Voda, plyn, topení - Nové Město n. M., Bystřice n. Pern. a okolí

Instalace vody, topení a plynu je dnes již nepostradatelnou součástí každého obývaného objektu. Provádění těchto prací však vyžaduje nejen teoretické znalosti, ale také značnou praxi.

Instalatérské práce v oboru voda, plyn, topení jsou vysoce specializované činnosti, do kterých bychom se nikdy neměli pouštět sami. Neodborný zásah může způsobit značné škody na našem majetku i zdraví. A právě proto bychom tuto práci měli vždy přenechat profesionálům.

Voda Nové Město n. M., Bystřice n. Pern.

Ohřev teplé užitkové vody TUV pro domácnosti a obývané objekty je možné řešit několika způsoby. Často není snadné si mezi nimi zvolit ten nejvýhodnější.

Lokální ohřev teplé vody v kotli či zásobníkovém ohřívači (bojleru) a uchovávání ohřáté vody v zásobníku - odsud se čerpá teplá voda buďto v okamžiku potřeby anebo se distribuuje po objektu cirkulačním oběhem teplé užitkové vody, aby byla teplá voda ihned k dispozici a nedocházelo k nežádoucímu odpouštění studené vody nahromaděné v potrubí mezi zásobníkem a výtokovým kohoutem.

Pro přípravu teplé užitkové vody lze využít také akumulační nádrže, ve které je plovoucí zásobník pro teplou vodu, ohřev TUV probíhá pomocí přenosu tepla. Tento typ ohřevu se nazývá také tank in tank.

Průtokový ohřev teplé užitkové vody - Ohřev vody probíhá po otevření ventilu jen po dobu, kdy je otevřen ventil. Na jednu stranu je to výhodou, neboť není nutné ohřívat teplovou vodu do zásoby. Na stranu druhou systém snižuje komfort a zvyšuje spotřebu vody, neboť je nutné nechat odpustit určité množství vody, než teplá voda doputuje k ústí výtokové baterie. Ohřev vody zajišťuje tzv. průtokový ohřívač teplé vody, což je zařízení buďto přímo integrované v kotli pro vytápění anebo samostatná funkční jednotka umístěná co nejblíže výtokovému místu.

Topení Nové Město n. M., Bystřice n. Pern.

Instalatérské práce v oboru vytápění budov zahrnují instalace, opravy, rekonstrukce topenářských rozvodů, napojení na zdroj tepla, prostorovou termoregulaci, ale také havarijní výjezdy topenářů k náhlým poruchám rozvodů topení.

Druhy vytápění Nové Město n. M., Bystřice n. Pern.

Právě technologie vytápění je spolu s izolacemi domu hlavním činitelem, který určuje provozní náklady na bydlení.Podle způsobu přenosu tepla do místností dělíme druhy vytápění na:

  • Vytápění otopnými tělesy - systémem rozvodů tepla se teplo od topidla přenáší do systému otopných těles (radiátorů), které předávají teplo do místností
  • Podlahové vytápění - systém trubek umístěných v podlaze předává teplo do místnosti bez otopných těles přímým přestupem tepla do podlahy
  • Vytápění sáláním - přenos tepla do místnosti sáláním z lokálních topidel bez systémů rozvodů tepla (krby bez krbové vložky, kamna, infra zářiče)
  • Teplovzdušné vytápění - vytápění teplým vzduchem ohřátým topidlem - krby s krbovou vložkou, teplovzdušné ventilátory apod.

Otopná tělesa a k čemu slouží

Otopná tělesa neboli topná tělesa a radiátory jsou části topení, fungující jako výměníky tepla mezi topným médiem v systému vytápění a vytápěnými místnostmi. Čím je větší plocha povrchu radiátoru, tím více tepla je otopné těleso schopno do místnosti předat.

Schopnost tepelné výměny neovlivňuje jen plocha radiátoru, ale i jeho tvar. Vhodně tvarovaná otopná tělesa způsobují ohřevem vzduchu v komoře nebo mezi žebry rychlou cirkulaci vzduchu, kdy je zahřátý vzduch vytlačován do místnosti, zatímco na jeho místo je zespodu nasáván vzduch chladný. Využitím principu samovolné cirkulace vzduchu se významně zvyšuje účinnost otopných těles.

