Voda, plyn, topení - Benešov a okolí

Přemýšlíte o novém kotli nebo o nových rozvodech vody, plynu či topení? Pak je pro Vás nejideálnějším řešením oslovit instalatérské firmy, které nejen že své práci rozumí, ale také Vám na ni poskytnou záruku.

Když stavíte nový dům, tak se Vám vyplatí pozvat firmu, která nabízí služby voda, plyn a topení v jednom. Protože pokud se Vám pohybuje po stavbě více firem, tak nejsou tak zkoordinované, jako řemeslníci, kteří jsou na sebe zvyklí. Navíc zde máte jistotu spokojenosti, protože když je jedna oblast práce provedena, tak se logicky nabízí, že i ta druhá bude dobrá. Další nespornou výhodou firem je také jejich profesionalita, což je velmi důležité například u rozvodů, které jsou umístěné pod zemí neb o ve zdech, takže nejsou vidět. Je tedy potřeba, aby byly v pořádku, protože se klasicky obnovují jednou za několik let. Jako výhoda nebo spíše nezbytnost se dále nabízí i bezpečnost, což je důležité zejména v případě plynových systémů. Výhod a nabídek je mnohem více, tak se pojďme podívat na tyto oblasti konkrétněji.

Kdo je instalatér?

Instalatér je řemeslník, který zná přesně a do detailů veškeré normy, předpisy, technologické postupy i technické výkresy související s vodou, plynem a topením. Nabízí odbornou radu, pomoc, montáž, opravy i údržbu, ale i přiměřené řešení s přihlédnutím k finančním možnostem svých zákazníků. Ať už jste soukromá osoba či podnikatel, ke všem má stejný přístup. Tyto přednosti svědčí o tom, že mnoho** instalatérů** má kladné reference stavěné právě na spokojenosti svých zákazníků.

Instalatérské práce

Nedílnou součástí každé dnešní domácnosti, ale i veřejných budov či podniků jsou** voda a kanalizace**. Na tyto složky se při výstavbě klade velký důraz a práce s těmito složkami vyžaduje potřebnou kvalifikaci. Oslovením vodo-instalatéra si zajistíte potřebnou odborně odvedenou práci, obzvláště pokud se zaměříme na kanalizace i složitě napojené vody a jejich rozvody. Instalatér si s těmito pracemi ví rady, a proto zajistí i případnou havárii spojenou s vodou. Můžete ho využít na různé rekonstrukce, opravy vodovodního systému, rozvody pitné či užitkové vody, čištění odpadů, montáž vodoměrů i bojlerů apod. Nevíte si rady, jak si napojit vodu v místě, kde se nejde napojit na vodovody? Pak máte možnost nechat si od instalatérů zajistit náhradní vodní zdroje, kterými jsou například studny, domácí vodárny nebo vrty. I tyto možnosti Vám nabídne mnoho kvalifikovaných** vodo-instalatérů**.

Plynařské práce

Plyn se dnes v řadě domácností používá zejména pro jeho cenu. Hlavní využití plynu je samozřejmě** pro vytápění, ohřev vody a využití při přípravě jídel**. Na montáž plynových spotřebičů či plynových kotlů nebo na rozvody plynu si zavolejte výhradně odbornou plynařskou firmu, která má k tomuto oprávnění. Některé instalatérské firmy tato služby také nabízí. Spadají totiž do jejich komplexních služeb: vodo-topo-plyn. Na plynařskou firmu se můžete obrátit v případě instalace rozvodu plynu a přípojek, instalace hlavního uzávěru plynu, revize či montáž plynových spotřebičů. Při práci s rozvodem plynu musí odborník na závěr provést odbornou zkoušku a samozřejmě Vám vystaví doklad o revizi plynového zařízení.

Topenářské práce

Oslovíte-li instalatéra zaměřeného na topení, pak si zajistíte určitý komfort v podobě vyhotovení návrhu nebo projektu na topenářské práce, výběru kotle či možnosti zajištění veškerých pro možnost realizace Vašich záměrů. Současný trh nabízí nesčetnou škálu nabídek od materiálu až po topná tělesa či kotle. Kombinací vytápění si můžete také ušetřit značné výdaje za vytápění, jelikož můžete zkombinovat a správně umístit topná tělesa tak, aby byly co nejúčinnější. Můžete si vybrat mezi** solárním vytápěním, podlahovým, topením na tuhá paliva či infra-topením**. Samozřejmě existuje mnoho dalších možností, o kterých je lepší se poradit s instalatérem, který má s těmito systémy mnohaleté zkušenosti. Nezapomeňte se také s instalatérem poradit o tom, jak správně ovládat jednotlivé systémy tak, aby měly dlouhou životnost a správnou funkčnost.

Solární panely

Solární panely jsou alternativním zdrojem energie. Panely jsou tvořené solárními články obsahující polovodičové součástky měnící světelnou energii na energii elektrickou na základě fotovoltaického jevu. Sluneční energie se roznáší kapalinou, která se ohřívá v solární části a importuje se k místu využití. Tím může být ohřev topení, kterým se vytápí dům, ohřívá voda v bazénu nebo interiéru. Z nabídky si můžete vybrat buď celoroční, nebo sezónní produkty. Pořizovací cena je sice vyšší, než u běžných systémů, ale provoz Vás pak vyjde levněji. Mezi další alternativní zdroje potom patří tepelná čerpadla, kotle, ekologická kamna či infra vytápění.

Typy solárních panelů

Organický solární panel je novou technologií výroby sluneční energie pomocí fotosyntézy, jež byla vyvinuta izraelskými vědci. Tyto solární panely jsou vlastně geneticky zkonstruované bílkoviny, které mají využívat fotosyntézu k výrobě elektrické energie. Tyto články by měly být levnější, než v současné době používané křemíkové solární články. Křemíkové články jsou tvořeny polovodičovými plátky tenčími, než 1 mm a povrch článku je chráněn skleněnou vrstvou plnící funkci antireflexní vrstvy. Polovodičovým materiálem je v tomto případě křemík.

Návratnost investice do solární elektrárny

Návratnost investice do fotovoltaické elektrárny závisí na mnoha faktorech jako je** sklon a orientace střechy, využitá plocha, výkon elektrárny, typ solárních panelů nebo nutné stavební úpravy**. Všeobecně lze ale říci, že obvyklá návratnost fotovoltaické elektrárny v našich zeměpisných šířkách je od** 6 do 8 let**. Co se délky životnosti fotovoltaické elektrárny týká, pak dosahuje až 30 let. Shrneme-li to, pak se investice do fotovoltaické elektrárny rozhodně vyplatí.

Tepelná čerpadla

Tepelná čerpadla slouží pro ohřev vody i vytápění a tím se řadí k nejperspektivnějším zdrojům. Tepelné čerpadlo pracuje s minimem vstupní energie a jeho údržba je minimální. Pořízením tepelného čerpadla Vám odpadne povinnost shánět shánět a skladovat palivo. V neposlední řadě se jedná o čistý a komfortní zdroj tepla pro vytápění a ohřev teplé vody. Pro mnohé je nepřekonatelný problém pořizovací cena čerpadla, která se může vyšplhat až k 300 tisícům. Když si ale spočítáte stále vyšší ceny energií, je návratnost velmi rychlá.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id15327 (rodina-finance.cz#23053)


Přidat komentář