Účetnictví, daně - Kladno

Vaši známí podnikají tak jako Vy, ovšem v jednom se lišíte? Jak účetnictví, tak mzdovou agendu svěřili do odborných rukou externí firmě. Uvažujete, že i Vy byste chtěli využívat výhod vyplývajících z externího zpracování účetních a mzdových dat?

Určitě i Vám by se líbilo, kdybyste mohli kompletní účetnictví a mzdovou agendu svěřit profesionálovi. Díky němu budete mít jistotu, že vše bude zpracováno v souladu s patřičnými českými právními normami.

Co pro to musíte Vy udělat? Pouze si vybrat spolehlivou firmu, nejlépe v blízkosti Vašeho okolí, která z Vašich ramen sejme velké břímě, starosti, stres. Navíc Vám takový specialista ušetří nemalé peníze. Kdybyste totiž porovnali náklady spojené s pracovníkem, zaměstnaným na pracovní poměr a externím jedincem, pak byste s největší pravděpodobností byli překvapeni, kolik můžete ušetřit.

Účetnictví a daňová evidence - Kladno

Účetnictví a daňová evidence - Kladno

 

  • Účetnictví jednoduché i podvojné
  • Mzdové účetnictví
  • Daně, daňová přiznání
  • Zastoupení na úřadech
  • Pravidelné kontroly

Mzdy Kladno

 

Náklady u interního zaměstnance

Využit služeb** externího účetního specialisty** můžete nejen při začátcích Vašeho podnikání, ale i v jeho průběhu. Samozřejmě, pokud interně zaměstnáváte nějaké pracovníky, bude to do jisté míry nepříjemné, se s nimi rozloučit. Ovšem, taková je realita, i když pro samotné pracovníky smutná. Na druhou stranu, nikde není psáno, že právě oni pracovníci se mohou vypracovat na specialisty a po čase nabízet své služby firmám, jako máte Vy sami.

Zpátky však k nákladům a povinnostem, spojeným s interním pracovníkem. Pomineme měsíční mzdu, kterou od Vás pracovník z

Odvody na zdravotní a sociální pojištění

a svoji vykonanou práci obdrží. Tak, jako tak totiž budete, v případě, že se rozhodnete pro externí firmu, ji budete zasílat odměnu za odvedenou práci.

Odvody na zdravotní a sociální pojištění

S měsíční mzdou souvisí i zákonné odvody na zdravotní a sociální pojištění. A právě částky za odvody se Vás nebudou týkat, když využijete služeb externí firmy. Co se týká sazby pojistného na zdravotní pojištění, tak se počítá z vyměřovacího základu a činí 13,5%. Dvě třetiny, tj. 9% hradíte Vy jako zaměstnavatel. Co se týká pojistného na sociální pojištění, tak se opět počítá z vyměřovacího základu a činí 31,5%. A Vy jako zaměstnavatel hradíte 25%.

Z výše uvedeného si můžete snadno spočítat, na kolik Vás takové odvody za rok, dva,… přijdou.

Další náklady související s interním zaměstnancem

Kmenového zaměstnance musíte také „někam“ posadit, pořídit mu potřebnou techniku, často i mobil. A pak tu je ještě spotřeba kancelářských potřeb, elektrické energie, vody atd. A i když se tyto položky mohou zdát za den, dva, …. zanedbatelné, pak za rok se může jednat o velmi slušné cifry.

Tolik, co do výhod stran ušetření financí, když se obrátíte na externí firmu za účelem vedení účetnictví, či daňové evidence a vedení mzdové agendy.

Dále se v článku zaměříme na jednotlivé činnosti, které můžete u externího účetního/ mzdového specialisty poptávat. A protože účetní a mzdová oblast je velmi rozsáhlá, a tudíž by náš článek vše rozhodně neobsáhl, zaměříme se níže na mzdovou agendu. Napřed Vám však představíme účetní a mzdovou specialistku.

