Voda, plyn, topení - Hodonín a okolí

Máte-li v plánu vyměnit či nainstalovat rozvody plynu vody nebo odpadu, potom oslovte odborníky, kteří Vám na základě Vaší objednávky vše zhotoví dle platných parametrů se zárukou kvalitně odvedené práce.

Každá práce v domácnosti spojená s plynem, vodou, ale i topením by měla být vykonána v souladu s příslušnými předpisy. V případě, že byste se sami pustili například do výměny vodovodní baterie či výměny radiátorů, nemuselo by to dobře dopadnout, nejste-li ovšem v oboru** plynařství, topenářství či instalatérství** vyučeni.

Odborník Vám zajistí nejen kvalitní vyhotovení práce, ale poskytne Vám také záruku. Na Vás je jen vybrat si toho pravého řemeslníka, kterého si domů pustíte.

Jak vybrat toho správného řemeslníka?

Při výběru je dobré se zaměřit na určité parametry, které nám pomohou se rozhodnout pro konkrétního člověka či firmu. Na začátku je dobré si zjistit reference na příslušného řemeslníka, které můžete získat od známých, přátel či kolegů v práci. Není od věci zabrousit také na webové stránky firmy nebo různých blogů či diskuzí na internetu.

S referencí souvisí také** zkušenost a odbornost**, která je odvislá od počtu zakázek nebo délkou působení na trhu. Výuční list, ale také různá osvědčení a certifikáty, by měly být samozřejmostí. Důležité je i výčet práce, kterou příslušný řemeslník nabízí. Vodoinstalatérské, topenářské i plynařské práce zahrnují celou škálu činností. U Vámi vytipovaného odborníka se tedy zajímejte, zda nabízí "tu či onu práci".

Určitě Vás bude zajímat i cena, za kterou řemeslník danou práci vykoná, i když by neměla být tím hlavním kritériem, které rozhodne o výběru konkrétního pracovníka. Není pravidlem, že cena odpovídá kvalitě odvedené práce.

Voda, plyn, topení - Hodonín

Řešíte domovní instalace a potřebujete spolupracovat s řemeslníky, kteří své práci rozumí? Potom kontaktujte pana Miloše Ručného, který nabízí širokou nabídku služeb v oblasti** vodoinstalačních, topenářských a plynoinstalačních prací rodinných domů, průmyslových objektů, ale i kotelen včetně rekonstrukcí**. Součástí služeb je poradenství, dodávka a především montáž a následný servis.

Pana Miloše Ručného můžete kontaktovat na adrese Bartošova 829, 696 62 Strážnice, na telefon +420 518 332 800 nebo mobil +420 723 060 432 nebo email: milos.rucny@seznam.cz.

Vodoinstalace

Práce týkající se vody mají široké uplatnění. Jednak jde o vnitřní část obydlí, kde se voda využívá jako produkt k mytí či vaření, kdy čerpáme z vodovodní baterie. Dále jsou to přívodní cesty a odpadní cesty, což se týká venkovního prostředí. Pak se nabízí vnitřní odpady z umyvadel, dřezů, vany nebo toalet. Rozpětí instalatérských prací je tedy široké a všeobecně můžeme rozvody dělit na vnitřní a venkovní.

Vnitřní rozvody vody

Jde především o montáž rozvodů vody, jež vedou zdmi, pod podlahami a jinde. Do služeb, které se týkají vnitřní instalace dále patří i montáž vodovodních baterií, ohřevů vody, spotřebičů a také zařízení koupelen nebo kuchyní. U vnitřních rozvodů vody je velmi důležité mít potrubí v pořádku, protože jakmile máte zanesené nebo děravé trubky, tak Vás to stojí víc peněz i úsilí. Takové zarostlé potrubí způsobuje, že průchod trubkou je menší, což způsobuje menší tlak vody.

Venkovní rozvody vody

Především se jedná o přívod vody a kanalizaci. Vodovodní zařízení si můžete nechat instalovat třeba na bazén nebo zavlažovací zařízení aj. Také u venkovních rozvodů vody je důležité, aby bylo potrubí v pořádku, protože odtékající voda může například přespříliš zavlažit půdu nebo bavíme-li se o unikajícím odpadu, tak půdu znehodnocuje a činí méně úrodnou.

