Účetnictví a daňová evidence - Benešov

Jak vedení účetnictví, daňové evidence, tak daně i daňová přiznání Vám může, či pomůže zpracovat profesionální účetní firma. Svoje výhody má kompletní externí vedení, ale i odborná pomocná ruka, která Vás povede tím správným směrem.

Díky správnému a včasnému vedení účetnictví získá každý podnikatel potřebná data, tolik důležitá pro nastolení podnikatelské strategie, stanovování cílů, cest, jak se k cílům dostat. Ovšem, na druhou stranu je třeba poznamenat, že účetnictví není snadně spravovanou oblastí. Pokud máte ve Vaší firmě skutečného účetního profesionála, který i přes kontroly z finančního úřadu, má tzv. „čistý štít“, tj. zpracovává účetnictví bezchybně, pak máte velkou výhodu.

Ovšem ne každá firma se může pochlubit bezchybným vedením účetnictví. Celá řada takových firem se pak rozhodla pro externí vedení účetnictví. Díky této, tolik žádané službě, se i ony již mohou pyšnit správně vedeným účetnictvím a nemusí řešit otázku chyb, uložených pokut. Místo toho se mohou na 100% věnovat samotnému podnikání.

Jak je na tom Vaše firma? Také se již těšíte z výhod plynoucích z externího vedení účetnictví? Nebo o této možnosti uvažujete?

Účetnictví a daně - Benešov

Jste-li z Benešova a okolí, pak Vám můžeme dát tip na firmu, která se může pochlubit dlouholetou praxí v oboru. U námi doporučené firmy si můžete nechat kompletně zpracovat daňovou evidenci, účetnictví, stejně tak mzdovou agendu. Součástí nabízených služeb je také zpracování veškerých daňových přiznání, sestavování účetních závěrek, ale třeba také tolik žádané účetní poradenství a konzultace. Bude záležet čistě na Vás, zda využijete jen jedné z dílčích služeb, nebo doslova zahodíte veškeré starosti spojené s účetnictvím, daněmi, mzdami za hlavu, a volný čas věnujete samotnému podnikání, ve kterém jste zase Vy profesionály.

Využití externího profesionála se vyplatí v každém ohledu

Při větších rozhodnutí je zcela logické, že většina zvažuje výhody a nevýhody, které pro nás z dané situace plynou. Nejinak je tomu v případě, pokud zvažujete, zda bude pro Vás, Vaší firmu lepší a výhodnější, když zvolíte pro vedení účetnictví externí firmu.

Můžeme si v kostce shrnout, z jakých stěžejních výhod budete moci čerpat. Účetnictví není nijak lehkým oborem, ne každý se může považovat za zkušeného, znalého účetního specialistu. Pokud takového ve firmě máte, pak jste jedni z mála. Opravdu je však tak neomylný? A co budete dělat v případě, že Vám onemocní? Máte za něj náhradu? Účetnictví, termíny, výkazy a statistiky nepočkají na dobu, než se vyzdraví. V případě externího účetního specialisty máte skutečně jistotu v tom, že své práci rozumí. Kdyby tomu tak nebylo, tak by se zcela jistě na podnikatelském trhu neudržel. Velmi rychle by se dostalo mezi jeho potenciální klienty, že je nespolehlivý a odvádí nekvalitní práci. U externí účetní firmy se Vám také nestane, že by v případě onemocnění, Vaše účetnictví tzv. stojí. Již byla u Vás kontrola z finančního úřadu? Našla nějakou chybu ve spojitosti s vedením účetnictví? Obdrželi jste pokutu za chybu? Jak jste to řešili? Pokutu jste zaplatili v plné výši Vy sami, nebo máte tuto situaci ošetřenou smlouvou? Ať už je to jakkoli, máte s tím spojené starosti. A opravdu chcete při každé probíhající kontrole řešit, že určité část Vašeho účetnictví je zpracována chybně, ať už z nevědomosti, nebo nedbalosti? A pak chcete podstupovat opětovné napomínání daného zaměstnance? V případě externího vedení účetnictví tohoto budete ušetřeni.