Činnosti tvořící mzdovou agendu

Mzdový specialista by měl umět nejen správně spočítat mzdy, plat, náležející odměny a pojistné na odvody. Se mzdou, jako takovou, souvisí i taková pravidla, jako je splatnost a výplata mzdy, náhradní volno za práci přesčas a ve svátek, kompenzace práce ve svátek, odměny z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, srážky ze mzdy, dohody o srážkách ze mzdy, náhrada mzdy v případě nemoci, ošetřovného, mateřská, řešení pracovních úrazů, řešení nemocí z povolání aj.

Každá z výše uvedených činností má svá individuální specifika, ke kterým je zapotřebí přihlížet a dodržovat je. V případě, že by totiž něco bylo opomenuto, promítlo by se to v globálu a mzda by byla špatně vypočtena. Zaměstnanec by tak dostal buď přeplaceno, nebo naopak nedoplaceno ve výplatě. Chyby se však v tomto případě nepromíjí, a tak při kontrole ze stran příslušného úřadu (finanční úřad, úřad práce, zdravotní pojišťovna, správa sociálního zabezpečení), byste mohli s největší pravděpodobností očekávat uloženou pokutu.

Činnosti související se mzdovou agendou

Stěžejní činností** mzdového účetního** je bezpochyby kompletní měsíční zpracování mzdy. Ovšem vedle toho, se mzdový účetní zabývá i další agendou, kterou je možné rozdělit na průběžnou a roční. Co se týká průběžné mzdové agendy, ta zahrnuje kupříkladu vystavování zápočtových listů a potvrzení o zdanitelných příjmech při skončení pracovních poměrů, přihlášení a odhlášení zaměstnanců, řešení odškodnění pracovních úrazů a nemoci z povolání, řešení odchodů do důchodu aj.

Co se týká roční mzdové agendy, tak ta zahrnuje především zpracovávání ročního zúčtování záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků. Další z roční činnosti je vystavování evidenčních listů důchodového pojištění.Daňové a účetní poradenství

Právní předpisy potřebné pro výkon mzdového účetního

Možná by se mohlo zdát, že ten, kdo chce být mzdovým účetním, postačí mu znát zákoník práce a zákon o zaměstnanosti. Tyto dvě právní normy jsou sice stěžejní, ale rozhodně jimi výčet potřebných právních předpisů nekončí. Mzdový specialista, který by chtěl nabízet své služby, stran vedení mzdové agendy, musí také znát a umět aplikovat do praxe: zákon o inspekci práce, nařízení vlády o minimální mzdě, nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, nařízení vlády o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, zákon o daních z příjmů, zákon o nemocenském pojištění, zákon o ochraně osobních údajů, občanský zákoník, nařízení vlády, kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců, nařízení vlády, kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci. Tento výčet však stále není konečný. Sami vidíte, že právních předpisů rozhodně není málo. A je také třeba poznamenat, že legislativa se průběžně mění, novelizuje. Mzdovým specialistou se tedy rozhodně nemůže nazývat někdo, kdo má za sebou třeba půl roku praxe. Za tu dobu se tak zvládne maximálně zapracovat a získat hrubou představu o veškeré činnosti mzdového účetnictví.

Jak se říká „mýlit se, je lidské“. Pokud byste tedy zrovna neměli ve Vašem interním týmu mzdového a účetního specialistu, který se již hezkých pár let nepohybuje ve světě účetnictví, tak dříve nebo později, se bohužel nějaké pokuty, a nejspíš ne jedné, „dočkáte“. Ovšem, v případě, že využijete služeb externí firmy, pak se můžete spolehnout na bezchybné a včasné odvedení práce. A kdyby náhodou, přesto se stala výjimka, a při některé z kontrol, jste obdrželi pokutu, pak externí firma plně odpovídá za případnou škodu, která by Vám vznikla.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id15213 (rodina-finance.cz#22862)


Přidat komentář