Účetnictví a daňová evidence - Teplice a okolí

Ještě není konec roku, respektive období, kdy bude pomalu třeba začít řešit podání daňových přiznání, přesto již nyní z toho máte těžkou hlavu? Starostí a bezesných nocí můžete být ušetřeni, oslovíte-li profesionálního účetního specialistu.

Nejenže se budete moci těšit z veškerých výhod ohledně daňové a účetní oblasti. Budete moci „ušetřený“ čas, ale i finance, kterých byste se možná museli vzdát díky případné udělené pokutě, investovat do oblasti, ve které vynikáte. Ať už se bude jednat o samotné manažerské vedení a řízení podniku, nebo podílení se na koncepci a vytváření nového produktu apod.

Jednoduché účetnictví – daňová evidence - Teplice a okolí

Týká se Vás povinnost vedení jednoduchého účetnictví, respektive daňové evidence? Jaké služby v rámci daňové evidence můžete od externí účetní poptávat? Především se jedná o vedení, zpracování peněžního deníku, pokladny, banky, knihy pohledávek a závazků, evidence majetku, daňového přiznání.

Podvojné účetnictví – účetnictví - Teplice a okolí

Nebo se Vás týká povinnost vedení podvojného účetnictví, respektive účetnictví? Či zvažujete, že byste dobrovolně přešli k vedení účetnictví díky ucelenějšímu a podrobnějšímu přehledu o stavu hospodaření Vaší firmy? Pak můžete od externí účetní firmy poptávat vedení a zpracování účetního deníku, pokladny, banky, evidence pohledávek a závazků, evidence majetku, daňového přiznání, interních dokladů, skladových zásob, rozvahy, výsledovky, výkazu zisku i ztrát, účetní závěrky aj.

Mzdové účetnictví a personalistika - Teplice a okolí

Kromě vedení účetnictví, daňové evidence, se můžete s Vámi vybranou firmou dohodnout také na vedení mzdového účetnictví a perso n alistice. Všechny tři oblasti spolu úzce souvisí a prakticky jedna navazuje na jednu. Výjimkou není ani prolínání jednotlivých oblastí. Mnohdy pak malé a střední firmy řeší účetnictví, mzdové účetnictví i personalistiku jedním oddělením. Je však třeba poznamenat, že každá oblast vyžaduje specifické znalosti a zkušenosti. Málokterá „řadová“ účetní obsáhne bezchybně všechny tři oblasti. Něco jiného je to však u profesionální účetní. Máte-li ji ve firmě, pak je na místě si ji skutečně hýčkat. V opačném případě můžete oslovit externí profesionální účetní. Ta Vám v oblasti mzdové a personalistiky zajistí vypracování mezd, vedení mzdových a osobních listů, komunikaci s úřady, přihlášky i odhlášení zaměstnanců, výkazy, roční zúčtování daně, ELDP aj.

Daňové poradenství - Teplice a okolí

Někdo ani tak „nebojuje“ s účetnictvím, jako spíše s oblastí daní. V rámci daňového poradenství se můžete s Vámi vybranou firmou dohodnout na pomoci při vypracování přiznání k DPH, daně z příjmů, daně silniční, daně z převodu nemovitostí, daně z nemovitostí, daně dědické aj. Můžete také požádat o odložení lhůty pro podání daňového přiznání. Součástí daňového poradenství je komplexnost poradenství stran českých daní. Dostane se Vám také návrhu a řešení u daňové optimalizace aj.

Ekonomické poradenství - Teplice a okolí

Odborné ekonomické poradenství oceníte hned v řadě oblastí. Například se jedná o statistické výkazy pro ČSÚ, finanční analýzy, cenotvorbu a její aktualizaci, vnitropodnikové účetní směrnice, hodnocení i podporu řízení efektivity výroby aj. V neposlední řadě je ekonomické poradenství neocenitelnou službou pro oblast plánování, rozpočtování.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id15424 (rodina-finance.cz#23421)


Přidat komentář