Co se kanalizace týče, tak si lidé postupně nechávají dělat přípojky na kanalizační systém, protože jim tím odpadají starosti například s vyvážením septiku apod. na kanalizaci se ale musí dohodnout více sousedů, protože je to nákladná investice a také to musí schválit obec.

Plynoinstalace

Hlavní úlohou** plynovodu** je rozvádět plyn z přípojky k dalším spotřebičům v domácnosti. Takže pokud vaříte na plynu, je zapotřebí si pravidelně nechávat provádět revizi plynového zařízení, protože i když není zemní plyn jedovatý, tak je hořlavý a výbušný. Revizi, servis, ale i montáž může udělat jen osoba s příslušným osvědčením. Nejste-li zrovna plynaři, pak rozhodně není vhodné se do montáže pouštět sami. Na plynaře se dále můžete obrátit v oblasti připojení nebo odpojení plynoměrů, tlakové zkoušky plynovodů, montáže plynového potrubí atd.

Topenářské služby

Topíte doma pevným palivem a uvažujete o výměně kotle z důvodu nefunkčnosti? Pak zavolejte specialistu, který zhodnotí stav kotle a odborně Vám poradí, jak postupovat dále- zda kotel vyměnit či opravit. Jeho rady rozhodně nepodceňujte, protože nefunguje-li kotel tak, jak má, může docházet k úniku plynu a následné otravě či výbuchu. Obdobné je to topíte-li pevným palivem a kouř nejde z místnosti ven. Zde také hrozí otrava či požár.

Dalším, v poslední době často poptávaným artiklem, je podlahové vytápění, které Vám dopřeje komfort v jakékoli místnosti Vašeho domu či bytu, v podobě neustálého tepla sálajícího na Vaše nohy. Máte-li doma malé děti, které si rády hrají na zemi, pak je podlahové vytápění tím nejideálnějším řešením.

Přemýšlíte-li o výměně původního radiátoru, třeba v panelákovém bytě, pak se také obraťte na topenáře, pro kterého je výměna nejen hračka, ale také Vám poradí, který typ radiátoru by byl pro Vaši místnost ten nejideálnější.

Jakým palivem vytápět?

Vybírat můžete mezi** elektřinou, plynem, tuhými palivy nebo topnými oleji**. Záleží na tom, jaká je dostupnost zmíněných druhů paliva k Vašemu domu nebo zda budujete topný systém do nového domu či rekonstruujete starý topný systém.

Co se výtápění elektřinou týká, tak je většinou vždy dostupná, ale její cena rok od roku stoupá. Přestože je vytápění elektřinou ekologické, tak se pro tento typ vytápění rozhoduje stále méně lidí, právě z důvodu neustálého zdražování. Tam, kde není zaveden plyn, bývá elektřina využívána k ohřevu vody bojlery a průtokovými ohřívači.

Vytápění plynem je levnější, než vytápění elektřinou a obdobně jako u elektřiny bývá zaveden do všech oblastí. Vyplatí se ohřev vody průtokovými bojlery na plyn. Plyn bývá používán při kombinování paliv v topném systému.

Vytápění tuhými palivy má mnoho podob. Lze ho kombinovat s vytápěním plynem nebo elektřinou. Nejde o ekologické palivo, ale cenová dostupnost je velká a z toho důvodu se k tuhým palivům vrací více a více domácností. Vybírat můžeme z různých druhů tuhých paliv- dřevo, brikety, palety, uhlí či štěpka.

Jak jste si určitě všimli, tak hitem současnosti jsou solární panely a tepelná čerpadla. Většinou jde o kombinaci paliv. Jejich pořizovací cena je vysoká, ale co se nákladů týče, jsou nejnižší ze všech výše jmenovaných.

I když budete mít jasné představy o tom, jak vytápět svůj dům, tak přihlédněte i k radám odborníků

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id15234 (rodina-finance.cz#22891)


Přidat komentář