Voda, plyn, topení - Duchcov a okolí

Rozbil se vám kotel nebo sporák? Nebo máte ucpané odpady? Nejste si jisti, co zvládnete opravit sami nebo zda volat instalatéra? Díky našemu článku máte možnost zjistit, co je ve vašich silách a co naopak přenechat odborníkovi.

Kapající kohoutek, protékající a nesplachující záchod, ucpané odpady nebo netěsnící vodovodní potrubí – to vše jsou problémy, které čas od času potkají snad každého. Často to však bývá v tu nejnevhodnější dobu a navíc ještě v podobě neočekávané havárie. Drobné opravy včetně instalatérských prací zvládnete vesměs sami svépomocí, ale ty složitější je lepší a v mnoha případech nutné svěřit do rukou profesionálů a spolehnout se na odbornost zkušených instalatérů.

Ucpaný odpad

Tento problém patří k těm běžným, se kterým se v domácnosti setkal už snad každý. Problémy s ucpaným odpadem se dají vyřešit za pomocí zvonu, chemických čistidel nebo mechanickou cestou pomocí instalatérského péra. Pokud však ani jedna možnost nezabere, nebo se problémy s ucpanými odpady opakují, přichází na řadu instalatér. Neváhejte v takovém případě volat, neboť instalatér má nejenom odborné znalosti, ale na druhou stranu pod mírou všech svých zkušeností přesně ví, jak vše co nejrychleji vyřešit, čímž často zabrání rozsáhlým haváriím, které by ve finální verzi byly daleko nákladnější.

Protékající záchod

Příčinou protékajícího záchodu bývá špatné, nebo znečištěné těsnění nebo pokažený a zanesený ventil. Problémy bývají zpravidla se staršími toaletami, na které je v současné době problém sehnat náhradní díly nutné k opravě. Proto, než se pouštět do oprav záchodu sám, je lepší obrátit se na odborníka, který WC zpraví za chvíli.

Kapající vodovodní kohoutek

Kapající kohoutek je velmi nepříjemná, ale i nákladná záležitost, navíc teď, v době, kdy ceny za vodné a stočné stoupají vzhůru. Proto nezanedbávejte údržbu vodovodní baterie. Problémy spojené s kapáním vody z kohoutku jsou často zapříčiněné špatným těsněním. V takovém případě je potřeba vyměnit těsnící kroužky. V případě zanesení baterie vodním kamenem je nutné použít vhodné přípravky.

Výše zmíněné práce můžete, pokud jste šikovní, víceméně zvládnout bez asistence instalatérů. Ale ve většině případů se stává, že Vás potkají havárie o dost většího rozsahu, které se bez asistence zkušeného instalatéra neobejdou. Instalatér je totiž odborník, který je pro řešení a odstraňování havárií odborně vyškolený a přesně ví, jak s problémy naložit.

Kdy je dobré obrátit se na instalatéra?

Mezi** instalatérské práce,** vyžadující odborný zásah vyškoleného instalatéra patří mimo jiné akutní havárie na vodoinstalaci, odpadech nebo kanalizaci, čištění kanalizace a opravy kanalizace, demontáže a montáže rozvodů vody, rekonstrukce koupelny, kuchyně, čistění vodovodních potrubí atd.

Pokud Vás tedy potká havárie spojená s vodou, topení nebo plynem a budete nuceni rychle řešit drobné nebo rozsáhlé instalatérské práce, obraťte se na odborníka. U instalatéra hledejte odbornost, profesionalitu, a hlavně zkušenosti. Klidně si můžete vyžádat od instalatéra doklady o odborné způsobilosti, nebo praxi v oboru, ať máte jistotu, že instalatér skutečně své práci rozumí a vy máte jistotu, že Vám poskytne opravdu služby na úrovni.

Topenářské práce

Taky topíte plynem? Používání plynu k topení je v současné době jeden z nejkomfortnějších způsobů, jak mít doma teplo s ohledem k životnímu prostředí. Díky plynovému vytápění si ušetříte spoustu starostí, i co se skladování paliva týče. Plynový kotel nemusíte obskakovat, aby fungoval. Pracuje bez obsluhy a jeho provoz je spolehlivý. I kotel má však své nároky. Jedním z nich je pravidelná revize, údržba a kontrola topení.

Nejčastější využití plynu v současné moderní domácnosti bývá k topení a ohřevu vody. Plyn bývá do topného plynového zařízení přiváděn buď z rozvodové sítě, nebo propanbutanového zásobníku.

Rizika topení plynem

V průběhu provozu a používání se plynová zařízení zanášejí, dochází k opotřebení a tedy i nutnosti celého zařízení opětovně seřídit. Z těchto důvodů je nutná pravidelná revize topení. Díky revizi se často odhalí nutnost čištění zařízení, zejména hořáků, teplosměnné plochy a výměníku. Pokud se tedy chcete vyhnout poruchám a mít neustálý a hlavně bezproblémový přísun tepla do domu včetně dlouholeté životnosti Vašeho plynového zařízení, je potřeba se zaměřit na pravidelné odborné revize. A ty Vám může provést pouze odborně vyškolený instalatér – plynař.

Revize plynových zařízení

Revizi spotřebičů fungujících na plyn, ale taky plynových rozvodů je vhodné provádět jedenkrát za rok, vždy před tím**, než načne topná sezóna**. Plynař Vám zkontroluje, zda je plynový systém funkční a případně provede opravu.

Je potřeba si uvědomit, že přesto, že je plynové vytápění velmi pohodlné a takřka bez starostí, je potřeba mu věnovat a zajišťovat pravidelnou údržbu, servis a opravy. Pokud zanedbáte revizi, může dojít nejenom ke zvýšené poruchovosti plynového zařízení, ale i k velmi vážné havárii. Proto vše, co se týká plynového zařízení a jiným plynařských prací, přenechejte opravdovému odborníkovi, až máte jistotu, že žijete v bezpečné domácnosti.

Problémy s topením

Téměř všechny problémy spojené s topením jsou zapříčiněné zanedbanou údržbou topení a složek topného systému. Jistě jste se někdy setkali s tím, že Vám radiátor netopil tak, jak by mě, nebo topil nerovnoměrně. Proto je dobré se na topnou sezonu připravit pořádně a zajistit si tak ekonomické vytápění zejm. i po bezpečnostní stránce. Špatná instalace topení je vysoce riskantní z hlediska požáru.

Odborná revize před topnou sezonou je účelná zejména z ekonomického hlediska. Pokud budete mít dobře vyčištěný a seřízený topný systém, máte záruku, že Vám bude bezpečně sloužit, ale také že ušetříte spotřebu paliva. Uvádí se, že výměna špatně fungujících ventilů u radiátorů Vám může přinést až 15% úspory na teple.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id15355 (rodina-finance.cz#23103)


Přidat komentář