Voda, plyn, topení - Chomutov a okolí

Kvalitně provedené instalační práce v domě jsou nezbytným předpokladem pro jeho budoucí bezchybnou funkci. Proto se vyplatí svěřit tyto práce do rukou odborníků s odpovídajícími znalostmi a praxí.

Při každé stavbě či rekonstrukci objektu jsou práce v oblasti vody, plynu a topení nezbytností. Kvalita provedených prací a funkčnost dokončených instalací je nezbytností pro provoz budovy. Pokud jsou tyto práce ale provedeny amatérsky či nekvalitně, můžou ohrožovat majetek, celou stavbu, ale především lidské životy. Proto bychom měli na práce v této oblasti vždy využívat služeb profesionálů, kteří díky svým znalostem a zkušenostem odvedou kvalitní a bezpečnou práci, jejíž výsledek nám bude po dlouhá léta dobře a bezporuchově sloužit.

Voda Chomutov

Instalatérské práce v oboru voda jsou zaměřeny především na instalace, opravy a rekonstrukce vodovodních rozvodů a domovních odpadů a zároveň na urgentní havarijní výjezdy týmu odborných instalatérů.

Složitá legislativa stavebních prací, náročnost materiálového, nástrojového a strojového vybavení, to vše dnes prakticky vylučuje možnost, že by si majitel domu či bytu mohl sám provést instalace vody a domovních odpadů v souladu s veškerými předpisy a normami kvalitně a levně. Profesionální instalatéři nám navíc na práci poskytují záruky a provedené vodoinstalace bez problémů splní technické i právní předpoklady, které nezbytně potřebujeme doložit pro revize či při pojistné plnění, pokud by došlo k havárii.

Jaké činnosti zahrnují instalatérské práce v oblasti vody  - Chomutov

Do této oblasti spadají především instalace nových rozvodů vody v nových i starších objektech a na souvisejících parcelách, neakutní opravy poruch ve stávajícím vodovodním systému rozvodů vody, akutní opravy vodoinstalací při náhlých havarijních a neakutní rekonstrukce, renovace, přestavby a rozšíření stávajících rozvodů vody. Dále pak instalace a pokládání kanalizačních svodů, vodovodních odpadů, okapů a svodů dešťové vody, neakutní opravy poruch ve stávajícím kanalizačním systému odpadní vody, akutní opravy kanalizací a domovních odpadů při náhlých havarijních stavech, rekonstrukce, modernizace, renovace, přestavby a rozšíření stávajících odpadních systémů a čištění neprůchodných kanalizačních potrubí, dešťových svodů, sifonů, gajgrů, WC, odpadů tlakem, mechanicky i chemicky. Montáže, výměny a revize vodoměrů a jejich napojování na vodovodní instalace, montáže, opravy a výměny ohřívačů teplé užitkové vody (bojlery i průtokové ohřívače), vyhledávání, projekty, výstavba a napojení vodních zdrojů na objekty, vrtání, výstavba a celková realizace vrtů a studní, napojení studní na objekty, výstavba, opravy a rozšiřování vodovodů, napojování objektů na vodovody a v neposlední řadě také stavby, opravy, rekonstrukce, napojování domácích vodáren na objekty.

Topení Chomutov

Hlavním bodem projektování otopného systému je výběr správného systému vytápění neboli principu, na jakém bude teplo vyráběno, dopravováno a předáváno dál do oběhu. Systémy vytápění můžeme rozlišovat podle způsobu distribuce tepla od topidla anebo podle způsobu předávání tepla do místností.

Zdroje tepla a jejich druhy Chomutov

Topidla rozdělujeme podle používaného paliva, podle způsobu spalování, podle tepelného výkonu, efektivity a dalších technologických vlastností. Nejzákladnějším dělením je ale rozdělení na zdroje klasické a alternativní.

