Voda, plyn, topení - Lysá n. L., Sadská a okolí

Voda, topení a plyn se dají přeložit jako duše domu. Instalatérské práce je nutné provést důkladně, jelikož i menší chyba by vás mohla přijít na několik tisíc korun. Je nutné si proto najmout kvalifikovaného odborníka nebo firmu, abyste si byli jistí.

Voda, plyn a topení nejsou práce pro nekvalifikovaného jedince. Patří mezi nejsložitější práce na objektu, proto při práci není tolerována jediná chyba, která se samozřejmě může stát. Nejbezpečnějším způsobem je najmout si odborného pracovníka nebo odbornou firmu, na kterou se lze spolehnout.

Topenářské práce

Důležitou složkou, bez které se domov neobejde, je topení.

Podlahové vytápění

Pokud chceme, aby podlahové vytápění splňovalo svou práci a nepřišlo nazmar, musíme dodržovat přesně stanovené normy a řídit se podle projektu, jenž se vypracoval před začátkem prací. Mezi nejčastější chyby při pokládce podlahového topení a následné zalití betonem, je nerovnost podkladního betonu, na který se dává podkladní izolace. Na podkladní izolaci se dává systémová deska. Další velmi častou chybou je v případě pokládky nové podlahy, v tomto případě může být použita špatná betonová mazanina, nebo špatný postup provedení betonovou mazaninou. Musí se do betonu přimíchat plastifikační příměsi. Po betonování se musí beton ošetřit proti rychlému zrání a okamžité ztrátě vody. Další zásadní chyba je nedostatečné dozrání betonu a okamžitá pokládka podlahy.

Kotle

Na výběr kotle musíme zohlednit několik faktorů, jakou má účinnost spalování, jak je výrobek už technicky vyspělí a jestli firma při nedobré zkušenosti zákazníka dá možnost výměny kotle a následně jejich údržby. Jestli bydlíte ve městě, je potřeba se řídit při výběru kotle normou, která platí od roku 2007, aby nebyly emise větší, než udává norma.

Máme zde dva druhy kotlů:Stacionární kotle – umisťují se zpravidla do kotelny, tyto kotle jsou mnohem výkonnější než obyčejné kotle, proto s ním lze vytápět mnoho bytů a závěsné kotle – tyto kotle lze umístit kdekoliv, do kuchyně, koupelny a všude jinam kde je potřeba teplá voda. Závěsné kotle se dále dělí podle odtahu spalin z budovy: S nuceným odtahem spalin – říká se jim také turbokotle, spaliny jsou hnány ven ventilátorem.

S přirozeným odtahem spalin – případ kdy jsou spaliny směřovány do komína.

Topná tělesa

Jsou zde čtyři varianty topných těles:

  • Desková z ocelového plechu – velký výběr rozměrů a variant desek s kvalitní povrchovou úpravou.
  • Hliníková, článková – skutečně dobře předává teplo, v případě použití měděného potrubí, je nutné použít neutralizační roztok.
  • Konvektory – velmi kvalitní povrchová úprava a mnoho různých tvarů.
  • Litinová, článková – nemá tak dobrou vlastnost předávání tepla, zato má delší životnost.

Vodoinstalační práce

Vodoinstalace s sebou přivádí hned několik otázek, na které si musíme odpovědět, než vůbec začneme s instalací. Otázkami vyvstávají, odkud budu čerpat vodu, jak budu vodu ohřívat, jak budu využívat užitkovou vodu, z jakých materiálů chci vodoinstalaci udělat.

Pokud využíváte vodu ze studně, ale také chcete mít napojenou městskou užitkovou vodu, tomto případě není problém oba dva druhy vody rozdělit, voda ze studny se může používat na WC, závlahový systém nebo výlevek a městská voda by se použila jako pitná a užitková voda do ostatních zdrojů.

Pokud by nastal problém, je možné vodu zastavit hlavním uzávěrem vody, který by se měl zpravidla umístit do technických prostor, nebo rovnou do kotelny. Vedle hlavního uzávěru vody se zde ještě bude nacházet regulátor tlaku vody, rozdělovač, filtr nečistot nebo magnetická úpravna vody. Filtr by se měl nacházet v prostorách, ve kterých by nevadilo, že bude nepořádek, při údržbě filtru by mohlo dojít k vyplavení usazenin a další špíny.

Máme zde otázku, jak budeme vodu ohřívat, pokud budeme mít kuchyň a koupelnu v blízkosti teplé užitkové vody, měl by si vystačit obyčejný průtokový ohřev a jestliže se budou výpusti nacházet ve větší vzdálenosti nebo zde bude více koupelen a kuchyní, máme možnost použít zásobník, který svou kapacitou ohřeje minimálně 400 litrů vody za hodinu. Pomocí takového zásobníku nemusíme čekat na teplou vodu, než se ohřeje.

Rozvody vody

Nejčastěji se používá jako trubkový materiál PVC a polyetylén a to ve formě svařovaných nebo spojovaných spojkami a závity. Pro rozvod pitné vody můžeme použít pouze měděné potrubí, jedná se o nejkvalitnější materiál, který můžeme na trubky použít. Měď, jak je známo, má velmi dlouhou životnost.

Výměna vodoměrů

Vodoměry je nutné pravidelně kontrolovat, přesněji pro TUV po šesti letech a v případě SV se musí kontrolovat po čtyřech letech. Vodoměry mají předepsanou funkční dobu, po uplynutí této doby se vodoměry odmontují a repasují. Při výběru nového vodoměru je hlavní si hlídat cenu a využití vodoměru. Při výměně je nutné, aby firma provedla zápočet, kolik vody bylo odebráno a tím nedošlo k budoucím problémům.

Pojistka pro to, aby vodoměr nebyl neoprávněně demontován, existuje v podobě tzv. montážní plomby. Nejnověji se ovšem používá tzv. číselná plomba.

Plynařské práce

Mezi nejsložitější patří nejspíše plynařské práce. Nejdříve se musí vypracovat projektová dokumentace, která se musí následně schválit na to, že je použitelná a nebudou s ní problémy.

Až po schválení projektu je možné začít s montáží plynové instalace. Než ale začneme pracovat, je nutné si rozmyslet, kam umístíme plynoměrné skříně. Je možné, že někdy bude potřeba oprava na plynovém potrubí, s tím souvisí pravidelné prohlídky, servis, čistění plynového potrubí a plynových spotřebičů.

Tato práce může být pro nezkušené jedince nebezpečná a je nutné si najmout odborníka v oboru.

Jako hlavní palivo se používá zemní plyn, má bezpečnou cestu od zdroje až k zákazníkovi. V případě zemního plynu nemůže dojít ke ztrátám nebo přeměně plynu.

Solární systémy

Proč bychom v dnešní nemohli využívat energie slunce naplno. Proto byly vynalezeny tzv. solární panely, které si berou energii ze světla. Tyto panely se umisťují na střechu domu. Musíme ovšem vzít v úvahu zda žijeme v oblasti s dostatečným přísunem slunečního svitu, v opačném případě by se nám investice v průběhu času vůbec nemusela vrátit. Energii využíváme pro chod našeho domu, ale přebytečnou energii můžeme prodávat elektrárně, tím se zvýší pravděpodobnost, že se vám investice vrátí.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id15331 (rodina-finance.cz#23067)


Přidat komentář