Voda, plyn, topení - Nymburk a okolí

Máte doma zastaralé rozvody vody, topení nebo plynu? V tom případě je nejlepším řešením tyto rozvody renovovat nebo rovnou vyměnit za nové. Že je to poněkud drahé? Nezoufejte. Tato investice se Vám co nevidět vrátí.

Opravovat v domě staré rozvody se už moc často nevyplácí. Rozvody jsou opotřebované a již neplní funkci, jakou by měly. Znatelně výhodnější je pořídit si rozvody nové. Pokud se Vám to zdá být vysoká investice, vězte, že neprohloupíte. Peníze se Vám vrátí v podobě znatelných úspor v blízké budoucnosti.

Renovace rozvodů

Renovovat rozvody vody, topení nebo plynu se opravdu vyplatí. U starých rozvodů hrozí nejenom to, že mohou dodávat nekvalitní vodu, nebo taky zvyšovat spotřebu za topení, ale v drtivé většině případů stojí často rodinu i o mnoho více nákladů na bydlení. Pokud tedy váháte, zda původní rozvody zrenovovat či nikoliv, rozhodně neváhejte, neboť novými rozvody můžete ušetřit až 60% nákladů na provoz domácnosti za jeden jediný rok.

Proč oslovit odborníka

Co se týká rozvodů vody, topení nebo plynu, jde o oblasti, u kterých je nutné, aby práce spojené s nimi prováděl pouze odborník, tedy instalatér. Jednotlivá potrubí se ukládají do země, do zdí a tak podobně a proto jistě stojíte o to, aby práce s tímto spojená byla udělaná pořádně a stoprocentně, aby se nestalo, že budete muset bourat stěny nebo rozkopávat podlahy, protože došlo k nějakým problémům zapříčenými neprofesionálním zásahem.

Vodoinstalatérské práce

Vodoinstalatérské práce jistě využijete, pokud jste se rozhodli stavět dům, rekonstruovat Vaše bydlení nebo pokud jste se rozhodli renovovat staré rozvody. Je nutné vědět, že abyste měli dobře zajištěný přívod vody, plynu a tepla, je potřeba mít kvalitní potrubí a spotřebiče.

Co se týká vodovodních rozvodů, může dojít k prasknutí potrubí a pokud je schováno pod zemí v exteriéru Vašeho domu, tak zřejmě ani nezjistíte, že Vám voda uniká. V interiéru takovou závadu rozpoznáte docela snadno, např. tím, že objevíte mokrou skvrnu na zdi, na podlaze apod. Pokud tedy zjistíte takovouto závadu, je to známka toho, že je potrubí staré a je dobré ho vyměnit. Nejlepším řešením je vyměnit rozvody kompletně, aby vše fungovalo, jak má. Existují dva systémy instalace vody. Těmi jsou venkovní a vnitřní. Venkovní systém se týká jednak klasického přívodu vody a dále to může být kanalizace. Kanalizace se provádí zejména z toho důvodu, že se jí odvádí odpad do centrálního potrubí. Díky ní pak odpadá starost s vyvážením septiku a rovněž neteče voda do zahrady nebo do potoka nebo tam, kam je vyvedena. Někdy taky teče voda pod dům, což způsobuje vlhkost a další problémy. Na provedení kanalizace je nutné povolení obce a také souhlas více sousedů najednou, protože se musí postavit centrální potrubí, přípojky a centrála. Tyto práce se provádí hromadně, nejčastěji pro celou obec.  Co se týká vnitřních rozvodů vody, zde patří rozvody vody, vodovodní baterie, zařízení koupelny nebo kuchyně apod. Pokud hovoříme o rozvodech vody, je potřeba zajistit dostatečný tlak. Pokud je potrubí staré a zanesené, je tlak malý, a voda tudíž teče pouze slabým pramínkem. I zde jsou nakonec potřeba práce a zkušenosti instalatéra.

