Voda, plyn, topení - Hořovice a okolí

Dosluhuje Vám plynový kotel? Budete potřebovat odborné rady, co do výběru nového kotle? Pak nejen profesionální radu, ale také demontáž původního a osazení nového, můžete poptávat u profesionální firmy.

Vodoinstalatérské, plynařské i topenářské práce zahrnují velkou škálu činností. Samotný článek by na to rozhodně nestačil. Zaměříme se tedy na jednu oblast, a to konkrétně na plynařské práce, jež můžete u firem se specializací na vodu - plyn - topení, poptávat.

Montáž, demontáž, servis plynových kotlů

Co můžete očekávat u plynařské firmy v souvislosti s plynovými kotli? V případě, že máte plynový kotel, ale je již na konci své životnosti, pak můžete poptávat výměnu starého kotle za nový. Součástí služby je i odborná pomoc při výběru nového kotle. A co se týká původního kotle, tak ten Vám firma demontuje a namísto něj, osadí nový, Vámi vybraný.

Netýká se Vás případ výměny původního plynového kotle za nový, ale stojíte prvně před situací nákupu plynového kotle?

Výběr plynového kotle

Výběr plynového kotle není pro laika nijak jednoduchou záležitostí. Jen si vezměte, z kolika plynových kotlů, co do výrobců můžete volit. Vzpomenout můžeme například plynový kotel výrobce Mora – Protherm – Karma – Dakon – Ariston – Thermona – Viessmann – Moratop – Gasex, a to jsme uvedli skutečně jen malou část. A jak již to bývá, každý výrobce toho „svého“ kotle, ho považuje za nejlepší, s výjimečnými vlastnostmi, funkcemi atd. Čas, který byste museli věnovat pro pečlivé porovnání všech vlastností, výhod u jednotlivých kotlů, by se rozhodně nepočítal na minuty. A ani pár hodin by to nespravilo.

Co se týká výběru, pak je nejlepší oslovit nezávislého plynaře. Ten Vám odborně poradí a informoval Vás o stěžejních parametrech každého z kotlů. Je logické, že kdybyste oslovili přímo výrobce, respektive prodejce, toho konkrétního kotle, pak je více než pravděpodobné, že by těžko vychválil plynové kotle konkurence.

Profesionálního plynaře poznáte i podle toho, že Vám nebude „nutit“ určitý plynový kotel od jednoho výrobce. Je to zcela prosté, některý plynař, a to samozřejmě neplatí jen pro tuto profesi, může mít smlouvu, dohodu s daným výrobce. To se však již dostáváme trochu jinam, než bychom chtěli, takže zpátky k plynovým kotlům a práci plynaře.

Osazení a napojení nového plynového kotle

Předpokládejme, že již máte** plynový kotel** vybraný. Nyní je na řadě jeho odborné osazení a následné napojení na systém i odtah spalin.

Opravy plynových kotlů

V souvislosti s plynovými kotli, můžete u plynaře poptávat nejen jejich výměnu, montáž, osazení, ale také uvedení do provozu. Ač jsou současné moderní kotle kvalitní, nikdy nemáte zaručené, že se něco nepokazí, nedojde k poruše apod. A to není jen u plynových kotlů, ale de facto každého produktu, zařízení.

Vždy, když se něco pokazí, není to nikdy příjemné. A jak již to tak bývá, tak se dějí nepříjemné věci v tu neméně vhodnou dobu. Co když se Vám porouchá kotel třeba ve večerních, nočních hodinách, nebo třeba o víkendu? Budete čekat jeden, dva dny, než kontaktujete Vašeho plynaře? Určitě by bylo vhodnější mít „v záloze“ kontakt na plynaře, který řeší havarijní stavy, a v nejlepším případě dvacet čtyři hodin denně. Tuto službu však povětšinou nabízí větší firmy, a to o počtu více zaměstnanců, kdy si střídají „směny“.

