Sádrokartonové práce - Český Krumlov, Hluboká n. Vl. a okolí Českých Budějovic

Když se rozhodnete k rekonstrukci půdy nebo bytového jádra, nejrychlejším způsobem přestavby je využití sádrokartonu. Tento materiál se stal velmi oblíbeným po celém světě. Je to způsobeno mnohými výhodami, mezi které patří např. rychlost konstrukce.

Rozdělení místnosti, rekonstrukce půdy nebo podhledy. Sádrokarton nabízí velké možnosti využití. Tento materiál si získal velkou oblibu a to především díky výhodám, mezi které patří rychlost konstrukce, lehkost, příznivá cena a další. Mnoho firem dnes nabízí sádrokartonové práce. Na internetu si stačí jen vybrat. Při výběru firmy je vždy lepší nespěchat a mít dostatek trpělivosti. Většinou se doporučuje vybrat pár firem, která vás nejvíce zaujmou nabídkou a cenou a poté si domluvit osobní schůzku, kde se dořeší další detaily. Na základě osobní schůzky se pak můžete snadněji rozhodnout pro firmu, která nejvíce odpovídá vašim představám.

Historie sádrokartonu

V roce 1894 v USA si Augustin Sackett nechává patentovat sádrokartonovou desku. Využití těchto desek bylo k obkládání stěn a stropů. V USA dochází k rozšíření sádrokartonu až po 1. světové válce. Evropa přijímá tuto stavební technologii jen pomalu. Ke změně dochází v 60. letech 20. století, v této době roste poptávka po bytech a je nutná rychlá rekonstrukce. A v této chvíli se ocení vlastnosti sádrokartonu – suchá výstavba. V České republice před rokem 1989 nebyl sádrokarton příliš oblíben, jeho obliba roste až po revoluci.

Výroba sádrokartonu

Základní suroviny, které jsou potřeba k výrobě sádrokartonu, jsou sádra, papír a voda. Z celého procesu výroby je nejnáročnější výroba papíru. Papír musí být pevnostní, několikavrstvý, podle přesně stanovených norem. Tento typ papíru se vyrábí jen v několika papírnách v Evropě. Díky tomuto papíru drží sádrokartonová deska pohromadě. Speciální papír uvnitř desky zajistí pružnost desky. Sádra užitá v sádrokartonových deskách se od běžné sádry zas tak moc neliší. Technologie výroby sádrokartonových desek je velmi ekologická. Sádrokarton se montuje většinou na hliníkové konstrukce, po montáži následuje tmelení a broušení sádrokartonu.

Vlastnosti sádrokartonu

Sádrokarton představuje potřebu naší doby a tou je rychlost. Svou oblibu si získal právě díky možnosti rychlé a snadné instalaci. Mezi další výhody sádrokartonu patří lehkost, pevnost, životnost, přizpůsobivost, snadné zpracování. Základní suroviny k výrobě sádrokartonu, které představuje sádra a papír, fungují jako tepelná a zvuková izolace. Dalším důvodem proč je sádrokarton tak oblíbený je i jeho cena. Voděodolný sádrokarton se získá přidáním voděodolné fólie. Protipožární odolnost sádrokartonu je 30 minut, když je použit speciální nátěr zvyšuje se požární odolnost až na 60 minut.

Využití sádrokartonu

Sádrokarton je velmi přizpůsobivý materiál, který má obrovské možnosti využití. Sádrokarton se využívá především při stavbě příček, podhledů, předsazených stěn, šachtových stěn, instalačních příček, suchých omítek nebo jako lehká sádrokartonová plovoucí podlaha.

Příčky

Příčky nebo také dělící stěny jsou nenosné konstrukce, které nám mohou snadno rozdělit místnosti v bytě, domě nebo kanceláři. Tyto konstrukce jsou nenosné, ale mohou se na ně zavěsit užitkové předměty. Pomocí speciální úpravy stěn, mohou stěny sloužit i k zavěšení těžších předmětů (skříňky, bojlery). Speciální nátěry navyšují požární odolnost příček až na 60 minut.

