Účetnictví a daňová evidence - Mělník a okolí

Začínáte podnikat a nevíte, jaké povinnosti se Vás budou týkat v účetní oblasti? Budete vést účetnictví nebo daňovou evidenci? Neriskujte chybné vedení účetnictví a využijte služeb externí účetní firmy, pro kterou je zpracování účetnictví hračka.

Vedení účetnictví není pro laika jednoduchou záležitostí a snadno se může stát, že svoje účetnictví nebo daňovou evidenci nepovede správně. Bohužel se pak může stát, že mu příslušný úřad udělí pokutu, a to i v případě, že nešlo o úmysl. Zákon je v tomto ohledu poměrně tvrdý a hovoří jasně - neznalost zákona neomlouvá. Pokud jste tedy podnikatelem a potřebujete v účetní oblasti pomoci, nejjednodušším řešením je obrátit se na odborníky. Vedení účetnictví nebo daňové evidence Vám zajistí účetní firma formou externí spolupráce.

Proč využívat externí  účetnictví?

Využití služeb vedení externího účetnictví přináší pro podnikatele i firmy řadu výhod. Nemusíte mít vlastní účetní oddělení, které v mnoha případech nebývá ani ve firmě naplno využito a nevyplácí se. Vaše účetnictví může vyřídit smluvní účetní společnost, navíc se zárukou správně odvedené práce. Externí vedení účetnictví je tedy výhodnější, jistější, levnější a kvalitnější než vedení účetnictví Vašimi zaměstnanci. To se samozřejmě týká i drobných podnikatelů a živnostníků, kteří si svoji účetní nemohou dovolit. Externí vedení účetnictví a daňové evidence je mnohem levnější také proto, že platíte pouze za služby, které potřebujete.

Externí vedení účetnictví a daňové evidence - Mělník a okolí

V oboru účetnictví a daňová evidence Vám externí účetní společnost zajistí kompletní vedení účetnictví, do které spadá například zpracování podkladů pro veškerá daňová přiznání, vedení evidence majetku nebo zpracování účetní uzávěrky, a to měsíčně, kvartálně nebo ročně. Externí firma Vám podle dohody zajistí vyhotovení účetních nebo statistických výkazů a sestav. Může Vám také zpracovat mimořádnou účetní uzávěrku nebo provést kontrolu účetnictví. Další službou je správa a evidence platebního styku, saldokonta, zpracování faktur apod. Samozřejmostí je** přehledná archivace** účetních dokladů, ke kterým máte kdykoliv přístup.

Co je to daňová evidence - Mělník a okolí

Daňová evidence svým způsobem navazuje na jednoduché účetnictví, které bylo v České republice zrušeno v roce 2004. Jednoduché účetnictví tedy zaniklo, ale fyzické osoby, které chtějí vést evidenci na podobných principech, vedou tzv. daňovou evidenci, a to podle § 7b Zákona o daních z příjmu. Daňová evidence je určena pro ty subjekty, které nejsou účetní jednotkou ve smyslu Zákona o účetnictví č. 563/91 Sb. Daňovou evidenci vedou fyzické osoby, které se nestaly účetní jednotkou, jejich obrat nepřekročil za minulý kalendářní rok 25 mil. korun, nejsou účastníky sdružení a nejsou zapsáni v Obchodním rejstříku, jinak přecházejí na podvojné účetnictví.

Výhody vedení externího účetnictví - Mělník a okolí

Služby externí účetní společnosti lze označit jako komplexní, ale** mnohem levnější,** než vlastní účetní oddělení. Můžeme říct, že externí účetní firma dokáže kmenové zaměstnance firmy nahradit. Zkuste se zamyslet s námi: i když zaplatíte zaměstnané účetní hrubou mzdu ve stejné výši jako externí firmě, cena za externí firmu je levnější o 35 % za odvody na sociální a zdravotní pojištění organizace. Externí účetní zajistí požadované výstupy (výkazy, daňová přiznání) ve smluveném termínu. Naopak zaměstnanec může onemocnět a zanechá práci rozdělanou. Externí firma počítá se zastupitelností svých zaměstnanců. Účetní oddělení firmy se nemůže pojistit proti škodám, které způsobí ve vlastním účetnictví. Naopak externí účetní firma je proti případným škodám, vzniklým chybou v účetnictví pojištěna a svou práci Vám garantuje.