Pomineme-li však tuto pohotovostní službu, tak v drtivé většině se můžete na plynaře obrátit ve věci oprav. A vždy záleží na vzájemné domluvě a osobním přístupu daného plynaře.

Revize plynového spotřebiče v souvislosti s provozem komínu

Topíte na plynná paliva? Pak nezapomeňte, že se Vás týká povinnost, nechat si pravidelně zkontrolovat a zajistit revizi plynového spotřebiče. Samotný komín a spalinovou cestu Vám překontroluje a vyčistí kominík. Ovšem co se týká plynového spotřebiče, tak o ten se postará právě plynař, plynařská firma.

Při revizi si plynař všímá takových parametrů, jako je případná netěsnost plynovodu, znečištění hořáků, případná porucha kohoutů aj.

Montáž plynových spotřebičů

A od kotlů jsme se dostali k plynovým spotřebičům. U plynaře můžete kromě montáže plynových kotlů, poptávat také montáž plynového sporáku, ohřívače vody, topidla aj.

Kompletní rozvody plynu

V neposlední řadě se můžete obrátit na plynařskou firmu v případě zájmu o kompletní rozvody plynu, ať už v PE, železu, oceli, nebo mědi. Samotné spoje mohou být lisované, či pájené natvrdo a u jednotlivých spotřebičů pak ukončené závitem. Standardním materiálem pro rozvod plynu, je zmíněná ocel a měď.

Před samotným rozvodem plynu je zapotřebí propracovaného projektu. Plyn jako takový, se nepoužívá pouze pro vytápění. Plynem je také možné ohřívat vodu, díky němu uvaříme. Z toho důvodu, je zapotřebí dovést plynovou přípojku do domu, bytu.

Rozvod plynu ve vícevrstvých plastových trubkách

Oproti tomu novinkou je tzv. vícevrstvé plastové potrubí. Co do oblíbenosti, pak vede právě vícevrstvý plast, následně měď. Plast je vyhledávaný nejen z důvodu menších finančních nákladů na pořízení. Práce s vícevrstvým plastovým potrubím je výrazně snadnější, tj. i kratší, než například v porovnání s ocelovým potrubím. U vícevrstvých plastových trubek je však třeba mít na paměti, že je nutné je mít umístěné v podlaze, stěně. Co do jejich odkrytí, tak výjimka je pouze u plynových spotřebičů a plynoměru, jinak musí být zakryté. Toto zakrytí je důležité již jen z toho důvodu, že jsou vícevrstvé plastové trubky náchylné k případnému mechanickému poškození, ke kterému by mohlo dojít při nechráněném umístění.

Pokud by došlo k poškození některé části potrubí, pak Vás s největší pravděpodobností čeká oprava, a to v podobě vysekání části zdiva a opravení, či výměny příslušné trubky. Jak montáž, tak i případnou opravu provede odborně způsobilá osoba, v tomto případě plynař.

Jakmile Vám** plynařská firma** dokončí rozvod plynu, tak Vám také vystaví nezbytnou revizní plynovou zprávu. V revizní zprávě, jako takové, musí být kromě kontaktních údajů, uveden zjištěný stav revidovaného zařízení, včetně případných závad. Pokud najde revizní technik závady, uvede ze svého hlediska i návrhy na jejich vhodné odstranění. V neposlední řadě je v revizní zprávě uveden datum, podle kterého se řídí další termín revize.

Nejen pro** plynové spotřebiče**, ale i samotné** plynové rozvody** je zapotřebí zajistit pravidelné revize. Díky revizím se odhalí případně nekvalitně provedená montáž, instalace. Pokud by byla nutnost revize podceněna z Vaší strany, ohrožujete jen a jen sebe, respektive všechny členy Vaší rodiny a případně i sousedy, kteří bydlí v těsné blízkosti Vašeho domova.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id15309 (rodina-finance.cz#23021)


Přidat komentář