Voda, plyn, topení - Mladá Boleslav a okolí

Koupili jste právě starší dům a hodláte ho renovovat včetně rozvodů vody, topení a plynu? Nebo jste se rozhodli postavit si dům nový a nevíte co s rozvody? Obraťte se na odborníka, který veškeré instalatérské práce vyřeší za Vás.

Je všeobecně známé, že žádná domácnost nemůže fungovat bez vody, topení a plynu. Jde o tři veličiny, které absolutně každý z nás potřebuje k živobytí a které spolu úzce souvisí. Jistě si málokdo z Vás troufne nainstalovat rozvody, i když jste sebevíc šikovní a ostatní práce Vám nedělají žádný  problém. Tyto složité práce je bezpochyby nejrozumnější přenechat zkušenému instalatérovi, který své práci rozumí, čímž budete mít jistotu, že práce bude odvedena dobře a nehrozí Vám doma žádná kalamita. Nehrozí žádný problém, pokud si naplánujete rekonstrukci domu spojenou s instalatérskou a topenářskou prací na konkrétní den. V takovém případě máte dost času se na všechny tyto práce řádně připravit a záleží pouze na Vás, kdy se vše uskuteční. Problém nastává však v případě, kdy se u Vás doma stane havárie, na kterou nejste v žádném případě připravení a ta souvisí právě s vodou nebo topením. Co v takovém případě dělat? Často člověk v rychlosti začne hledat jakéhokoliv instalatéra, který ho rychle zbaví potopy v koupelně a může se stát, že místo po zkušeném instalatérovi „sáhne“ po ne zrovna zručném jedinci, který může dodatečně napáchat škody další. Nejlepším řešením, jak se takové situaci vyhnout, je mít dopředu zjištěný kontakt na profesionálního instalatéra nebo topenáře a nejlepší je, pokud tyto práce zastane jeden člověk. To je potom k nezaplacení.

Rozvody vody

Před montáží vodoinstalace byste měli zvážit, zda využijete užitkovou vodu a jakým způsobem, jak napojíte pitnou vodu a jak budete vodu ohřívat. Také byste si měli ujasnit, jaký materiál chcete použít pro rozvody vody, zda z plastu nebo mědi.  Důvodem, proč rekonstruovat rozvod vody, bývá často její kvalita, což bývá způsobeno vedením rozvodů v pozinkovaných trubkách. Ty časem bohužel reziví, rez se následně dostává do pitné vody a tím se snižuje její kvalita. Jde to cítit zejména tehdy, když je voda delší dobu zastavena a pak se pustí. I barva takové vody je rezavá, ale hlavně chuť je špatná. Pozinkované trubky nenajdete např. v novostavbách, tam se již nedávají. Většinou se používají plastové vedení nebo měděné. Zda zákazník použije plastové nebo mědění vedení rozvodu záleží zpravidla na ceně. Měď je určitě dražší než plast.

Vodoinstalace v rodinných domech

Při vodoinstalaci v rodinných domech je dobré se držet této zásady: plastová potrubí se vždy uchycují tak, aby v žádném případě nedošlo ke styku plastu s kovem. Metalická potrubí se upevňují tím způsobem, aby v místě jejich upevnění nedocházelo ke styku různých kovů a tím ke vzniku korozního galvanického článku.

Bezpečnost práce u instalace rozvodů vody

Instalatérské práce při zřizování vnitřních vodovodů prováděné zkušeným instalatérem se obecně nepovažují za rizikové. Pokud však manipuluje s polyfúzní svářečkou, že třeba dbát zvýšené opatrnosti. Také pokud provádí montáž potrubí pod stropem, musí dodržovat bezpečnostní zásady. Na žebříku se vykonávají jen drobné práce. Pokud se pouští do prací ve výšce nad 5 metrů, musí žebřík přidržovat druhá osoba a musí být zabezpečený prostor, kam pracovník pracující na žebříku může upustit nářadí.

Rozvody plynu

Zemní plyn patří k nejekologičtějším zdrojům energie současné doby a je zákazníkům k dispozici neustále 365 dní v roce, 7 dní v týdnu a 24 hodin denně. Přeprava zemního plynu je nezávislá na klimatických podmínkách a veřejných komunikacích. Každému spotřebiteli přináší plyn zvýšení jeho komfortu bydlení a umožňuje ekonomický provoz. Zemní plyn se všeobecně řadí mezi paliva, které se vyznačují vysokou výhřevností a mnohostranným využitím. Spotřebu si může každý z Vás snadno a rychle ověřit na svém plynoměru.

Musíte však mít neustále na paměti, že montáž plynových rozvodů může provádět jedině odborník s osvědčením a Vámi zvolená firma musí vlastnit oprávnění k montáži a opravám plynových zařízení. Rozvod plynu totiž patří k jednomu z nejnebezpečnějších rozvodů. K rozvodu plynu se smí používat pouze materiály, které jsou dané normou a plynárenskými předpisy.

Rozvod topení

Pokud Vám přestal fungovat starý plynový kotel a je nutné jej vyměnit za nový, tak se zpravidla nevyhnete ani rekonstrukci rozvodů topení. Nové úsporné plynové kotle totiž často nelze spojit se původním vedením trubek k radiátorům. Jde totiž o zcela jiné systémy. Původní systém totiž využíval hodně silné trubky, současný se snaží využít trubky co nejtenčí a s malým množstvím vody. Tímto se dosáhne rychlého rozvodu ohřáté vody, čímž se Vám za kratší dobu vytopí místnost. V současnosti se pro rozvody využívá buď plast, nebo měď. Pokud vlastníte kondenzační kotel, dosáhnete tím maximum úspor za topení.

Kondenzační kotle

Přemýšlíte o tom, že byste si pořídili kondenzační kotel, ale nevíte, co přesně si pod tímto pojmem představit? Pokusíme se Vám tento termín trochu přiblížit. Kondenzační kotel je zařízení, které funguje na takovém principu, že využívá části skryté tepelné energie a díky tomu se tedy účinnost kotle zvýši na více než 100%. Tím se rozumí to, že kondenzační kotel umí zpracovávat tepelnou energii, kterou klasický kotel bez jakéhokoliv užitku vypustí ven. Při spalování zemního plynu vzniká totiž určité množství vody, která spolu s oxidem uhličitým tvoří spaliny a odchází spalinovou cestou. V těchto spalinách se nachází mimo jiné i část skryté tepelné energie. Pokud se tyto spaliny ochladí, dojde ke kondenzaci vodní páry a k následnému uvolnění tohoto tepla. V kondenzačním kotli se takto uvolněná energie pomocí výměníku využívá k předehřevu vratné vody. Tím lze dosáhnout účinností větší jak 100%.

Věříme, že Vám výše uvedené rady přišly vhod a byly aspoň trochu užitečné a že se po přečtení tohoto článku nebudete již sami pouštět do instalatérských nebo topenářských prací, natož do prací s plynem a vždycky si na práce tohoto druhu přizvete příslušného odborníka. Neodborně provedená práce může mít totiž nedozírné následky.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id15325 (rodina-finance.cz#23051)


Přidat komentář