zdroj dotápění.

Aby bylo možné využít solární energie během dne v maximální možné míře, je možné náhradní zdroj uvádět do provozu až v odpoledních hodinách. Hodina je libovolně nastavitelná, pro pracovní a víkendové dny v týdnu rozdílně. Pro průměrnou tříčlennou až čtyřčlennou rodinu stačí 200 litrový systém. Tento systém se skládá ze dvou kolektorů umístěných na slunném místě v ideálním případě na jih , potrubí, solárního kompletu, regulační jednotky a celonerezového 200 litrového zásobníku s instalovaným solárním výměníkem. Tento zásobník může být vybaven jako náhradní zdroj topení. Můžeme u něj očekávat elektrickou spirálu, termostat nebo výměník pro napojení na teplovodní topení, a nebo jsou dokonce možné všechny varianty.

Jak topit pomocí solární energie?

Topný systém musí být přednastavený na teplotní spád z 55 na 45 stupňů Celsia. Nevýhodou je skutečnost, že v době, kdy svítí sluníčko, většinou není potřeba tolik topit a získaná energie u přímotopných systémů není využitá maximálně.

Nejnáročnější ze všech je právě tato varianta a to nejen technicky, ale také finančně. Tento druh realizace doporučujeme u novostaveb nebo u rekonstrukcí, které jsou spojeny s úpravou topného systému. Především se doporučuje zateplení objektu a také osazení objektu kvalitními okny a dveřmi. Tím se sníží energetická náročnost objektu a s tím spojená potřebná velikost a výkon zřízení, které je nutné k vytápění objektu.

Kam se solární energií?

Pokud je v celém systému doinstalována také jedna, nebo několik akumulačních nádrží, musí být přednastaveny tak, aby bylo možné topit s naakumulovanou energií řádově od šesti do deseti hodin, a to při plném topném výkonu. Návrh takového systému je předmětem projektové dokumentace a liší se zakázku od zakázky. Je nutné myslet také na letní přebytek energie, který je vhodné likvidovat například v bazénu. Topné solární systémy jsou nejdražší z hlediska pořízení, ale nejlepší s ohledem na využitelnost tepla získaného z kolektorů. Většinou se tyto systémy kombinují s ohřevem TUV a v létě s ohřevem bazénu.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id15273 (rodina-finance.cz#22939)


Přidat komentář