Voda, plyn, topení - Beroun, Zdice, Zbiroh a okolí

Voda, topení a plyn jsou tři základní složky, bez kterých se dnešní domácnost neobejde. Na instalaci a opravy těchto prvků je nutné si najmout odborníka pro bezchybnou práci a tím se vyvarovat případným budoucím problémům.

Už zmíněné tři složky voda, plyn a topení vám mohou při poškození nebo při stavění domu nadělat vrásky na čele. Existuje hned několik možností, jak vytápět svůj dům, jak nainstalovat vodovodní potrubí nebo jak zřídit plynové potrubí. Největší problémy budou zřejmě s plynovým potrubím, ovšem to neznamená, že ostatní hodíme za hlavu. Na tyto věci je dobré si najmout kvalitního odborníka, který udělá veškerou práci a tak se nemusíte bát o svůj domov.

Vodoinstalace

Vodoinstalace přivádí hned několik otázek, které si musíme zodpovědět před tím, než vůbec začneme s instalací. Otázkami vyvstávají, odkud budu vodu čerpat, jak budu ohřívat vodu, jak budu využívat užitkovou vodu a z jakých materiálů chci vodoinstalaci udělat.

Pokud využíváte vodu ze studně, ale také chcete mít napojenou městskou užitkovou vodu, tak v tomto případě není problém oba dva druhy vody rozdělit, voda ze studny by se mohla používat na WC, závlahový systém nebo výlevek a městská voda by se použila jako pitná a užitková voda do ostatních zdrojů.

Pokud by nastal problém, je možné vodu zastavit hlavním uzávěrem vody, který by se měl zpravidla umístit do technických prostor, nebo rovnou do kotelny. Vedle hlavního uzávěru vody se zde ještě bude nacházet regulátor tlaku vody, rozdělovač, filtr nečistot nebo magnetickou úpravnu vody. Filtr by se měl nacházet v prostorách, ve kterých by nevadilo, že bude nepořádek, při údržbě filtru by mohlo dojít k vyplavení usazenin a další špíny.

Máme zde otázku, jak budeme vodu ohřívat, pokud budeme mít kuchyň a koupelnu v blízkosti teplé užitkové vody, měl by stačit obyčejný průtokový ohřev, jestliže se budou výpusti nacházet ve větší vzdálenosti nebo zde bude více koupelen nebo kuchyní, máme možnost použít bojler, který svou kapacitou ohřeje nejméně 400 litrů vody za hodinu. Pomocí takového bojleru nemusíme čekat na teplou vodu, než se ohřeje.

Plynoinstalace

Do plynoinstalace patří hodně práce. Nejdříve se musí vypracovat projektová dokumentace, která se musí následně schválit na to, že je použitelná a budou s ní minimální problémy.

Až po schválení projektu je možné začít s montáží plynové instalace. Než ale začneme stavět, je nutné si rozmyslet, kam umístíme plynoměrné skříně. Je možné, že někdy bude potřeba oprava na plynovém potrubí, s tím souvisí pravidelné prohlídky, servis a čistění plynového potrubí a plynových spotřebičů.

Tato práce může být pro nezkušené lidi nebezpečná a je nutné si najmout odborníka v oboru.

Zemní plyn

Jako palivo se používá právě zemní plyn, který lze bezpečně dovést až k zákazníkovi - bez toho, aniž by došlo ke ztrátám, přeměnou, nebo následným znečištěním ovzduší.

Topení

Další nezbytnou složkou domova je vytápění.

Podlahové vytápění

Pokud chceme, aby podlahové vytápění bylo efektivní a nepřišlo nazmar, musíme dodržovat přesně stanovené normy a projekt, který se vypracoval před začátkem prací. Mezi nejčastější chyby při pokládce podlahového topení a následné zlití betonem, je nerovnost podkladního betonu, na který se dává podkladní izolace. Na podkladní izolaci se klade systémová deska. Další velmi častou chybou je v případě pokládky nové podlahy, v tomto případě se může použít špatná betonová mazanina, nebo špatný postup natření betonovou mazaninou. Musí se do betonu přimíchat plastifikační příměsi. Po dobetonování je nutné beton ošetřit proti rychlému zrání a okamžité ztrátě vody. Další zásadní chyba je nedostatečné dozrání betonu a okamžitá pokládka podlahy.

Kotle

Pro výběr kotle musíme zohlednit pár faktorů a to jakou má účinnost spalování, jak je výrobek už technicky vyspělí a zda-li firma při nedobré zkušenosti zákazníka dá možnost výměny kotle a jejich údržby. Jestli bydlíte ve městě, jen nutné se řídit při výběru kotle normou, která platí od roku 2007 a to, aby nebyly emise větší, než norma udává.

Máme zde dva druhy kotlů:

  • Stacionární kotle – umisťují se zpravidla do kotelny, tyto kotle jsou mnohem výkonnější než obyčejné kotle, proto s ním lze vytápět mnoho bytů.
  • Závěsné kotle – tyto kotle lze umístit kamkoliv, do kuchyně, koupelny a všude jinam kde je potřeba teplá voda. Závěsné kotle se dále dělí podle odtahu spalin z budovy:

S nuceným odtahem spalin – říká se jim také turbokotle, jde o případ, kdy jsou spaliny hnány ven ventilátorem.

S přirozeným odtahem spalin – případ kdy jsou směřovány spaliny do komína.

Topná tělesa

Máme zde čtyři varianty topných těles z různých materiálů:

  • Desková z ocelového plechu – velký výběr rozměrů a variant desek s kvalitní povrchovou úpravou.
  • Hliníková, článková – velmi dobře předává teplo, v případě použití měděného potrubí, je nutné použít neutralizační roztok.
  • Konvektory – velmi kvalitní povrchová úprava a mnoho různých tvarů.
  • Litinová, článková – nemá tak dobrou vlastnost předávání tepla jako ostatní, zato má delší životnost.

Rozvody vody

Nejčastěji se používají trubky z PVC a polyetylénu a ve formě svařovaných nebo spojovaných spojkami a závity. Pro rozvod pitné vody se může použít pouze měděné potrubí, jedná se o nejkvalitnější materiál, který můžete na trubky použít. Měď má velmi dlouhou životnost.

Výměna vodoměrů

Vodoměry j nutné pravidelně kontrolovat, přesněji pro TUV je to po šesti letech a v případě SV to musí být čtyři roky. Vodoměry mají předepsanou funkční dobu, po uplynutí této doby se vodoměry odmontují a repasují. Při výběru nového vodoměru je hlavní si hlídat cenu a na co je ten vodoměr určený. Při výměně je nutné, aby firma provedla zápočet, kolik vody bylo odebráno a tím nedošlo k budoucímu nedorozumění.

Pojistka pro to, aby vodoměr nebyl neoprávněně demontován, existuje v podobě tzv. montážní plomby. Nejnověji se ovšem používají tzv. číselné plomby.

Odpadní stupačky

Jedná se o potrubí, kam teče všechen odpad. Stupačky vedou jádrem budovy. Při výměně stupaček je nutné odmontovat stávající stupačky, odpadní potrubí se poté nesmí několik dní používat. Při návrhu nového potrubí je dobré použít větší velikost potrubí, abyste si pak byli jistí, zda se tam vejde. Všechny prvky je nutné zafixovat. Po dokončení výměny se uskuteční zkouška těsnosti potrubí a poslední revize.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id15307 (rodina-finance.cz#23014)


Přidat komentář