Klasické zdroje tepla Chomutov

Tyto zdroje patří mezi tradiční, nejčastěji používaná topidla, která jsou v našich zemích nejvíce rozšířená. Většinou je u nich kladen důraz na nízké pořizovací náklady a spolehlivost, které jsou jejich hlavní výhodou a nejčastějším důvodem pro jejich pořízení. Mezi tyto zdroje tepla patří zejména:

 • Kotle na tuhá paliva - dřevo, uhlí, koks, pelety
 • Kotle na kapalná paliva - topné oleje, nafta
 • Kotle na plyn - závěsné, stacionární, kondenzační
 • Kotle elektrické - pro vytápění i ohřev teplé užitkové vody
 • Krby a kamna - různé technologie krbů a kamen

Alternativní zdroje tepla Chomutov

Jedná se o topidla netradičních technologií, která neustále posilují svou pozici v povědomí moderních stavitelů. Hlavním důvodem tohoto faktu je obvykle vysoká efektivita a tudíž i ekologičnost a z toho plynoucí úspory za provoz vytápění. Návratnost ceny těchto topidel je vzhledem k rostoucím cenám energií několik let. Řadíme mezi ně :

 • Tepelná čerpadla - systémy vytápění využívající rozdíly tepla dvou prostředí
 • Solární vytápění - sluneční kolektory předávají  teplo slunečního záření topné soustavě
 • Infratopení - moderní systém přímotopů předávajících sálavé teplo infrazářičů
 • Ekologické kotle - kotle využívající pro vytápění levný biologický odpad anebo zvyšující efektivitu výroby tepla z fosilních paliv
 • Ekologická kamna - kamna se zvýšenou účinností
 • Akumulační krby - krby napojené na systém akumulace tepla zvyšující účinnost krbového vytápění

Plyn Chomutov

Plynařské práce slouží k bezpečnému dopravení zemního plynu k tepelnému zdroji a jeho bezpečnou a účinnou přeměnu na teplo, které je určeno k vytápění budov. Zahrnují samozřejmě také instalace, opravy, připojování, údržbu a revize plynových spotřebičů, instalace, opravy a revize lokálních rozvodů zemního plynu a další instalatérské práce potřebné pro efektivní a bezpečné využívání zemního plynu k vytápění budov a ohřevu teplé užitkové vody.

Přísné nároky na bezpečnost, přesnost, utěsnění a regulaci rozvodů zemního plynu a plynových spotřebičů úplně vylučují možnost svépomocných zásahů do plynoinstalací. Pro instalace, opravy, údržbu a revize plynových rozvodů a plynových spotřebičů je vždy bezpodmíněčně nutné zajistit kvalifikovanou práci odborníků.

Plynoinstalace zahrnují zejména instalace nových rozvodů plynu v nových i starších objektech a na souvisejících parcelách, neakutní opravy plynových rozvodů v objektech a na souvisejících parcelách, akutní opravy plynoinstalací a plynových spotřebičů při náhlých havarijních stavech, neakutní rekonstrukce, přestavby, renovace a rozšíření stávajících rozvodů plynu, přípravu plynoinstalací a plynových spotřebičů na revize a provádění revizí plynu na plynoinstalacích. Dále také instalaci, připojování, údržbu, opravy, čištění a revize plynových kotlů, montáže a připojování plynových kotlů na teplovodní rozvody a instalace TUV, neakutní a akutní opravy plynových kotlů, periodické a mimořádné udržovací práce na plynových kotlech a v neposlední řadě přípravu plynových kotlů a komínů na revize, provádění revizí plynových kotlů a komínů a samotné revize plynoinstalací, plynových kotlů, plynových spotřebičů a plynoměrů.

Odborná práce do rukou odborníků - Chomutov

Stejně tak automaticky, jako navštívíme lékaře, když se nám stane úraz, měli bychom navštívit odbornou firmu, když potřebujeme vybudovat rozvody vody, plynu či topení. Tyto práce bychom z hlediska bezpečnosti neměli v žádném případě podceňovat.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id15354 (rodina-finance.cz#23102)


Přidat komentář