Plynařské práce

Tyto služby se automaticky prolínají i do prací topenářských, neboť mnoho domácností topí doma plynem. Mezi plynařské práce patří montáže kotlů a rozvodu plynu, hlavního uzávěru plynu, přípojky, atd. Nutno dodat, že manipulace s plynem je velmi nebezpečná a proto se do ní nikdy nepouštějte sami a přivolejte instalatéra. Plynový systém rovněž nechte pravidelně kontrolovat. I když mají moderní prostředky řadu pojistek, které by zabránily úniku plynu nebo jiným obtížím, tak prevence je podstatná a zajistí vám komfort i bezpečí.

Topenářské práce

Topenářské práce v sobě zahrnují montáže, rekonstrukce, údržbu a kontrolu topných systémů. I zde je velmi nutná bezpečnost, kterou je potřeba při práci řádně dodržovat. Z tohoto důvodu i tyto práce přenechejte odborníkovi. Jestliže totiž vlastníte např. starý kotel, který je vadný, nejenom že Vám hrozí nevyčíslitelné škody, které mohou jeho poruchou nastat, ale hrozí i životu nebezpečná rizika. Z topenářských prací jsou to nejčastěji realizace radiátorů, kotlů a rozvodů, montáže měřících nebo regulačních zařízení nebo regulačních a termostatických ventilů. Dále mezi topenářské práce patří také montáže solárních panelů a tepelných čerpadel, které sbírají sluneční energii a následně působí jako topení, ale také jako ohřev vody.

Výhodou všech výše uvedených prací, jako vodoinstalatérských, plynařských a topenářských, je skutečnost, že je firmy většinou poskytují v jednom, takže si nemusíte sjednávat více odborníků. Stačí jedna firma, která vám kvalitně zajistí úpravy, které zrovna potřebujete.

Revize

Ať jste se rozhodli pro zcela nové rozvody, nebo původní rozvody renovujete, nikdy nesmíte zapomenout na odborné odzkoušení rozvodu a na vystavení revizní zprávy revizním technikem. Revize plynových zařízení je nutná hlavně kvůli bezpečnosti a správnému chodu veškerého zařízení. Revizní zprávu potřebujete také k tomu, aby Vás plynárenská společnost připojila na její odběr. Bez takové zprávy by to nebylo možné. Revizní zpráva má v některých případech omezenou platnost. Je tedy nutné ji pravidelně opakovat. Novou revizní zprávu potřebujete také, pokud měníte některou část rozvodu nebo rozvod rozšiřujete nebo instalujete nový spotřebič, jehož instalace revizní zprávu vyžaduje. Přestože si spoustu věcí dokážete zpravit sami bez cizí pomoci, neboť jste hodně šikovní a domácí práce jsou Vaším koníčkem, doporučuje se tyto činnosti svěřit do rukou odborníků. Jen tak budete mít jistotu, že vše je provedeno podle platných norem, s využitím nejnovějších technologií a také budete mít na provedenou práci a použitý materiál záruku.

Vodoměry

Vodoměr bývá umístěný buď v interiéru nebo exteriéru domu nebo bytu. Každý vodoměr je vybaven počítadlem, na kterém přesně zjistíte množství vody, které jste za určité období odebrali. Také Vám vodoměr slouží jako kontrola odběru teplé a studené vody, čímž předejdete nespravedlivému dělení při ročním zúčtování mezi jednotlivými nájemníky. Pokud si přece jen někdo stěžuje, že vodoměr vlastní a stejně doplácí za nějakého souseda, dá se mu oponovat tím, že chyba bude nejspíš v zastaralém typu. Starý vodoměr totiž asi není schopný zaměřit malé průtoky jako je kapající kohoutek nebo protékající záchod. Takové staré vodoměry nejsou na tyto nepatrné průtoky konstrukčně vybaveny. I z tohoto důvodu je dobré kontaktovat instalatéra, který Vám nový vodoměr zajistí a namontuje.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id15334 (rodina-finance.cz#23071)


Přidat komentář