Předsazené stěny

Předsazená stěna je lehká konstrukce, která se postaví před stávající nosnou stěnu. V tomto případě se sádrokarton užívá především z důvodů estetických, využívá se např. tehdy, když je nosná stěna nepravidelná nebo jinak narušuje estetiku místnosti. Předsazené stěny navyšují požární odolnost, akustické a tepelně izolační vlastnosti stěn. Desky se mohou lepit pomocí speciálních lepidel nebo se připevní pomocí speciálních konstrukcí.

Podhledy

Podhledy jsou lehké závěsné konstrukce, které se instalují pod nosný strop. Mají funkci estetickou, zakrývají členitost nosného stropu nebo skrývají vedení instalací pod stropem. Podhledy navyšují vlastnosti tepelné, akustické a požárně ochranné.

Šachtové stěny

Šachtová stěna je vlastně typ předsazené stěny, který slouží k zakrytí šachet.

Instalační příčky

Pomocí sádrokartonu se připraví příčka s dutým prostorem, který slouží k vedení různých instalací.

Suchá omítka

Sádrokarton může nahradit klasickou maltovou omítku. Sádrokartonové desky se mohou přilepit na zeď speciálním sádrokartonovým lepidlem.

Lehká sádrokartonová plovoucí podlaha

Další užití sádrokartonu je jako podklad pro nášlapnou vrstvu, která je tvořena např. kobercem nebo lamelovými parketami.

Rekonstrukce podkroví

Sádrokarton se může stát skvělým pomocníkem právě při rekonstrukci podkroví. Během rekonstrukce podkroví se mohou využít předsazené stěny, podhledy, dělící stěny, sádrokarton se může dále využít k stavbě šaten a komor. Před tím než se rozhodneme, zda přistoupit k rekonstrukci půdy, je důležité promyslet, jaké budou muset probíhat úpravy střechy, podlah a jaký je přístup na půdu. Některé střechy vyhovují půdním vestavbám více jiné méně. Nejvhodnějším typem střechy je střech sedlová. Sklon střechy pro půdní vestavbu by se měl pohybovat v rozmezí 35 až 55 stupňů.** Půdní vestavba** vyžaduje také stavební povolení. Velmi důležitým prvkem půdní vestavby jsou také okna a stínící technika. Nikdy se také nesmí zapomínat na správnou izolaci střechy. Izolace zabrání přehřívání půdy v létě a úniku tepla v zimě.

Rekonstrukce bytových jader

Další z možností, kde můžete využít sádrokarton, je při rekonstrukci bytových jader. Zatímco v minulosti byl význam koupelny malý, dnes se nároky na tuto místnost neustále zvyšují. Proto mnoho majitelů malých koupelen v panelových domech přistupuje k rekonstrukci bytového jádra. Rekonstrukce dokáže efektivně využít prostor např. pomocí spojení toalety a koupelny nebo výměnou vany za sprchový kout. Malý prostor se dá vždy zvětšit pomocí správných barev, zrcadel a světel.

Klimatické podmínky k montáži sádrokartonových konstrukcí

Montáž sádrokartonových konstrukcí by měla respektovat určité klimatické podmínky, patří mezi ně např. relativní vlhkost. Během montáže nesmí relativní vlhkost vzduchu překročit 80%. Ideální podmínky jsou za relativní vlhkosti, která se pohybuje mezi 40 až 80%. Stavba by měla být během montáže desek uzavřena (musí být osazené okna), teplota by se měla pohybovat okolo 10 stupňů Celsia. Když dojde k překročení doporučené relativní vlhkosti, stávají se desky velmi pružné a ohebné, to může vést k vzniku nerovností. Stavba musí být uzavřena z důvodu vlhkosti a UV záření. Kombinace těchto dvou činitelů způsobuje rychlé žloutnutí materiálu.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id15397 (rodina-finance.cz#23176)


Přidat komentář