Školení a vysoká odbornost vedeného účetnictví - Mělník a okolí

Další úspora při využívání služeb externí účetní společnosti je v tom, že nemusíte platit za školení svého účetního. Externí firma sleduje veškeré legislativní změny a aktuální informace o daňových novelách a stanoviscích, a je schopna Vás o těchto změnách informovat. Přiznejme si, zaměstnaný účetní je pořád „pouze“ zaměstnancem, a už z této podstaty nemůže být na takové úrovni jako firma, která se účetnictvím živí. Externí firma je specialista na účetnictví, prochází školením, studuje odborný tisk, sleduje aktuální informace na internetu. Myslíte si, že se běžný zaměstnanec chová stejně?

Počítačové a programové vybavení - Mělník a okolí

Pokud si budete zpracovávat účetnictví nebo daňovou evidenci sami, budete potřebovat nakoupit a aktualizovat účetní software. Při smlouvě s účetní externí firmou nemusíte zabezpečovat, nakupovat ani obnovovat nic. Počítačové a programové vybavení včetně zaškolování je součástí poskytovaných služeb.

Zkušenosti externí účetní společnosti - Mělník a okolí

V oblasti vedení účetnictví nebo daňové evidence mohou nastat specifické a nečekané situace, kdy si běžný účetní nemusí vědět rady. Musí tuto novou situaci nějak vyřešit, vyhledat pomoc. To sebou samozřejmě pro Vás znamená zvýšení nákladů na vedené účetnictví. Naopak externí účetní firma má bohaté zkušenosti a do podobných situací se už mnohokrát dostala. Řeší opakovaně podobné účetní případy a daňové problémy. Proto je ve výsledku rychlejší, operativnější a levnější. Navíc externí firma Vám může zajistit ekonomické a daňové poradenství, případě dohled auditora nebo daňového poradce.

Účetní doklady stále na dosah - Mělník a okolí

Některé firmy preferují své účetní jako zaměstnance, z důvodu, aby měli účetní doklady při ruce. Ale externí účetní firma je má pro Vás k dispozici také. Jsou kdykoliv připravené k nahlédnutí a zpracované účetní výstupy můžete kdykoli použít. Nezapomínejme, že v dnešní době internetu, e-mailu, faxu a messengerů, je otázka předložení příslušného účetního dokladu otázkou chvilky.

Účetní poradenství - Mělník a okolí

Externí účetní společnost Vám může nabídnout svoje služby také v oblasti** účetního poradenství.** V tomto případě nejde ani tak o zpracování účetních dokladů, ale zejména o poskytnutí důležitých informací. Externí účetní společnost může posoudit stav Vašeho podnikání, upozornit na problém, který vidí a pomoci Vám z jeho odstraněním. Nabídne Vám dohled nad dodržováním termínů, nad odevzdáním dokumentů nebo Vás upozorní na legislativní změny v zákonech. Služby účetního poradenství nabízí neustálou kontrolu Vašeho účetnictví a zajistí správné vedení dokumentů, v souladu ze zákonem.

Zastupování na úřadech - Mělník a okolí

Na základě plné moci Vás může externí účetní společnost zastupovat na správě sociálního zabezpečení, na jednotlivých zdravotních pojišťovnách, na finančním úřadu a ostatních orgánech státní správy. Služba zastupování na úřadech může podle Vašeho přání zahrnovat také doručení daňových přiznání a veškerých přehledů v zákonných lhůtách. Vaší jedinou povinností je externí firmě včas předat úplné podklady k řádnému zpracování.

Záruka na zpracování účetní a daňové evidence - Mělník a okolí

Jednoduše lze říci, že účetní externí firma za svoji práci a služby ručí. V praxi je to takto: zákon Vám umožňuje pověřit vedením účetnictví jinou osobu, avšak nezbavuje Vás povinnosti samotné účetnictví vést. Proto s Vámi externí účetní firma před zahájením spolupráce nejprve uzavře písemnou smlouvu, ve které se zavazuje ručit za způsobenou škodu. Právě pro tyto účely je externí účetní firma velmi dobře pojištěna. Pokud by tedy nastal problém, a byla Vám z důvodu chyby v účetnictví nebo daňové evidence, vyměřena pokuta, způsobená škoda bude uhrazena z pojistky účetní společnosti.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id15202 (rodina-finance.cz#22846)


Přidat komentář