A pak tu máme ještě jednu, nezanedbatelnou oblast, a to finance. S externí firmou nebudete muset takové záležitosti, jako je HW, SW, zákonné pojistné související se mzdou, zákonné školení apod.

Výhody externí účetní firmy v číslech Benešov

Řekněme, že máte firmu o 100 až 200 zaměstnanců. Pokud zaměstnáte jednoho interního účetního pracovníka, který musí obsáhnout kompletní účetnictví, pak se jeho hrubá mzda může pohybovat v částce od cca 25 000 Kč. Výše částky se odvíjí také od lokality, kde má Vaše firma sídlo. K hrubé mzdě je však ještě připočíst další částky. V tomto případě hovoříme o zákonné pojistné odvody. Ovšem pak zde máme ještě tzv. skryté položky, které je však třeba také brát v úvahu. Jedná se o techniku, software, ale také kancelářské potřeby, spotřebu energie, zákonné pojištění aj. Když si dáte trochu práce a jednotlivé položky propočítáte na měsíc, pak se můžete celkově dostat na částku cca 40 000 Kč a výše.

Využijete-li služeb externího účetního specialisty, pak můžete počítat s částkou od cca 15 000 do cca 30 000 Kč. Opět se částka odvíjí od jistých parametrů, jako je například počet účetních dokladů, počet zaměstnanců, lokalita, výčet poskytovaných služeb aj. I kdybychom však počítali s tou vyšší variantou, pak Vás vyjdou služby externího účetního specialisty o poznání levněji.

A kromě této, nemalé ušetřené každoměsíční sumy, se budete moci spolehnout na odvedenou práci na profesionální úrovni, s pojištěním a zárukou odpovědnosti.

Oblast daní v souvislosti s vedením účetnictví Benešov

Nezbytnou součástí vedení účetnictví i daňové evidence jsou daně. U externí účetní firmy tak budete moci poptávat i zpracování a včasné podání daňových přiznání, a to daně z příjmu fyzických osob, daně z příjmu právnických osob, daně z přidané hodnoty, daně z nemovitosti, daně z převodu nemovitosti, silniční daně. Součástí jednotlivých daňových přiznání jsou i přílohy. I tyto Vám externí firma zpracuje. Samozřejmostí je ručení za správnost zpracování a odevzdání příslušnému správci daně.

Kterých dalších služeb můžete chtít od externí účetní firmy? Jsou firmy, které poskytují také kontrolu daní, a to před auditem, statistická hlášení i hlášení INTRASTAT, výpočet daňových odpisů, daňové poradenství.

Možnost odkladu daňového přiznání Benešov

Využíváte, nebo chcete teprve využít služeb externího účetního specialisty? Jedné, z celé řady výhod, když oslovíte účetního profesionála, je možnost odkladu daňového přiznání, a to dokonce až o tři měsíce.

Možná budete namítat, že toto do jisté míry pro Vás výhodou není. Může se zdát, že odložením podání daňového přiznání na sebe zbytečně upozorníte místní finanční úřad. Ovšem není tomu tak. De facto drtivá většina firem, která využívá služeb externí účetní firmy, tak čerpá z této výhody, tj. odložení podání daňového přiznání. Proč nevyužít možnosti, jež umožňuje legislativa.

Týká se Vás povinnost vedení účetnictví? Pak díky externí účetní firmě si již nebudete muset dělat starosti s kompletním zpracováním účetnictví, a to včetně zaúčtování mezd, zásob, majetku, leasingu, účetní uzávěrky a závěrky, a to v souladu s platnými právními normami. Samozřejmostí je také kontrola veškerých účetních dokladů, co do jejich úplnosti.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id15225 (rodina-finance.cz#22880)


Přidat komentář