Účetnictví, daně - Plzeň

Nebudeme si nalhávat, že účetnictví je jednoduchou profesí. Ten, kdo chce být kvalitním účetním, musí znát nejen na teoretické úrovni celou škálu právních norem, ale také získané poznatky umět správně aplikovat do praxe.

Nikdo se zkušeným účetním nerodí, musí se jím stát. K tomu je ovšem zapotřebí spoustu času, ale také schopnosti umět pochopit a být schopen pojmout spoustu informací. Je nutno však také poznamenat, že někdo se může snažit a chtít sebevíce, a přesto se mu nepodaří do účetního světa proniknout.

Na trhu práce pak najdete účetní, kteří sice ovládají svoji práci, ovšem s velkými potížemi, a jejich odvedená práce není zrovna na vysoké úrovni. Takoví pracovníci potřebují „nad sebou“ ještě metodické vedení. Dále na trhu práce najdete účetní, kteří se mohou pochlubit bohatými znalostmi, dlouhou praxí. Samozřejmě tito pracovníci nejspíš nebudou jen tak k mání, čekat, než Vy vypíšete volné pracovní místo „firemní účetní“.

Pokud se sami nebudete chtít pouštět do** účetnictví**, pak i tak máte možnost využít služeb některého z účetních specialistů. Řeč je o externích profesionálních účetních, kteří nabízí své činnosti podnikatelům a živnostníkům, třeba jako jste právě Vy.

Účetnictví a daňová evidence - Plzeň

Máte ve Vašem týmu zaměstnance, který Vám spravuje účetnictví, ovšem s jeho prací spokojeni příliš nejste? Zvažujete, zda nevypíšete výběrové řízení za účelem vybrání nového zaměstnance? Máte však ještě možnost v oslovení některého z účetních specialistů. Výhod, které Vám budou plynout z externího vedení účetnictví, není zrovna málo. Sami se můžete přesvědčit. Nic Vám nebrání v tom, když si totiž domluvíte nezávaznou schůzku s účetním expertem a pohovoříte nad možnostmi spolupráce a výčtem poskytovaných služeb.

Znalosti, kterými by měl disponovat účetní

Škála činností, které spravuje účetní, je tak rozsáhlá, že účetní pracovník musí disponovat hlubokými znalostmi a vědomosti z celé účetní oblastí. Účetní musí ovládat kupříkladu zásady daňové evidence a účetnictví – prvky účetního sysPoradenstvítému – transakce v rozvaze – účetní zásady – typy účetních knih (peněžní deník, hlavní kniha, syntetické a analytické účty aj.) – postup jednotlivých účetních prací – organizace účetní soustavy – výnosy a příjmy – náklady a výdaje – účet zisků a ztrát – rozdělení zásob – oceňováni zásob – účtování o zásobách – účtování o majetku – odpisy - účtování o mzdách – účetní závěrka.

Jen z tohoto výčtu je zřejmé, že profese účetního není nijak jednoduchá. Rozdíl však je, zda dané činnosti vykonává řadový účetní, nebo účetní specialista, metodik apod. nároky na řadového účetního jistě nejsou v takové míře, jako na specialistu.

Proč byste se však Vy měli spokojit s řadovým účetním, když můžete využívat odborných služeb účetního specialisty. Jedná se přeci o Vaše finance a Vaši firmu. A stran účetnictví se žádné chyby rozhodně neodpouští. Pokud by totiž finanční úřad při kontrole našel chybu, nesrovnalost, ať už zapříčiněnou z nevědomosti, nebo nedbalosti, můžete s největší pravděpodobností očekávat uložení nemalé pokuty a samozřejmě nápravou. A také je zcela logické, že pokud u Vás úřad nějakou chybu, nebo dokonce chyby najde, pak se na Vás může ve větší míře zaměřit, než na firmy, u kterých nebyla při kontrole nalezena žádná nesrovnalost. Takže proč riskovat, když nemusíte.

Nezbytná legislativa pro vedení účetnictví a daňové evidence

Aby se vůbec mohl účetní zabývat účetnictvím, musí v prvé řadě znát příslušnou legislativu. Základními, zato stěžejními právními normami jsou: zákon o účetnictví, zákon o daních z příjmů, České účetní standardy, vyhlášky Ministerstva financí ČR. Pak tu jsou ještě další předpisy, které také není radno podceňovat. Jedná se o zákoník práce, obchodní zákoník, zákon o cenných papírech, pojišťovací zákony aj.

