Voda, plyn, topení - Kralupy nad Vltavou a okolí

Léto je v plném proudu a s ním i stavby a rekonstrukce rodinných domů nebo bytových jednotek. S tím samozřejmě souvisí i instalatérské, plynařské a topenářské práce. Je tedy nejvyšší čas oslovit odborníka.

Velikou výhodou instalatérů je, že v drtivé většině poskytují služby vodo, topo, plyn v jednom. Nemusíte tedy hledat v seznamu a obvolávat několik různých řemeslníků, ale stačí vybrat jen jednoho, správného. Většina z nás topí a ohřívá vodu za pomocí plynu. Práce s plynem je opravdu velmi náročná, a pokud nejste instalatérem, nikdy za žádných okolností se nepouštějte do prací spojených s plynem.  U těchto prací se vyžaduje znalost v oboru, neboť špatná manipulace a instalace může být životu nebezpečná. Proto tyto práce přenechejte profesionálovi.

Instalace vody

Vodu můžete využít ve Vašem bydlišti jak v interiéru, tak i v exteriéru. Z tohoto důvodu dělíme instalatérské práce na venkovní a vnitřní rozvody vody.

K venkovním rozvodům vody patří zejména přívod vody potrubím, nebo odpadní systém, tedy kanalizace. Je tedy potřeba mít potrubí neustále v pořádku. Častým případem problémů s vodou bývá to, že je potrubí zanesené, což může způsobovat slabý tlak a voda poté teče slabým proudem. Vedle zaneseného potrubí může být dalším problémem potrubí opotřebované. Opotřebovanost potrubí se může projevit tak, že v nějakém místě praskne, čímž dochází k úniku vody. Takto unikající voda znečišťuje Vaši zahradu. Unikající vodu sice nespotřebováváte, nicméně při placení vody toto jistě pocítíte. Právě to bývá důvodem pro udělání kanalizace, aby se odpad nevypouštěl do zahrady.

Co dál patří mezi instalatérské práce? Řadí se sem instalace vodovodních zařízení, jako je sprcha, sprchový kout, dřez, vana, vodovodní baterie, umyvadlo, rovněž instalace bazénů a přívodů vody nebo zahradních fontán, kde instalatér zajišťuje přívod vody.

Instalace plynu

K rozvodům plynu patří mimo jiné montáž přípojek na plyn, montáž radiátorů, instalace plynových kotlů, sporáku a jiných plynových zařízení. Plyn je praktický, neboť je víceúčelový. Lidé díky plynu vaří, topí, ohřívají vodu. S plynem ovšem musí zacházet pouze odborně vyškolený instalatér! Nikdy se nepouštějte do instalatérských prací spojených s plynem sami. Manipulace s plynem je vysoce riziková. Už i z toho důvodu dbejte na pravidelné kontroly prováděné odborníkem. Pokud objevíte nějakou závadu spojenou s plynem, nikdy se ji nesnažte odstranit sami, ale přivolejte instalatéra, který ji bezpečně odstraní. Nejlepší variantou je obrátit se na instalatéra, který Vám prováděl instalaci daného zařízení.

Instalace topení

Mezi práce topenáře patří rekonstrukce a kontrola topných systémů, kterými jsou např. radiátory, kamna, krbová kamna, nebo krby. I zde je nutné dbát vysoké pozornosti, neboť špatná manipulace může způsobit výbuch plynu. Proto se i zde vyžaduje vždy přítomnost odborníka, který provede veškeré potřebné práce.

Kdy se obrátit na odborníka?

Na odborníka – instalatéra se obraťte vždy, kdy Váš domov vyžaduje jakoukoliv manipulaci s vodoinstalatérskými, topenářskými a plynařskými prácemi. Není dobré se do těchto prací pouštět sami, vystavili byste se tak zbytečnému riziku zdravotní újmy. Pokud zrovna nejste vyučeni v oboru, je holý nesmysl pouštět se např. do výměny vodovodní baterie, do opravy starého plynového kotle nebo do výměny radiátorů. Nebezpečí, které špatnou manipulací s těmito zařízeními hrozí, je totiž víc než dost.

Jaký druh vytápění zvolit?

U volby druhu vytápění Vašeho domova je nutné hledět na efektivitu topení a spočítat si, kdy se Vám za zakoupené zařízení vrátí zpět Vaše vložené investice. Existuje velké množství různých druhů vytápění, které se liší rozvodem tepla, typem paliva, obsluhou, umístěním, výkonem,…Pokud uvažujete o alternativních topících tělesech, jistě stojí za to se pozeptat po solárních vytápěních, ekologických kamnech nebo také infra vytápění.

Bezpečnost práce u instalace rozvodů vody

Za rizikové práce se obecně nepovažují instalatérské práce spojené se zřizováním vnitřních vodovodů v případě, že jsou prováděné zkušeným instalatérem. Pokud však instalatér manipuluje s polyfúzní svářečkou, je potřeba dbát velmi zvýšené opatrnosti. To samé platí v případě, že provádí montáž potrubí pod stropem. I v tomhle případě musí dodržovat bezpečnostní zásady. Na žebříku se smí vykonávat jen drobné práce. Pokud se pouští do prací ve výšce přesahující 5 metrů, musí žebřík přidržovat druhá osoba a musí být zabezpečený prostor, kam pracovník pracující na žebříku dle potřeby odhazuje nářadí.

Kondenzační kotle

V současné době je velmi moderní pořizovat kondenzační kotle. Na trhu se to těmito kotli jen hemží, ale mnoho lidí neví, co si přesně pod pojmem kondenzační kotel představit.

Kondenzační kotel představuje takové zařízení, které funguje tím způsobem, že využívá části skryté tepelné energie a díky tomu se tedy účinnost kotle zvýší na více než 100%. To přesně znamená, že kondenzační kotel umí zpracovávat tepelnou energii, kterou klasický kotel bez jakéhokoliv užitku vypustí ven. Když totiž při působení kotle dochází ke spalování zemního plynu, vzniká tak určité množství vody, která spolu s oxidem uhličitým tvoří spaliny a odchází spalinovou cestou. V těchto spalinách se nachází mimo jiné i část skryté tepelné energie. Pokud se tyto spaliny ochladí, dojde ke kondenzaci vodní páry a k následnému uvolnění tohoto tepla. V kondenzačním kotli se takto uvolněná energie pomocí výměníku využívá k předehřevu vratné vody, čímž lze dosáhnout účinností větší jak 100%.

Solární panely

Možným alternativním zdrojem energie jsou právě solární panely, které jsou tvořené solárními články měnícími světelnou energii v energii elektrickou na základě fotovoltaického jevu.

Typy solárních panelů

Existují dva typy solárních panelů **. Tím prvním je křemíkový solární panel** **, jehož solární články jsou tvořeny polovodičovými plátky, které jsou tenčí než 1mm. Povrch solárního článku je chráněn skleněnou vrstvou sloužící jako **antireflexní vrstva. Druhým typem je organický solární panel, který využívá fotosyntézu k výrobě elektrické energie. Tyto články by měli být o něco levnější než křemíkové solární články.

Jak již bylo napsáno výše, pokud máte jakýkoliv problém s vodou, topením nebo plynem, nebo jste se rozhodli pro renovaci těchto zařízení, přizvěte si odborníka a vězte, že budete s jeho prací spokojení a hlavně klidní, že Vám ani Vašim blízkým nehrozí žádné nebezpečí.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id15330 (rodina-finance.cz#23063)


Přidat komentář