Solární systémy - Karviná a okolí

Solární energie, to je boom posledních několika let. Mnoho lidí ovšem na využití a úsporu právě s těmito produkty přichází až v posledních pár letech. Jak si správně vybrat a co přesně je zapotřebí k jejich pořízení prozradí následující řádky.

## Solární energie a kde ji využít Mnoho firem nabízí především tři základní možnosti využití** solární energie.** Tyto tři možnosti se mezi sebou dají samozřejmě výborně kombinovat. Každá zvolená varianta je jinak technicky náročná a vyžaduje jinou technickou propracovanost , co do velikosti zásahu do objektu. Specifikovat je můžeme zcela jednoduše, takže jsou jimi **solární ohřev teplé užitkové vody**, dále v dnešní době velmi chtěný a také využívaný solární ohřev bazénů a nakonec i solární vytápění, které zákazníci chtějí právě pro jeho úsporu. ## Tři složky a jejich rozvinutí Tyto tři již výše zmíněné složky se dají dále rozvinout právě tak, aby každý uživatel věděl, co si pod těmito třemi názvy vybavit a hlavně, co od nich očekávat. Vnitřní rozvody odpadů a vody, vše pro koupelny, a také zajištění ohřevu vody, to zahrnuje název voda, když se řekne plyn, dají se vybavit** montáže plynovodů, jejich údržba a výstavba sítí**, a nakonec, název topení zahrnuje druhy jako etážové, ústřední a také podlahové vytápění. ## Solární energie jako výborný ohřívač teplé užitkové vody Celý systém pracuje tak, že pokud dosáhne teplota na** kolektorech** alespoň o 5 stupňů Celsia vyšší hodnotu než je právě aktuální teplota, tak se teplá užitková voda v zásobníku začne automaticky zahřívat díky sepnutí** oběhového čerpadla solárního okruhu**. To se děje do okamžiku, než se hodnoty obou teplot srovnají. Po tuto dobu je odstavený náhradní zdroj dotápění. Aby bylo možné využít solární energie během dne v maximální možné míře, je možné náhradní zdroj uvádět do provozu až v odpoledních hodinách. Hodina je libovolně nastavitelná, pro pracovní a víkendové dny v týdnu rozdílně. Tato varianta je nejméně technicky a finančně náročná. Zákazník pouze potřebuje kromě obecných technických podmínek níže uvedených tlakový zdroj studené vody a elektrickou energii. Pro výpočet velikosti celého zařízení se vychází z počtu obyvatel daného domu nebo bytu. Na každou osobu se počítá 50litrů TUV na den. Tato hodnota se zaokrouhluje na stovky litrů nahoru. Doporučujeme však z ekonomického hlediska návratnosti daného zařízení nepřistupovat k instalaci **solárního zařízení** pro ohřev teplé užitkové vody menšího než 200litrů. Menší zařízení se ekonomicky nevyplácí. Průměrná tříčlenná až čtyřčlenná rodina, zde je dostačující 200 litrový systém. Tento systém se skládá ze dvou kolektorů umístěných na slunném místě v ideálním případě na jih, potrubí, solárního kompletu, regulační jednotky a celonerezového 200 litrového zásobníku s instalovaným solárním výměníkem. Tento zásobník může být vybaven jako **náhradní zdroj topení**. Můžeme u něj očekávat elektrickou spirálu, termostat nebo výměník pro napojení na teplovodní topení, a nebo jsou dokonce možné všechny varianty. Jeden **kolektor** dokáže ohřát 100 litrů vody, proto dochází k zaokrouhlení na stovky litrů a také proto, že se kolektory nedají dělit. Při navrhování velikosti zařízení musíte počítat s dlouhodobou perspektivou. Zařízení má minimální životnost 20 let. Je zapotřebí, například u mladých rodin počítat s přírůstky do rodiny. Dalším faktorem je skladba obyvatel. Je známo, že ženy spotřebují mnohem více vody než muži. Proto je třeba u rodin s větším počtem něžného pohlaví násobit výsledné množství vypočtené vody příslušným koeficientem přímo úměrným počtu žen a dívek. ## Solární energie pro vodu v bazénech Pokud budou** bazény** využívány pouze v období takzvané sezóny, musí být zajištěn odběr tepla z kolektorů i mimo sezónu. Toto je nutné konzultovat s odbornou firmou a lidmi na slovo vzatými. Tato varianta je opravdu velmi technicky podobná s variantou první. Je sice **finančně náročnější** s ohledem na větší počet kolektorů, ale zato je velice účinná. Pro výpočet velikosti celého zařízení se vychází z vodní plochy bazénu. Předpokládá se, že bazény jsou ode dna a po stranách tepelně izolovány. Pro ohřev bazénů v létě se často využívá nerezových absorbérů. Celý tento systém se skládá z vypočteného počtu kolektorů umístěných na slunném místě, v ideálním případě na jih, potrubí,** solárního kompletu,** regulační jednotky a celonerezového bazénového výměníku zapojeného do vodního hospodářství bazénu. Největší úbytky tepla vznikají odpařováním. Pokud je známá velikost plochy hladiny bazénu, musí účinná plocha kolektorů odpovídat 50% plochy hladiny u nekrytých bazénů a 25% plochy hladiny u krytých bazénů. Právě proto je většinou používán čtyřkolektorový systém pro ohřev bazénů. Systém pracuje tak, že pokud dosáhne teplota na kolektorech alespoň o 5 stupňů Celsia vyšší hodnotu než je právě aktuální teplota v bazénu, automatické ovládání zapne** oběhové čerpadlo solárního okruhu** a voda v bazénu se začne nahřívat. To se děje do okamžiku, než se hodnoty obou teplot srovnají. ## Solární energie, vytápění a akumulace Pokud je v celém systému doinstalována také jedna, nebo několik **akumulačních nádrží**, musí být přednastaveny tak, aby bylo možné topit s naakumulovanou energií řádově od šesti do deseti hodin, a to při plném topném výkonu. Návrh takového systému je předmětem projektové dokumentace a liší se zakázku od zakázky. Je nutné myslet také na letní** přebytek energie**, který je vhodné likvidovat například v bazénu. Topné solární systémy jsou nejdražší z hlediska pořízení, ale nejlepší s ohledem na využitelnost tepla získaného z kolektorů. Většinou se tyto systémy kombinují s ohřevem teplé užitkové vody a v létě s ohřevem bazénu. Nejnáročnější ze všech je právě tato varianta a to nejen technicky, ale také finančně. Tento druh realizace doporučujeme u novostaveb nebo u rekonstrukcí, které jsou spojeny s úpravou topného systému. Především se doporučuje zateplení objektu a také osazení objektu kvalitními okny a dveřmi. Tím se **sníží energetická náročnost objektu** a s tím spojená potřebná velikost a výkon zřízení, které je nutné k vytápění objektu. Topný systém musí být přednastavený na teplotní spád z 55 na 45 stupňů Celsia. Nevýhodou je skutečnost, že v době, kdy svítí sluníčko, většinou není potřeba tolik topit a získaná energie u přímotopných systémů není využitá maximálně.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id15262 (rodina-finance.cz#22925)


Přidat komentář