Účetnictví, daňová evidence a mzdová agenda - Ostrava a okolí

Účetnictví, daňová evidence a také mzdová agenda jsou věci, jejichž vedení bychom měli ve vlastním zájmu nechat vždy na odbornících. Nevíte si rady s účetnictvím či daňovou evidencí nebo mzdovou agendou? Oslovte odborníka.

Kdo z nás by neměl rád své peníze a majetek pod kontrolou? A toto platí dvojnásob v případě, že podnikáte, neboť nám tuto skutečnost nařizuje zákon. Abychom mohli v klidu podnikat a nemuseli se strachovat, zda je naše účetnictví či daňová evidence vedena dokonale, měli bychom si na něj najmout odborníka, kterým je účetní či daňový poradce.

Účetnictví, daňová evidence a mzdová agenda Ostrava

Začínáte podnikat a musíte vést účetnictví či daňovou evidenci? Zaměstnáváte lidi a neumíte mzdovou agendu? Bydlíte v místě Ostrava a okolí? Pokud jste na tyto otázky odpověděli kladně, můžete se s důvěrou obrátit na firmu Ludmila Johnová, kterou najdete na adrese Třeneckého 553, Ostrava-Radvanice. Objednávky přijímá tato firma na telefonním čísle +420 603 529 750 a také prostřednictvím e-mailu johnovali@seznam.cz.

Účetnictví

Firmu Ludmila Johnová můžete oslovit v případě, že potřebujete odborníka na vedení účetnictví, daňové evidence či mzdové agendy. Velkou výhodou je, že Ludmila Johnová umí všechny tyto činnosti a to na vysoce odborné úrovni. Hledáte-li tedy odborníka na účetnictví, daňovou evidenci a mzdovou agendu, měli byste oslovit právě firmu Ludmila Johnová.

 

Vedení účetnictví

Každý podnikající člověk ví, že si musí po celou dobu svého podnikání vést podrobně své účetnictví. K tomu, aby bylo účetnictví vedeno opravdu správně a zodpovědně je potřeba mít patřičné znalosti a také praxi. A právě z tohoto důvodu je daleko lepší, když si podnikatelé na tento druh práce najímají profesionální účetní, které vedou vše dle zákona. Pravdou však je, že najme-li si podnikatel na vedení svého účetnictví účetní, měl by o ní vědět mnoho věcí a v první řadě je potřeba, aby ji neskonale věřil. Je to přeci jen osoba, která bude mít v rukou celý jeho majetek a ten nesvěří přece kdekomu. Důležité je rovněž vědět, že účetní nenesou za svou práci plnou zodpovědnost a proto je dobré, najmout si alespoň jednou za rok, nejlépe při podání daňového přiznání daňového poradce, který celé účetnictví překontroluje a daný podnikatel pak může mít jistotu, že je vše vedeno tak, jak má být.

Lze vést účetnictví svépomocí?

Na tuto otázku není jednoznačná odpověď, neboť na jednu stranu lze říci, že ano, avšak na druhou zase, že ne. Podstatou toho, aby si byl podnikatel schopen vést účetnictví svépomocí, musí mít dostatečné vzdělání a také praxi v účtování, což není jednoduchá záležitost. Vést si účetnictví většinou netroufnou ani lidé, mající patřičné vzdělání v tomto oboru a to hlavně proto, že vědí, jak je tato práce složitá a hlavně důležitá. Chcete-li si vést účetnictví svépomocí, měli byste projít kurzem podvojného účetnictví a po jeho zvládnutí je velmi prozíravé, mít v záloze zkušenou účetní či daňového poradce, na které je možné se kdykoli obrátit pro radu. Nejste-li tedy vzdělaní v oboru účetnictví a nemáte ani žádnou praxi v jeho vedení, měli byste ve vlastním zájmu oslovit vždy odborníka, kterým je již zmiňovaný účetní či daňový poradce.

