Účetnictví, daňová evidence a mzdová agenda - Havlíčkův Brod a okolí

Jak vedení účetnictví, daňové evidence, tak mzdové agendy externí firmou zbaví vedoucí pracovníky veškerých starostí, rutinních každodenních činností, snadných, ale také složitých operací, jež se zpracováním uvedeného souvisí.

Díky externímu způsobu vedení účetnictví, daňové evidence, daní, mzdové agendy, se budete moci naplno věnovat vlastnímu podnikání. Obrátíte-li se na profesionály, pak se již nebudete muset obávat další kontroly z finančního úřadu a řešit zjištěné nesrovnalosti a hradit uložené pokuty. A co víc, některé externí účetní firmy nabízí i možnost zastupování, na základě plné moci, při rozličných jednání na úřadech, jako je místní finanční úřad, úřad práce, zdravotní pojišťovny, správa sociálního zabezpečení aj.

 

 

Účetnictví a daňová evidence Havlíčkův Brod

Účetnictví (dříve podvojné účetnictví) a daňová evidence (dříve jednoduché účetnictví) je nedílnou součástí každého** podnikání**. Někteří mají povinnost vedení účetnictví, jiní daňové evidence. Ti, kteří vedou daňovou evidenci, však mohou přejít na vedení účetnictví, a to dobrovolně. I když je z pohledu formy a rozsahu spravování účetnictví náročnější, na druhou stranu podává kompletní obrázek o stavu hospodaření.

Účetnictví Havlíčkův Brod

Co se řeší při zpracovávání účetnictví? V prvé řadě, když se rozhodnete pro svěření Vašeho účetnictví externímu specialistovi, tak překontroluje formální správnost veškerých dokladů. Máte problémy se zpracováním účetních vnitropodnikových směrnic? Pak i s touto oblastí Vám některé externí účetní firmy pomohou, či zpracují. V rámci účetnictví se častokrát řeší i tzv. rekonstrukce účetnictví. K tomu se firmy uchylují v tom případě, když ztratí svá účetní data (shoření počítače), nebo je jejich účetnictví špatně vedeno apod. Rekonstrukce účetnictví není nijak lehkou záležitostí a zcela jistě vyžaduje odborné znalosti.

K běžným činnostem, dá-li se to tak říci, v rámci účetnictví, patří například zaúčtování účetních dokladů - vedení účetního deníku – vedení hlavní knihy – vedení pokladní knihy – vedení knihy pohledávek, závazků – zpracování přiznání k dani z přidané hodnoty – zpracování účetní závěrky na konci účetního období – zpracování mimořádné účetní závěrky – vypracování podkladů pro daňová přiznání – samotné zpracování příslušných daňových přiznání aj.

Daňová evidence Havlíčkův Brod

A pak tu máme daňovou evidenci. Zpracování daňové evidence je možné vést také v některém z účetních programů, ale také v Excelu. Volba je zcela na daném živnostníkovi, podnikateli. Je však třeba počítat s tím, že v Excelu nejsou předpřipravené rozličné tiskové sestavy a formuláře. Ovšem, pokud přenecháte daňovou evidenci externí firmě, pak nemusíte řešit Vaši „volbu“.

Jaké činnosti se řeší v rámci vedení daňové evidence? Především se jedná o vedení peněžního deníku – vedení knih pohledávek, závazků – zpracování přiznání k dani z přidaných hodnot – zpracování účetní závěrky – zpracování jednotlivých podkladů pro daňová přiznání a jejich samotné vypracování a podání aj.

Mzdová agenda Havlíčkův Brod

Mzdová agenda není nijak jednorázovou záležitostí, ale pravidelnou měsíční. Mzdová účetní má nejvíce práce na přelomu jednotlivých měsíců, kdy zpracovává mzdy. Kromě pravidelného zpracovávání mezd, má také plné ruce práce v období, kdy se řeší roční zúčtování daní, daňová přiznání a evidenční listy důchodového pojištění.

Podíváme-li se blíže na samotné zpracovávání mezd, pak v rámci nich se v prvé řadě kontroluje správnost vyplnění docházek, neschopenek, dovolenek, ošetřovného, žádostí o mateřskou dovolenou aj. Po kontrole dokladů následuje zpracování mezd, a to buď dle tarifů, směn, či úkolové mzdy. Součástí zpracování je řešení zákonných (výživné, exekuce aj.), ale také dobrovolných srážek (penzijní připojištění, spoření aj.). V neposlední řadě se řeší výpočet zákonných odvodů z mezd, následné zaúčtování veškerých dokladů do účetnictví, vystavení nezbytných příkazů k převodu mezd na účty zaměstnanců, ale také k převodu odvodů na příslušné úřady. Určitě bychom také neměli zapomenout na pravidelné vystavování přehledu, a to pro příslušné zdravotní pojišťovny, u kterých jsou zaměstnanci přihlášení, a pro místní správu sociálního zabezpečení.

Vedení účetnictví, daňové evidence, mzdové agendy vyžaduje nemalou odbornost a zkušenost. S externí účetní firmou můžete přestat řešit případně vzniklé chyby, prošvihnuté termíny, uložené pokuty. Samozřejmostí u takových firem je také zaručení naprosté mlčenlivosti o stavu Vašeho hospodaření aj. Nestane se tak, že by příslušný externí účetní „dával k dobru“ informace o Vaší firmě v restauraci, kam se například vydá se svými přáteli apod.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id15360 (rodina-finance.cz#23108)


Přidat komentář