Topenářské a plynařské práce - Znojmo a okolí

Rozvody plynu a montáž topení jsou potřebné snad v každé domácnosti. Plyn a topení jsou dvě základní složky, které nám zajišťují nejen teplo a teplou vodu, ale zejména komfort. Komfort týkající se čistoty a bezprašnosti.

Co bychom měli znát?

I přesto, že je plyn bezprašný a některé topné systémy také, vyžadují v zásadě jediné a tím je naprostá bezpečnost. Plyn je totiž čistý, bezbarvý a bez zápachu a tím pádem i rychle smrtící. Proto, jakýkoliv problém s plynovým potrubím bychom měli vždy přenechat pouze kvalifikovaným plynařům a instalatérům. Ti se řídí přísnými předpisy a normami s ohledem na bezpečnost a životy jejich, vaše i lidí z okolí. Jsou pravidelně proškolováni a seznamováni s různými změnami a novinkami. Proto, jakákoliv známka nefunkčnosti plynového zařízení nebo potrubí, vyžaduje okamžité ohlášení. Pokud se rozhodujete pro rekonstrukci, nebo celkovou realizaci za účelem využití topenářských a plynařských prací, měli byste mít tyto základní podklady: stavební povolení, ohlášku a projektovou dokumentaci. Jestliže se jedná pouze o výměnu, potom tyto podklady nejsou potřebné. O tom zdali je potřebujete, se nechte předem informovat. V tomto směru vám pomohou odbornou radou všechny firmy. Každý plynař nebo instalatér oplývá osvědčením, které ho opravňuje tyto práce provádět. Pojďme si nyní ve stručnosti něco napsat o plynařských a topenářských pracích.

Topenářské práce

Jsou jedny z nejdůležitějších služeb dnešní i minulé doby a to zejména proto, že rozvody topení, nám dodávají do našich domovů teplo. Se spojením správně zvoleného kotle, si zajišťujeme i komfortní a v některých případech i efektivní přednosti. Topení si můžeme nechat od instalatéra rozvést i tak, abychom mohli na vytápění značně ušetřit. Dá se to vyřešit na základě odborné rady s instalatérem, ihned před samotnou realizací. Kdy nám instalatér na základě objednávky, přesně vypočítá i zaměří kolik a za jak dlouho můžeme ušetřit i několikatisícové položky za vytápění. Můžeme si také vybrat mezi kombinovaným vytápěním, nebo správným rozložením a umístěním potrubí, oken, dveří i kotle. Proto, je tato odborná rada často i nezbytná. Jestliže se rozhodneme, pouze pro realizaci rozvodů potrubí, potom se musíme zamýšlet i nad tím, zdali je toto vytápění do našich domovů vhodné. Nebo pokud se zaměříme na samotný postup topenářských prácí, potom jsou z většiny stejné jako u mnoha řemesel. A tím je ve stručnosti: oslovení instalatéra, podání odborné rady, výpočet, zaměření a kalkulace. Dále jsou to zajištění veškerých potřebných dokumentací, jako stavební povolení, projektová dokumentace nebo návrh. Pokud jsou tyto dokumenty zajištěny, podepisuje se smlouva o díle a realizuje se zakázka. Ta po ukončení vyžaduje tlakovou zkoušku, na jejímž základě se vyhotovuje revizní zpráva. Revizní a záruční i pozáruční servis je základem, každé kvalitní firmy.

U topenářských prací si můžete nechat zajistit i drobné zednické úpravy, úklid a odvoz suti, pokud těmito dodatkovými službami firma oplývá. Topenářskými pracemi jsou myšleny také různé montáže, výměny, opravy i úpravy. Můžeme si vybrat i mezi lokálním, etážovým, ústředním nebo dálkovým vytápěním.  Ale také různými druhy kotlů, jako například: kotle na tuhá, kapalná paliva, mezi kotli na plyn, elektrické a mnoho dalších možností. A to jak od druhů kotlů, tak také topných systémů a možnostmi kombinací. Vše je řešeno, dle přání zákazníka a výběru zvoleného topného systému.

Plynařské práce

A nyní bychom se mohli zaměřit na plynařské práce, které vyžadují velmi přísnou odpovědnost každé montáže. Proto jsou plynaři na tyto práce dlouhodobě a kvalitně vyškoleni, aby se předešlo zbytečným komplikacím. Plynařská práce je stavěna na odbornosti a vysoce kvalitní znalosti. Proto, bychom tyto práce nikdy neměli provádět sami. Pouze zkušený plynař nám dokáže zajistit kladný průběh užívání plynu. Vytápěním plynem a ohřev vody splňuje 100 % komfort, protože nám dodává vysokou výhřevnost bez jakékoliv regulace, nebo zásahu člověka (jako je tomu u vytápění na tuhá paliva). Pouze kvalifikovaný plynař Vám zaručí, že bude užívání plynu na nejvyšším bodu spokojenosti. Měli bychom si také uvědomit, že každá instalace plynu, potřebuje i opravy, kontroly, revize a pravidelnou údržbu. Tu si můžete nechat zajistit od svého plynaře, v pravidelných dohodnutých intervalech. Postup práce při oslovení plynaře je zcela identický jako s postupem u topenářských prací. Zde je vhodné, ale podotknout, že pouze po zaplacení faktury, bude předána revizní zpráva Vašemu dodavateli plynu. Na jejímž základě Vám bude namontován plynoměr a zapojen odběr plynu. Proto, je vhodné se a tuto skutečnost připravit a to zejména po finanční stránce.

Plynařské práce zahrnují zejména: montáž nových plynových kotlů i montáž plynových spotřebičů, jako jsou karma a boilery. Ale také výměnu starého plynového spotřebiče a jeho odvoz i uvedení ho do provozu, revizi, záruční i pozáruční servis. Revize plynu bychom měli zajistit podle čl. 29 ČSN 38 6405, nejméně jednou za rok. To samé platí i u spotřebičů a to podle vyhlášky 91/93 Sb. Kontroly spalinových cest bychom měli, pokud je to možné provádět 2 – 4 krát za rok, dle kapacity plynového kotle a to dle vyhlášky 111/81 Sb. Nedodržením, alespoň jednoroční kontroly se vystavujeme riziku nebezpečí s ohledem na zdraví a životy naše i našich blízkých a lidí z okolí.

Rozhodnout se pro jakýkoliv zásah do plynařských prací, nebo topenářských svépomocí, je jako: „Postavit se před rozjetý vlak“. I přesto, že tato věta zní poměrně tvrdě, je to bohužel jediné ideální přirovnání. Proto, bychom na tuto skutečnost neměli zapomínat a vždy zvolit na tyto práce pouze kvalifikované plynaře a topenáře. Pokud si nejste jisti s jejich kvalifikací, nechte si ji předložit. Ale každá kvalitní firma nebo živnostník, Vám tento certifikát předloží automaticky nebo na požádání. Měli bychom si uvědomit, že naše stydlivost, nestojí za neodborně odvedenou práci a naše životy.  My jsme Vám jednoho kvalifikovaného plynaře a instalatéra v jedné osobě, rádi představili již na začátku tohoto článku.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id15272 (rodina-finance.cz#22938)


Přidat komentář