Daňová evidence

Lidé, kteří jsou OSVČ či podnikají a nemají tak vysoké výdělky, aby jim zákon ukládal povinnost vést si účetnictví, si vedou daňovou evidenci. Daňová evidence je tak trochu jiná podoba dřívějšího jednoduchého účetnictví a nikde není uvedeno, jak přesně by měla daňová evidence vypadat, jako je tomu např. u účetnictví. Podstatou daňové evidence je vést své příjmy a výdaje a náklady a výnosy tak, aby bylo možno zjistit základ daně, který je velmi důležitý. Daňovou evidenci mohou vést jak účetní či daňový poradce, tak si je může vést každý sám, byť jen v programu jako je Excel, který k tomuto plně postačuje. Důležité však je, aby byla daňová evidence, stejně tak jako je účetnictví vedeno úplně, přesně, srozumitelně, přehledně a hlavně tak, aby bylo průkazné. Součástí daňové evidence jsou samozřejmě také účetní doklady, které je nutné řádně uschovat, jako je tomu i při vedení účetnictví.

Mzdová agenda

Podnikatel, který při svém podnikání zaměstnává další lidi je povinen vést mzdovou agendu, což je velmi složitá záležitost, vyžadující odborné znalosti a praxi. A právě z toho důvodu si na mzdovou agendu podnikatelé najímají účetní, kteří se v tomto oboru vyznají a vědí tedy, jak mzdovou agendu vést, aby byla vedena správně. K vedení mzdové agendy používají účetní již své prověřené účetní programy, které jsou k tomuto účelu navrženy, čímž účetním značně usnadňují život. Vedení mzdové agendy slouží k podnikovým potřebám a také k výpočtu mezd a k tomu, aby měl podnikatel přehled o tom, jaká je podniková statistika a kalkulace a v neposlední řadě je mzdová agenda důležitým nástrojem pro zjištění dani z příjmu fyzických osob atd. Jak již bylo uvedeno výše, je vedení mzdové agendy velmi složitou záležitostí a jako taková vyžaduje znalosti odborných předpisů a zákonů, což ji předurčuje k tomu, aby ji vedl pouze odborník čili účetní nebo daňový poradce.

Jak si vybrat účetní program?

Každý účetní již má svůj oblíbený účetní program, avšak chceme-li si vést účetnictví sami, musíme si jej pořídit také. Kde jej však najít a jak si vybrat správně, aby nám zcela vyhovoval? Nejlepším způsobem, jak účetní program vybrat je, zeptat se buďto přímo v obchodě. Ještě lepší však je, oslovit účetního, který pracuje v našem okolí a zeptat se jej, jaký účetní program nám bude vyhovovat nejvíce. Výběr tohoto druhu počítačového programu není nic jednoduchého a hlavně levného. Důležité také je, vybírat opravdu pečlivě, neboť vybereme-li si účetní program špatně, budeme nuceni jej během účtování měnit, což nám může způsobit nemalé problémy.

Rozdíl mezi účetním a daňovým poradcem

Mnoho lidí ví, že je potřeba vést účetnictví a daňovou evidenci, avšak již málo kdo ví, zda oslovit raději účetního nebo daňového poradce. Vedete-li si daňovou evidenci, postačí Vám, když si ji povedete sami v excelu, avšak pokud si nejste jisti, zda ji vedete správně, oslovte účetního nebo daňového poradce, který Vám poradí. Účetní vede účetnictví, dle svého vědomí a svědomí, avšak za to, jak jej vede, plně nezodpovídá a proto, máte-li účtování více, je vhodnější oslovit daňového poradce, který má lepší znalosti a většinou také praxi a vyzná se rovněž v obchodním či trestním právu. Praxe je většinou taková, že si podnikatelé najímají na vedení účetnictví účetní, avšak na daňové přiznání najmou daňového poradce, který ve své podstatě překontroluje celé účetnictví, čímž dává podnikateli šanci, zjistit, zda vede účetní jeho účetnictví správně.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id15400 (rodina-finance.cz#23187)


Přidat komentář