Účetnictví a daňová evidence - Hodonín

Když by Vám někdo nabídl, že mu můžete s klidným vědomím svěřit kompletní účetnictví, zbavit se veškerých starostí s účetnictvím spojených, a ještě k tomu ušetřit nemalé náklady, odmítli byste? Řeč je o externím vedení účetnictví.

Svěřit účetnictví (data o hospodaření, údaje o příjmech, výdajích), cizí osobě, samozřejmě není určitě nijak lehkým rozhodnutím. Ovšem hned na začátku je třeba trochu polemizovat s označením „cizí“. Pokud Vám totiž doposud účetnictví vedl interní zaměstnanec, tak ten pro Vás také musel být před přijetím do pracovního poměru „cizí“.

Důvody k obavám zde však nejsou rozhodně na místě. Ať už oslovíte jakoukoli účetní firmu, velkou, nebo o jednom člověku, tak si můžete být u nich jisti, nejen kvalitou odvedené práce, ale také naprostou mlčenlivostí. Nemusíte mít vůbec strach, že by Vaše výsledky hospodaření, nákupy, výdaje třeba probírali na večírcích s kamarády apod.

Kdežto u interního zaměstnance, kde máte tu jistotu, že jeho práce bude odvedena na takové úrovni, že se při kontrolách nepřijde na nějaké chyby, ke kterým došlo z nevědomosti, nebo nedbalosti? A kde máte také tu jistotu, že při sezení s přáteli, nebo ostatními zaměstnanci „nepromluví“?

Výhody outsourcingu účetnictví

Pojďme se nyní společně podívat na výhody, ze kterých se můžete těšit i Vy, pokud přenecháte Vaše účetnictví, daňovou evidenci některé z externích účetních firem.

Kvalita odvedené práce v každém směru

Výše jsme se tohoto tématu již dotkli. Pokud přenecháte účetnictví externímu specialistovi, tak můžete doslova shodit z ramen veškeré starosti související s účetní agendou. A před blížící se kontrolou můžete tentokrát skutečně dobře spát. Nemusíte s sebou v posteli házet a dumat, zda je vše dobře zaúčtované, výkazy pečlivě vyplněné apod.

Takto klidní samozřejmě můžete být i s interním zaměstnancem. Ovšem ten by pak musel být skutečným specialistou. Aby totiž účetní mohl vykonávat svoji profesi zcela samostatně, musí disponovat hlubokými vědomostmi, které jednak získá s českých právních norem (zákon o účetnictví, zákon o daních z příjmů, české účetní standardy, daňový řád, zákon o dani z přidané hodnoty, zákon o zaměstnanosti, zákoník práce aj.). Ovšem pročtením příslušných zákonů to nekončí. Dalším stěžejním milníkem, jak být blíže k účetnímu specialistovi, je schopnost aplikace získaných poznatků z legislativy do praxe. A v neposlední řadě je pak ještě důležitá praxe. Takže, nyní se sami sebe zeptejte, zda Vámi interní zaměstnanec splňuje veškeré předpoklady. A pokud při kontrolách, ne jen jedné, nebyla nalezena žádná chyba, pak máte to štěstí, že skutečně zaměstnáváte odborníka své oboru. Ti, kteří již takové štěstí nemají, mají možnost právě využití služeb externího účetního.

Dohled nad vykonávanou prací

Vámi vybraná externí účetní firma bude odvádět svoji práci včas a správně. Nebudete mít vůbec žádný důvod firmu kontrolovat, tzv. ji stát za zády a nahlížet, jak pracuje.

Co však u interního zaměstnance, zvláště pokud jste Vy sami, nebo přímo zástupci z úřadů, přišli na chyby? Nejspíš nebudete plně důvěřovat následně odvedené práci. A je zcela logické, že ji budete chtít zkontrolovat. Ovšem, když pro Vás samotné není účetnictví doménou, pak si na překontrolování někoho najmete? Nebo budete doufat, že při další kontrole bude vše naprosto v pořádku?

Prohlubování kvalifikace pravidelným vzděláváním

Legislativa, a to platí i pro účetní legislativu, se průběžně mění, doplňuje, novelizuje. Je možné si veškeré změny samostatně pročíst. Ovšem, jak již bylo řečeno, jedna věc je teorie, druhá praxe. A častokrát jsou plánované a schválené změny přednášeny specialisty na legislativu. Není ani výjimkou, že jsou přednášející ti, kteří přímo stojí za změnami.Mzdové účetnictví

A jak již to tak bývá, tak za rok se nezmění právní předpis pouze jediný. Není tedy výjimkou, že by každá účetní měla/ mohla absolvovat do roka čtyři, pět, šest školení, pokud tedy od ní chcete, aby odváděla kvalitní, bezchybnou práci. Opět, ale připomínáme, že „pouhá“ účast na školení, i když je významným přínosem, není zárukou, že pak bude Vaše účetnictví naprosto bezchybné. Zpátky však k počtu školení. Vezměte si, že jedno takové odborné školení stojí kolem dvou tisíc (započítána i cesta, stravné aj.). Takže pak není problém si tuto částku vynásobit počtem školení. A jsme-li již u školení, pak ještě do nákladů můžete započítat investice za každoroční zákonná školení (bezpečnost a ochrana zdraví při práci – požární ochrana – referentské zkoušky).

U externí účetní firmy Vám tak odpadají nejen veškeré náklady za školení, ale také nemusíte rozhodovat, která školení jsou vhodná pro Vaši účetní apod. A nemusíte ani sledovat a tzv. přezkušovat, zda absolvovaná školení byla Vašemu internímu účetnímu ku prospěchu, tj. zda je využil a nebyli to pro Vás, Vaši firmu vyhozené peníze. U externí účetní máte tu jistotu, že její práce bude vždy nejvyšší kvality a úrovně. Je to zcela prosté. Kdyby totiž některá účetní neodváděla svoji práci kvalitně, pak by se její úroveň práce velmi rychle dostala mezi potenciální klienty. A to by mělo za následek jediné – výrazný odliv zákazníků.

Pojištění v případě vzniklé chyby

Jak to máte vyřešené, když by Vaše účetnictví udělala chybu/y a finanční úřad Vám naměřil penále a pokuty? Vzniklou škodu byste hradili Vy sami, jako zaměstnavatel, podnikatel, nebo zaměstnanec? Máte tento případ ošetřený?

U externí účetní firmy máte jistotu v podobě kvality odvedené práce. Ovšem, samozřejmě, každý z nás je omylný. Kdyby se tak náhodou stalo, že by i přes veškerou odbornost, úřad našel nějakou chybu, tak se Vás nebude týkat placení uložených pokut apod. U externích firem se totiž setkáte s tím, že jsou pojištěny proti případně vzniklým chybám.

Výrazně nižší náklady při externím vedení účetnictví

Výše jsme již toto téma trochu otevřeli. To, proč je outsourcing tolik oblíbenou službou, je jednak z důvodu kvalitně odvedené práce, ale také z důvodu významného ušetření nákladů.

Vedle ušetření nákladů za školení, ušetříte další nemalé částky za: zákonné pojistné odvody (u externí účetní Vám tyto náklady zcela odpadají), za techniku (počítač, notebook, tiskárnu), účetní program a jeho upgrade, kancelářské potřeby aj.

S výhodami bychom rozhodně mohli pokračovat dál. Sami však máte možnost poznat, jaké veškeré výhody Vás budou čekat, když využijete služeb externího účetního specialisty.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id15269 (rodina-finance.cz#22934)


Přidat komentář