Voda, plyn, topení - Český Krumlov, Trhové Sviny, Třeboň a okolí

Rozhodujete se pro nové topení, nebo jeho výměnu? Máte – li v plánu si vystavět nebo rekonstruovat dům či byt, potom oslovte kvalifikované instalatéry. Ty na základě Vaší objednávky vše zrenovují, dle platných parametrů.

Proč si objednat instalatéra?

Zvolením kvalifikovaného instalatéra, který má platné osvědčení na vodoinstalatérské, plynárenské a topenářské práce si zajistíte možnost, žít v komfortu. Ale také v bezpečí, které je stanoveno, jako základní složka pro tyto práce. Každý instalatér je i výborným technikem, který s přehledem ovládá technické i technologické postupy, které se průběžně mění. Ale také se vyzná v technických výkresech, na jejichž základě dokáže rychle a precizně rozvést plyn, vodu i topení. Tyto práce jsou v určitém směru ideální provádět ve formě rekonstrukcí nebo výstavby. Na vše musí být projektová dokumentace, která je součástí každého stavebního záměru. Možná si položíte otázku: „Musím mít na tyto práce stavební povolení?“. Odpověď je jednoznačná. Ano musíte, pokud Váš záměr je většího rozsahu, v opačném případě stačí pouze ohláška. Při rozvodech u novostaveb je stavební povolení nutností. O tom, zdali potřebujete stavební povolení, projekt a další potřebné dokumenty, Vás rádi obeznámí všichni instalatéři. A to vždy na základě zjištění daného rozsahu práce a vaší objednávky.

Plynárenské práce

Jestliže se rozhodujete využít služeb pro přípojky plynu, potom jsou nutné zejména tyto podklady: stavební povolení, smlouva o připojení k distribuční soustavě, vyjádření Vašeho dodavatele plynu, ale také vyjádření dotčených sítí, projektová dokumentace i souhlas obce a podobně. Jakmile máte zajištěny tyto doklady, můžete oslovit instalatéry, kteří tuto činnost provozují. Technik se přijede na základě objednávky podívat na stav pozemku, nebo jiných prostorů. Na základě zjištění Vám vyhotoví cenovou nabídku, kterou pokud budete akceptovat a podepíšete smlouvu, potom jí začne realizovat. Je vhodné podotknout, že veškeré práce jsou dělány podle velmi přísných bezpečnostních norem. Plynař Vám nabídne i možnost výkopových prací za předpokladu, že na tyto práce nemáte jiné řemeslníky. Ale také vám firma nebo živnostník mohou pomoci při vyjednávání s úřady. Montáž plynoměru se dělá až po zaplacení faktury a to na základě po předání veškerých dokumentací vašemu dodavateli plynu.

Instalatér Vám v tomto směru také rád nabídne možnosti výběru plynových kotlů a to mezi dvěma typy. Jsou to závěsné plynové kotle a stacionární kotle. Při tomto výběru je vhodné se zamyslet také na prostorech, kde se kotel bude umisťovat. Například závěsný kotel je ideální do menších prostorů, jako jsou rodinné domy, byty a podobně. Stacionární kotel je ideálním zdrojem pro zásobování větších okruhů. Můžete si nechat také zajistit průtok teplé vody a to dvěma způsoby: ohřev v zásobníku mimo kotel, nebo průtokový ohřívač. O všech možnostech a využití se vždy poraďte s instalatérem, který dokáže nejen poradit, ale kvalitně, bezpečně a precizně odvést svou práci. A v neposlední řadě, bychom si měli uvědomit, že neodbornou montáží plynového kotle se vystavujeme vysokému nebezpečí. Plyn je totiž smrtelně nebezpečný, bezbarvý a bez zápachu!

Topenářské práce

Nyní se zaměříme na topenářské práce. Zde je mnohačlenné využití různých rozvodů tepelných zdrojů. Můžete si vybrat mezi otopnými tělesy, teplovzdušným vytápěním nebo například podlahovým topením. Pokud se rozhodujete pro výměnu systému, potom i zde je v určitých směrech potřebné stavební povolení a projektová dokumentace. Nebo, Vám při rekonstrukci instalatér navrhne návrh, který Vám zajistí kvalitní vytápění a zároveň značnou úsporu tepla. I přesto, že si mnoho z nás myslí, že naše stavba rodinného domu odpovídá úsporám tepla, mnohokrát se mýlíme. Je to zejména díky špatným parametrům. Proto, odborná rada instalatéra je často nad zlato. Instalatér na základě objednávky, Vám přesně určí nejen správné rozložení tepla, ale také ideální kotel, dle daných parametrů, které předem zjistí. Následně zajistí dovoz kotle i rozvodů a začne realizovat zakázku. Nakonec provede tlakovou zkoušku výhřevnosti. Jestliže odpovídá správným normám, vše zapíše do projektové dokumentace, čili zajistí Vám tak revizní zprávu. Instalatér se při těchto pracích také řídí bezpečnostními předpisy.

Vodoinstalace

Je další potřebnou součástí každého domu, bytu nebo objektu. I zde platí pravidlo, že bez projektové dokumentace není možná realizace. Instalatér, který na základě objednávky bude realizovat rozvody vody, musí být k této práci oprávněný. Vodoinstalatér musí znát nejen normy a předpisy, které jsou s touto prací spojeny, ale také technologické postupy a stavební zákony. Na základě Vaší objednávky Vám nabídne možnosti různých rozvodů tak, aby splňovaly správnou funkci. Ale také širokospektrý výběr materiálu. Následně zajistí dovoz materiálu a začne realizovat zakázku. Po ukončení provede také tlakovou zkoušku, která je nevyhnutelná pro vyhotovení revizní zprávy. Nejvhodnějším řešením je nechat si provést rozvody za pomoci plastových trubek.

Co je vhodné vědět?

Podle jednotlivých poznatků co se plynárenství, topenářství a vodoinstalace týče, je potřebné znát zejména tyto základní pravidla. Jako první bychom mohli uvést bezpečnost – zde je velmi důležité, abychom si nikdy ani jednu z prací nedělali svépomocí. Vystavujeme se tak nejen riziku nebezpečí, ale také úmrtí, havárie a mnoho dalších. A co je důležité? Že pokud bychom si tyto práce přeci jenom dělali svépomocí, můžeme dostat vysokou pokutu a jestliže jsme pojištěni, tak také žádné odškodnění. Další je výběr instalatéra - v tomto směru se nikdy nestyďte nechat si předložit jeho platné osvědčení. Dále bychom se mohli zaměřit na úsporu – v tomto ohledu, je vhodné, abyste vždy dbali na odbornou radu instalatéra. Pouze jejím dodržováním můžete ušetřit mnoho finančních prostředkům za měsíc, a to za všechny zde nabízené služby. A v neposlední řadě navážeme na revizní zprávu – ta je důležitou složkou nejen pro instalatéry, ale také pro Vás samotné. A to zejména s ohledem na kontroly a revize, které si musí každý vlastník nemovitosti pravidelně zajišťovat. Protože jejím zanedbáním se také vystavujete riziku vysoké pokuty.

Proto, ať už se rozhodnete pro jakoukoliv nabízenou službu instalatérů a vodoinstalatérů, vždy je to správná volba. Zkušený a kvalifikovaný instalatér Vám i vaší rodině a lidem z okolí, zajistí naprosté bezpečí, zdraví i Váš život. A proto, bychom si měli vždy na tyto práce zásadně zajistit kvalifikované instalatéry.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id15232 (rodina-finance.cz#22889)


Přidat komentář