Interní směrnice pro účetní postupy

Máte již zpracované interní směrnice, které by určovali účetní postupy? Máte-li povinnost vedení účetnictví, pak je zapotřebí, abyste si vypracovali vlastní interní účetní směrnice. Možná se ptáte, proč tomu tak je, a proč nejsou k dispozici směrnice vhodné pro širokou veřejnost, respektive firmy, místo toho, aby si každá firma tvořila vlastní. Důvod je prostý, každá firma totiž působí v jiné oblasti, za odlišných podmínek, a tak je zapotřebí toto brát v potaz. Ovšem toto se netýká jen účetnictví, ale třeba i personalistiky a jiných činností.

Nemáte-li Vy sami, nebo zaměstnanec, který Vám spravuje účetnictví, zkušenosti s tvorbou účetních směrnic, máte možnost v rámci externích služeb účetního specialisty, poptávat i tuto činnost.

A o kterých interních účetních předpisech se vlastně bavíme? Především se jedná o účtový rozvrh, podpisové vzory, oběh účetních dokladů, způsob účtování zásob, inventarizace majetku, odpisový plán, způsob oceňování, používání motorových vozidel aj. A tento výčet rozhodně ještě není konečný.

Vypracování interních směrnic také není dobré podceňovat. Není výjimkou, že při kontrolách ze stran finančního úřadu, přijde na přetřes i vypracování těchto interních směrnic.

Interní směrnice – účtový rozvrh

Jednou z celé řady interních směrnic je účtový rozvrh. Jedná se o seznam veškerých analytických i syntetických účtů, jež se budou v příslušném účetním období používat. Z toho vyplývá, že účtový rozvrh je sestavován vždy pro každé účetní období. Vezmeme-li analytický účet, tak ten představuje jakýsi stěžejní kámen samotného účtového rozvrhu. Jedná se o účet, jež jste otevřeli pro konkrétní účetní období, a to k účtování příslušných účetních případů. Co se týká syntetického účtu, tak ten musí disponovat tříznakovým číslem.

Daňová evidence Vašich příjmů a výdajů

Daňová evidencePodstatou daňové evidence je zjištění základu daně z příjmů. Daňová evidence musí obsahovat údaje, jako jsou pohledávky a závazky, a také příjmy a výdaje.

Do roku 2003 jste se mohli setkat s termínem jednoduché účetnictví. Od roku 2004 je však jednoduché účetnictví nahrazeno současnou daňovou evidencí. Podstata je v podstatě stejná, ovšem rozdíl je v tom, že daňová evidence se opírá o zákon o daních z příjmů.

Deník příjmů a výdajů jako stěžejní kniha

Pro daňovou evidenci je stěžejní knihou deník příjmů a výdajů. Do tohoto deníku zapisujete veškeré proběhnuté hospodářské operace, jež vyjadřujete vydáním, nebo naopak příjmem finančních prostředků. Ovšem, v čem je zákon volnější, oproti vedení účetnictví, je forma i způsob vedení tohoto deníku. Je tedy zcela na každé firmě, zda využije některého ze speciálních účetních programů, nebo si vystačí třeba s Excelem. V tomto případě je důležitý správnost výsledku.

Pokud se obrátíte na účetního specialistu, pak ten Vám může nabídnout vedení daňové evidence v různých programech. Bude záležet pak na Vás, jakému programu dáte přednost. Mezi sebou se liší převážně uživatelským prostředím a výčtem a vzhledem možných předdefinovaných tiskových sestav.

Účetnictví, respektive výstup z něho má nemalý význam pro řízení každé firmy. Průběh a stav Vašeho hospodaření můžete znát během celého roku, a to díky správnému vedení účetnictví. Výsledek účetnictví slouží nejen pro vykazování každoroční daňové povinnosti. Díky datům z účetnictví, je možné operovat s finanční analýzou firmy, uzpůsobovat podnikatelskou strategii, cíle i postupy, jak se k cílům dostat.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id15220 (rodina-finance.cz#22874)


Přidat komentář