Druhy otopných těles Nové Město n. M., Bystřice n. Pern.

Celý systém vytápění by měl být navrhován jako celek, přičemž podle množství typu otopných těles se kapacitně navrhují rozvody topení a topidla.

Desková otopná tělesa mají podobu nejčastěji dvou až tří dutých desek, mezi nimiž je teplovzdušná komora. Deskami protéká topné médium, teplo je plochou desek (která je často pro zvětšení plochy zvlněná) předáváno částečně vně tělesa. Pokud jde o více-deskové radiátory, pak polovinou plochy je zahřívána teplovzdušná komora, která napomáhá rychlé výměně vzduchu v místnosti. Jedná se o nejčastěji používaná topná tělesa v interiérech. Jejich výhodou je nenápadnost - svojí plochou a barvou dovedou splynout se stěnou a neruší tak příliš dojem z interiéru.

Článková otopná tělesa jsou radiátory vytápění složené z libovolného množství tzv. článků, což jsou dutá žebra s co největší plochou spojená navzájem horní a dolní komorou. Komorami a jednotlivými články protéká topné médium, které plochou žeber předává teplo do místností sáláním, a navíc mezi články dochází k ohřevu vzduchu, který svojí cirkulací zajistí rychlou výměnu ohřátého vzduchu v celé místnosti. Výhodou článkových radiátorů je jejich účinnost - mají vnější přestupní plochu rozloženou převážně do své hloubky (což přispívá k dobré cirkulaci teplého vzduchu) a malý hydraulický odpor.

Trubková otopná tělesa jsou radiátory nejrůznějších tvarů tvořenými sestavou trubek. Podstatou trubkových radiátorů jsou rozvodné a sběrné komory, navzájem spojené sestavou trubek menších průřezů. Trubky mají kruhový nebo jiný průřez. Nejčastějším použitím trubkových radiátorů jsou tzv. koupelnové radiátory. Koupelnová otopná tělesa kromě funkce vytápění koupelny slouží k sušení ručníků a osušek. Napojují se na systém vytápění založený na proudění topného média, nebo se prodávají jako nezávislé elektrické koupelnové radiátory.

Konvektory jsou otopná tělesa, předávající teplo do místnosti konvekcí - výhradně prouděním ohřátého vzduchu. Nepočítá se u nich se sálavou složkou tepla. Skládají se z výměníku tepla a skříně, která je v horní části opatřena výdechovou mřížkou. Konvektorů rozeznáváme několik druhů podle umístění výměníku tepla nebo podle principu ohřevu místnosti.

Přímotopy jsou nezávislá otopná tělesa na principu konvektorů, která se nezapojují do sítě rozvodů tepla, ale pracují samostatně. Jejich výhodou je rychlá a levná instalace bez nutnosti rozsáhlých stavebních zásahů a pružnost ve využívání. Mezi hlavní nevýhody patří dražší provoz, jsou-li využívány k dlouhodobému a nepřerušovanému vytápění objektů. Naproti tomu mohou být výhodným řešením vytápění v objektech užívaných krátkodobě, jako například u rekreačních chat nebo ubytovacích zařízení.

Plyn Nové Město n. M., Bystřice n. Pern.

Vytápění plynem patří mezi nejefektivnější a nejkomfortnější technologie výroby tepla pro topení v domácnostech, firmách i veřejných objektech. Z těchto důvodů je společně s elektřinou také nejrozšířenějším způsobem vytápění. Ústředním plynovým zařízením objektu vytápěného plynem je plynový kotel .

Plynové kotle jsou plynové spotřebiče určené k výrobě tepla z plynu pro vytápění domácností a dalších objektů trvale nebo dočasně obývaných lidmi.  Plyn je do plynového kotle dopravován prostřednictvím plynovodu neboli plynoinstalace. V plynovém kotli je pak plyn zapálen a hoří tepelně vydatným plamenem. Plamen ohřívá žebra výměníku tepla, jímž protéká topné médium (nejčastěji voda), které je pak rozváděno rozvody tepla po objektu. Otopná tělesa, pak předávají teplo do vytápěných místností.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id15364 (rodina-finance.cz#23113)


Přidat komentář